Från ord till handling Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Målsättning för scouten

Scouten förstår betydelsen av samarbete och partnerskap i all verksamhet i processen att bygga en hållbar och ansvarsfull värld. Scouten bekantar sig med olika aktörer som aktivt jobbar för en bättre värld.

VARGUNGAR

Tips

Vargungarna bekantar sig med åtminstone en samarbetspart genom att göra ett besök eller bjuda in en gäst på ett veckomöte. Många scoutkårer har ett tätt samarbete med en församling och då kan det vara naturligt att bjuda in någon från församlingen. Församlingarna jobbar globalt för att främja hållbar utveckling. Akelan kan bjuda in en anställd i församlingen som kan berätta för vargungarna om globala samarbetsprojekt. Om kåren inte har ett tätt samarbete med församlingen, kan man också be om att få besöka den egna staden eller kommunen eller en annan samarbetsorganisation. Om det finns flera scoutkårer och vargungeflockar på orten kan akelorna samarbeta och ordna gemensamma besök.

Om det av någon orsak inte blir ett besök kan flocken hålla en filmkväll och bekanta sig med material för ett globalt samarbete. Till exempel Plan, FRK, World Vision, Kvinnobanken, Unicef och WWF erbjuder videomaterial på sina webbplatser.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Äventyrsscouterna ordnar en filmkväll och tittar på videor av möjligast många biståndsorganisationer. Ni kan till exempel kolla på videor av Plan, FRK, World Vision, Finlands Scouter, Kvinnobanken, Unicef, WWF, Läkare utan gränser eller någon annan organisation. Kaptenen samlar lämpliga videor för äventyrsscouterna. Efter varje video får äventyrsscouterna rösta om det på videon fanns någon sådant de vill jobba med som vuxna eller vill främja på annat sätt.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Tips

Fundera vilken verksamhet där människor påverkar en viss sak som finns i spejarscouternas liv. Det kan till exempel vara en elevkår, en föräldraförening, en medborgarorganisation eller en hobbyverksamhet. Är spejarscouternas egna föräldrar, far- eller morföräldrar eller andra bekanta aktiva i någon verksamhet som strävar till att påverka i en fråga? Är spejarscouterna själv med i någon sådan verksamhet?

Intervjua i små grupper de påverkare som finns i ert närområde – hobbyklubbarnas ledare, människor som gör frivilligarbete, aktörer i medborgarorganisation och medlemmar i kommunfullmäktige.

Exempelfrågor:

  • Vem är du och vilken verksamhet är du med i?
  • Vilka målsättningar har verksamheten?
  • Varför är du med i verksamheten?
  • Vad ger det dig?
  • Vilka utmaningar finns det i verksamheten?
  • Hurudana känslor av att du har lyckats har du fått via verksamheten?
  • Kan vem som helst delta i verksamheten?

Ni kan filma, banda in eller göra anteckningar under intervjun. Gör sedan en tecknad serie, en video, en tidningsartikel eller små teaterföreställningar om intervjuerna. Dela era alster på ett lämpligt sätt, till exempel i kårlokalen, på en utfärd eller i sociala medier.

Källa: Rauhankasvatusinstituutti, Maailma 2030 -teemapäivät https://teemapaivat.maailma2030.fi/demokratia-ja-osallisuus?assignments=346#accordion-346 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Vi bekantar oss med det finskspråkiga materialet Nuoret & rohkeat av Rauhankasvatusinstituutti och gör aktiviteterna för unga. Materialet uppmuntrar, inspirerar och uppmuntrar unga att agera för global rättvisa på ett lokalt och internationell plan – både individuell och kollektivt.

Videoklippen om unga aktivister djupdyker i teman som aktivism och delaktighet och erbjuder på så sätt unga verktyg för att påverka sin omgivning och samhället.

Det finns ledda övningar som utmanar de unga att tänka på ett aktivt medborgarskap på många olika nivåer.

Källa: Rauhankasvatusinstituutti Nuoret Rohkeat https://rauhankasvatus.fi/nuoret-rohkeat/  

Tips på material på svenska? Har du tips på svenskspråkigt material som kunde användas i den här övningen? Tipsa gunilla.edelmann@scout.fi.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Vi bekantar oss med scouternas arbete kring samarbete, med Finlands Scouters samarbetsparter och samarbete med olika företag och föreningar. Scouterna har en strategi för samarbete. Det finns också etiska principer för samarbetet.

Hur väljer vi samarbetspart? Hur kan vi värdera våra parters val kring hållbarhet? Hur kräver man hållbarhet av samarbetsparter?

Vi utvärderar scouternas parter och vid behov är vi i kontakt med dem i sådana frågor om hållbarhet och ansvarsfullhet som vi funderar över.

Kontakta gärna FS grupp för samarbeten (Kumppanuusryhmä).

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors