Från ord till handling Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Målsättning för scouten

Scouten lär sig hur ett hälsosamt liv och välbefinnande är möjligt. Scouten vet att genom att skydda miljön och klimatet skyddas också människors hälsa och välbefinnande.

VARGUNGAR

Tips

Vargungarna prövar på olika idrottsgrenar i lägerförhållande. Efter att vargungarna prövat på alla grenar väljer varje vargunge sin favoritgren.  Lägerdeltagarna delas in i flockar och tillsammans prövar lägerdeltagarna på åtminstone fem av följande grenar:

 • Yoga
 • Orientering
 • Ungefär 400 meter löpning (inte som tävling, men ta tid om ni vill)
 • Simning
 • Längdhopp
 • Precisionskastning eller till exempel bågskytte om ni har möjlighet
 • Stövelkastning
 • Dans
 • Cykling

Ni kan också hitta på andra grenar att pröva under lägret. Målsättningen är att hitta glädjen i motion, att förstå att motion är mer än målinriktad tävlingsidrott och inse betydelsen av motion för hälsa och välbefinnande.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Äventyrsscouterna prövar på olika idrottsgrenar i lägerförhållande. Efter att äventyrsscouterna prövat på alla grenar väljer varje äventyrsscout sin favoritgren.  Lägerdeltagarna delas in i lag och tillsammans prövar lägerdeltagarna på åtminstone fem av följande grenar:

 • Yoga
 • Orientering
 • Ungefär 400 meter löpning (inte som tävling, men ta tid om ni vill)
 • Simning
 • Längdhopp
 • Precisionskastning eller till exempel bågskytte om ni har möjlighet
 • Stövelkastning
 • Dans
 • Cykling

Ni kan också hitta på andra grenar att pröva under lägret. Målsättningen är att hitta glädjen i motion, att förstå att motion är mer än målinriktad tävlingsidrott och inse betydelsen av motion för hälsa och välbefinnande.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

SPEJARSCOUTER

Tips

Mot Kajo: Spejarscouterna förbättrar medvetet sin kondition inför sommarens storläger. Också de scouter som inte deltar i Kajo kan delta i aktiviteten.

Spejarscouterna planerar ett lämpligt träningsprogram åt sig för vår. Målsättningen är att öka hållbar mobilitet och andelen vardagsmotion, som stärker och upprätthåller spejarscoutens goda fysiska kondition. Spejarscouterna kan också komma överens om att göra aktiviteten som en utmaning. Då för alla motionsdagbok där all vardagsmotion och alla träningar dokumenteras.

De som gjort utmaningen kan få ett lämpligt pris att dela på eller något annat motiverande. Kåren kan till exempel stödja utmaningen genom att erbjuda dem som genomfört utmaningen en välmåendedag i samband med förberedelserna inför Kajo.  

Exempel på motionsformer och poängsättning

 • Vardagsmotion – promenera 1–3 km: 2 p
 • Vardagsmotion – promenera 3–5 km: 3 p
 • Vardagsmotion – promenera 5–7 km: 4 p
 • Vardagsmotion – promenera 7+ km: 5 p
 • Vardagsmotion – cykla 1–3 km: 1 p
 • Vardagsmotion – cykla 3–5 km: 2 p
 • Vardagsmotion – cykla 5–8 km: 3 p
 • Vardagsmotion – cykla 8+ km: 4 p
 • Träning – styrketräning på gym: 1 p
 • Träning – styrketräning utomhus: 2 p
 • Träning – simma i simhallen: 1 p
 • Träning – simma i naturen: 2 p
 • Träning – idrott inomhus: 1 p
 • Träning – idrott utomhus: 2 p

Poängsättningen favoriserar alltså sådana motionsformer som inte producerar utsläpp (inte ens på ett indirekt sätt, motion inomhus brukar alltid skapa utsläpp). Du får lika många poäng för att åka sparkbräde eller skateboard som för cykling. Om du använder elcykel tar du bort en kilometer från den verkliga distansen. För att få poäng måste du använda hjälm.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

EXPLORERSCOUTER

Tips

Vi bekantar oss med vaccinationernas historia, till exempel med hjälp av den finskspråkiga Pelätty pelastaja-nätuställningen vid Helsingfors universitetsmuseum. https://www2.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopistomuseo/nayttelyt/pelatty-pelastaja-rokotuksen-historiaa. Eller Tekniska museets sammanfattade historia om vaccin: https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/vaccin/

Vi diskuterar tillsammans om vaccinationer och vilken nytta vaccinationer har. Vi diskuterar också om vaccinmotstånd och hur viktigt det är att kunna identifiera sådana källor (webbsidor, videor o.s.v.) som inte är pålitliga. Vaccinationerna har utvecklats med hjälp av den bästa vetenskapliga forskningen och därför borde motargumenten också vara vetenskapliga och referentgranskade.

Speciellt i samband med coronavaccinationerna har en global oro väckts om att vaccinet inte kanske räcker åt alla och att alla nationer inte har råd att köpa vaccinet till sina medborgare. Vi diskuterar ämnet och funderar på vilket sätt vi kunde hjälpa. Till exempel via Unicef är det möjligt att som välgörenhet köpa vaccin mot polio eller mässling till barn som bor i fattigare länder. På finska finns denna sida om Unicefs vaccinationsarbete och hur du kan bidra till verksamheten: https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/terveys/rokotukset/. På svenska kan du läsa om vaccinationsarbetet här: https://unicef.se/fakta/vaccinationer och om hur du själv kan donera här: https://www.unicef.fi/ge-en-gava/ 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Finlands riksdag godkände år 2021 regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen och 21 välfärdsområden grundas i Finland. Genom välfärdsområdesval väljs välfärdsområdesfullmäktige, som har beslutanderätt i välfärdsområdet. Det första välfärdsområdesvalet hålls söndagen den 23 januari 2022.

Vi bekantar oss med social- och hälsovårdsreformen och välfärdsområdets uppgifter. Vi söker information om hur välfärdsområdena påverkar det globala målet för hållbar utveckling att garantera en god hälsa och välfärd för alla i välfärdsområdet. Tar olika partier, partimedlemmar eller kandidater ställning till frågor som berör målet eller delmålet? Om vi känner att det behövs fler åtgärder i vårt välfärdsområdet för att uppnå målsättningen tar vi kontakt med kandidater eller ledamöter.

Vi tar också reda på hur vi kan påverka välfärden i vårt eget område. Hurudana möjligheter har medborgarna att delta i vårt eget välfärdsområde? Har unga en egen grupp och hur kan man delta i den?

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors