Från ord till handling Mål 2: Ingen hunger

Målsättning för scouten

Scouten förstår att målet är att avskaffa hungern senast år 2030. Scouten lär sig om jordbruk och om varifrån maten vi äter kommer. Scouten lär sig minska matsvinnet. 

VARGUNGAR

Tips

I Finland har alla barn som omfattas av läroplikten rätt till en gratis skolmåltid varje skoldag. Vargungarna diskuterar skolmaten och var och en berättar om sin favorit skolmat och om den skolmåltid de tycker minst om. Flocken väljer ut en måltid som de flesta inte tycker om (till exempel genom röstning). Flocken tillreder den måltiden tillsammans och försöker göra den så god som möjligt, till exempel genom att använda kryddor, salt, ketchup eller örter.

Vargungarna får lära sig att det bara är i Finland och i Sverige som skolbarnen får en gratis skolmåltid varje dag. Flocken diskuterar gratis skolmat och fördelarna med den. Vargungarna gör reklamer som kunde användas för att marknadsföra gratis skolmåltider till andra delar av världen. Reklamerna kan vara digitala, i textform, sånger, rap-låtar, dikter, skådespel eller till exempel täljda smörknivar som symboliserar budskapet - vad som helst.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips (finskt material)

Ävetyrsscouterna spelar parvis Finlands lantbruksmuseum Sarkas överlevnadsspel (finns tyvärr bara på finska) https://www.sarka.fi/talonpojan-selviytymispeli/.

Efter att ha spelat spelet diskuterar äventyrsscouterna hur jordbrukare fortfarande är beroende av väderförhållandena, och hur det på många håll i världen inte på samma sätt som här i Finland finns alternativ till att producera mat själv. Vi kan köpa mat i butiken, men det är bra att minnas att det är jordbrukarna som producerar den maten. 

Tips på svenska? Har du tips på hur den här aktiviteten kunde utföras med svenskt material? Ett liknande spel på svenska, eller något annat roligt material som lämpar sig öfr äventyrsscouter som kunde användas för att få en inblick i jordbrukets vardag? Mejla gärna ditt tips till gunilla.edelmann@scout.fi.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips 

Spejarscouterna lär sig att undvika matsvinn genom att kreativt tillreda måltider. Varje spejarscout tar till mötet med sig något livsmedel som annars skulle ha slängts bort (patrullen ska INTE ha kommit överens om vad var och en tar med sig). Ett annat alternativ är att patrullen tillsammans går till butiken och för patrullens pengar köper enbart "rodlappade" livsmedel (alltså livsmedel vars bäst före-datum / förbrukningsdag snart går ut och som slängs bort om ingen snart köper dem).

Av dessa rätt slumpmässigt utsedda livsmedel, som eventuellt inte alls passar ihop med varandra, ska spejarscouterna tillreda en god måltid. För måltiden får också andra ingredienser än överbliven mat användas (olja, salt, kryddor, örter, mjöl etc.), men tyngdpunkten i måltiden ska ligga på ingredienserna som annars blir matsvinn. Måltiden kan till exempel tillredas utomhus på stormkök, eller i kårlokalens kök. 

(Tilläggstips med finskt material: Spejarscouterna kan också spela Finlands lantbruksmuseums Sarkas överlevnadsspel https://www.sarka.fi/talonpojan-selviytymispeli/ (finns tyvärr bara på finska) och diskutera hur utmanande matproduktionen har varit och i viss mån fortfarande är i olika delar av världen, och att den mat vi äter ju såklart fortfarande idag kommer från åkrar och jordbruk.) 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips 

Vi bekantar oss med olika former av mat-hjälp och tar reda på hur man i Finland och på den egna hemorten kan få mat, ifall man av en eller annan anledning inte har råd att köpa den. Samtidigt bekantar vi oss med och funderar på hur vi själva kan hjälpa sådana som inte har möjlighet att köpa mat i butiken. 

Vi bekantar oss också med sopdykning av ideologiska skäl och diskuterar på vilket sätt sopdykning kan vara ett ändamålsenligt och bra sätt att skaffa mat, och å andra sidan vilka problem och negativa sidor sopdykningen har. Hur kunde man uppnå fördelarna med sopdykning utan att problemen skulle uppstå?

Sopdykning kan man bekanta sig med till exempel här:

- artikel om sopdykning på svenska Yle: https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/07/nadja-andersson-ater-mat-hon-hittar-i-soporna-ju-mer-jag-gor-det-desto-storre

- dokumentär (på finska) om sopdykning: https://www.youtube.com/watch?v=HjfH2vhVfJk

- på social media med till exempel #dumpstring eller #dyykkaus 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips 

Vi bekantar oss med termerna hungersnöd och osäker livsmedelsförsörjning. Det som just nu mest förvärrar hungersnöd och livsmedelskris i världen är Coronapandemin, klimatförändringen och konflikter. År 2020 uppskattades det att upp till 811 miljoner människor led av hunger. 

Hungersnöden är ett mångbottnat problem och arbetet för att avskaffa den innehåller flera olika svar och kräver många olika typer av åtgärder. Vi tar reda på vad var och en av oss kan göra för att hungern ska vara helt avskaffad år 2030. Vi gör en video på temat, med rubriken Dessa saker kan var och en göra för att minska hungern i världen. Vi delar videon på kårens somekalaner, i våra egna kanaler, och kan också ta kontakt med FiSSc eller Finlands Scouter för att diskutera om videon kan delas på de organisationernas kommunikationskanaler. 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors