Från ord till handling Mål 4: God utbildning för alla

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att kostnadsfri utbildning är en av barnens rättigheter överallt i världen. Scouten förstår att det finns områden områden där det inte är en självklarhet att denna rättighet förverkligas. Scouten vet att utbildning möjliggör karriärstigar senare i livet.

VARGUNGAR

Tips

Vargungarna bekantar sig med hjälp av Unicefs videon med hur skolgången ser ut i olika länder. Efter det diskuterar de i flocken eller uppdelade i mindre kullar, med handledning av akelan, vilka tankar videona väckte hos dem. Vilka likheter upptäckte mellan de skolor och den skolgång som presenterades i videona och de egna upplevelser de har av skolan? Vad är annorlunda? Vad kan för vissa länders barn vara ett hinder för att gå i skola? Vad kunde för ett barn i Finland vara ett hinder för skolgången? Kostar skolan något? Hur betalas lärarnas löner? Hur går det om skolvägen är för lång för att man ska kunna gå eller cykla? Hur påverkar det skolgången om det inte finns bussar eller annan kollektivtrafik och om man inte har en egen cykel eller bil?

https://www.unicef.fi/skolor/material-om-de-manskliga-rattigheterna-och-global-fostran/videor/

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Äventyrsscouterna bekantar sig med hjälp av Unicefs videon med hur skolgången ser ut i olika länder. Efter det diskuterar de i laget eller uppdelade i mindre patruller, med handledning av kaptenen, vilka tankar videona väckte hos dem. Vilka likheter upptäckte mellan de skolor och den skolgång som presenterades i videona och de egna upplevelser de har av skolan? Vad är annorlunda? Vad kan för vissa länders barn vara ett hinder för att gå i skola? Vad kunde för ett barn i Finland vara ett hinder för skolgången? Kostar skolan något? Hur betalas lärarnas löner? Hur går det om skolvägen är för lång för att man ska kunna gå eller cykla? Hur påverkar det skolgången om det inte finns bussar eller annan kollektivtrafik och om man inte har en egen cykel eller bil?

https://www.unicef.fi/skolor/material-om-de-manskliga-rattigheterna-och-global-fostran/videor/

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna intervjuar (efter att ha bett om lov) olika människor om deras utbildning. Bra ställen att börja på är bland kårens ledare, där scouterna kan intervjua de äldre ledarna om deras yrke (nuvarande och tidigare) och utbildning, eller i spejarscouternas närkrets (föräldrar, övriga släktingar etc.). Spejarscouterna kan också bege sig ut i affärer, köpcentrum, bibliotek, simhallar, gym eller i princip vart som helst, och fråga personer som arbetar där om deras utbildning. Spejarscouterna kommer ihåg att be sig artigt och ha förståelse för om någon inte vill svara på frågorna.
Av informationen som spejarscouterna samlar in gör de ett sammandrag över vilka olika yrken en utbildning kan leda till, eller tvärtom; vilka olika utbildningar personer inom ett visst yrke kan ha (till exempel butikspersonal). Samtidigt lär sig spejarscouterna att det finns vissa yrken som kräver en specifik utbildning, medan det finns andra yrken som man kan arbeta inom med olika utbildningar.

Exempel på hur man kan närma sig en främmande person för intervjun: Hej! Vi är scouter och vi gör en aktivitet kring utbildning för programsatsningen Från ord till handling. Passar det dig om vi ställer några frågor om din utbildning och om den har ett samband med det yrke du har? 

(Exempel på finska: Hei! Olemme partiolaisia ja toteutamme SANOISTA tekoihin ohjelmapainotuksen koulutukseen liittyvää aktiviteettia. Sopiiko sinulle, että kysymme mikä on sinun koulutuksesi ja liittyykö se tähän ammattiin, jossa työskentelet?) 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips 

Vi bekantar oss med studiemöjligheterna i Finland och i världen. Var och en väljer det yrke eller den studieinriktning som hen själv är intresserad av att söka sig till. Om det finns flera som har samma inriktning så kan man välja olika inriktning (till exempel allmänläkare + tandläkare, ifall det finns fler som vill blli läkare, eller klasslärare + ämneslärare, etc.). Vi väljer tillsammans fem länder (varav högst två får vara i Europa, och minst ett ska vara ett utvecklingsland) och tar reda på vad ifrågavarande utbildning kostar i de olika länderna och hur länge utbildningen tar. Högskoleutbildningen i Finland är kostnadsfri.

Av informationen vi samlar ihop kan vi göra en presentation till exempel för kårens spejarscouter eller någon annan målgrupp i kåren. 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips 

Vi begrundar hur delmålet nedan förverkligas i världen. Vad finns som främjar att delmålet uppnås? Och vilka hinder finns det?

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

(God utbildning för alla - delmål 4.7) 

Vi bekantar oss med olika utvecklingssamarbetsprojekt kring hållbar utveckling. Via utvecklingssamarbetsprojekt främjas möjligheterna till ett bättre liv för miljontals människor och effekterna är ofta långvariga.

Vi bekantar oss också med scoutingens utvecklingssamarbeten och tar kontakt till exempel per e-post eller via social media med scouter i något av de länder som Finlands Scouter har eller har haft utvecklingssamarbete med och diskuterar med dem hur utvecklingssamarbetet syns eller har synats hos dem och vilken påverkan och vilka effekter utvecklingssamarbetet har haft.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors