Från ord till handling Mål 6: Rent vatten och sanitet

Målsättningen för scouten

Scouten lär sig att det inte är en självklarhet att ha tillgång till rent och förmånligt vatten. Scouten lär sig olika sätt för att minska sin vattenförbrukning och på sätt sätt trygga tillgången på rent vatten.

VARGUNGAR

Tips

Gör Unicefs uppgift om att bära vatten.

Dela in vargungarna i flockar på 4–5 personer. Varje flock får ett ämbar med vatten (Obs! Sjövatten eller annat vatten ur naturen).

Akelan berättar för vargungarna att de i uppgiften är barn i en by i ett utvecklingsland. Byn lider av vattenbrist. Om vargungarna vill kan de välja ett land för uppgiften. I utvecklingsländer är det ofta barn som har som uppgift att hämta vatten från en brunn. Barnen har nyss fyllt sina ämbar vid brunnen och nu ska barnen transportera vattnet tillbaka till byn. En stor fest ska snart börja och för att hinna fram i tid måste barnen vara snabba.

Vargugarna tävlar i en stafett i att bära vatten. Varje gruppmedlem bär i tur och ordning ämbaret ett viss sträcka, till exempel runt ett märke eller fram till en annan gruppmedlem som väntar på ett visst ställe.

Det snabbaste laget som har mycket vatten kvar vinner.

Efter aktiviteten:

Akelan diskuterar med vargungarna om uppgiften. Hur kändes det att bära vattnet? Var det tungt?

Akelan berättar att det på olika håll i världen inte finns tillgång till rent vatten på samma sätt som här i Finland. Akelan berättar också att på vissa ställen måste man gå långa sträckor för att hämta vatten och att det ofta är en uppgift för barn och speciellt för flickor.

OBS! Akelan ser till att mängden vatten och avståndet i staffetten är lämpliga för vargungarna.

Källa: https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/tehtavat/veden-kantaminen/ 

Läs mer på till exempel: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/08/det-ar-kvinnor-och-barn-som-bar-vatten-ett-tungt-och-farligt-jobb

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Gör Unicefs uppgift om att bära vatten.

Kaptenen delar in äventyrsscouterna i lag på 4–5 personer. Varje grupp får två 10 liters ämbar. Det ena ämbaret fylls med vatten ur naturen. Dessutom behöver alla grupper ett kärl på ungefär en liter. Alternativt kan uppgiften göras vid en sjö eller ett hav och då behöver lagen bara ett ämbar per lag.

Det första skedet i uppgiften är en stafett. En i taget springer äventyrsccouterna ungefär tio meter till 10 liters ämbaret /stranden och tar mig sig vatten i en liters kärlet.

Äventyrsscouten springer tillbaka till startlinjen och häller vattnet i det tomma tio liters ämbaret vid resten av laget. Sedan gör följande äventyrsscout samma sak. Så här fortsätter uppgiften tills ämbaret vid starten är fyllt.

Då ämbaret är fullt ska ämbaret transporteras till ett mål som ligger längre bort. Varje äventyrsscout bär ämbaret turvist. Den snabbaste gruppen vinner (förutsatt att största delen av vattnet är kvar i ämbaret också efter transporten).

Efter aktiviteten:

Kaptenen diskuterar uppgiften med äventyrsscouterna. Hur kändes det att bära vattnet? Var det tungt?

Kaptenen berättar att det på olika håll i världen inte finns tillgång till rent vatten på samma sätt som här i Finland. Kaptenen berättar också att på vissa ställen måste man gå långa sträckor för att hämta vatten och att det ofta är en uppgift för barn och speciellt för flickor.

Källa: https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/tehtavat/veden-kantaminen/ 

Läs mer på till exempel: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/08/det-ar-kvinnor-och-barn-som-bar-vatten-ett-tungt-och-farligt-jobb

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna gör Unicefs uppgift om sanitet

Spejarscouterna delas in i grupper på ungefär fyra personer.

I grupperna gör spejarscouterna en övning i improvisation. Två spejarscouter är invånare i en avlägsen by i Nepal. De andra två spejarscouterna är hjälparbetare i huvudstaden Katmandu.

Patrulledaren berättar bakgrundshistorien så att spejarscouterna kan improvisera.

”Byborna brukar göra sina toalettbestyr i en buske eller på en åker. Därför är det vanligt att någon i byn ofta är sjuk, till exempel har diarré. Sjukdomar sprider sig lätt i byn på grund av bristfällig hygien. Hjälparbetarna tror på sin sak och hyllar hygien. De önskar att byborna börjar använa det nybyggda dasset. Dessutom instruerar hjälparbetarna byborna att tvätta sina händer. Byborna är fundersamma över främligarna. Byborna förstår inte varför de borde förändra sina vanor. Byborna avstyr förslaget och hittar på olika förklaringar till varför de inte förändrar sitt beteende.”

Spejarscouterna ska fundera i sin grupper över hur byborna och hjälparbetarna diskuterar om saken. De för korta diskussioner om varför det lönar sig att gå på dass och varför det lönar sig att tvätta händerna. Förslagen kans också vara skämtsamma: ”Det lönar sig att gå på dass eftersom man kan ta en tupplur där samtidigt”. ”Men om man inte känner sig trött? Man ska sova på natten.”

Efter uppgiften diskuterar patrulledaren med spejarscouterna om hurudana orsaker de hittade på. Var alla förslag skämtsamma eller fanns det en gnutta sanning i förslagen? Spejarscouterna reflekterar över varför ett avskilt dass och att tvätta händerna är viktigt.

- Avföring innehåller bakterier och andra sjukdomsalstrare som kan sprida sig om toalettbestyr inte sköts på ett särskilt ställe. Från åkern hamnar bakterierna i maten. På grund av bakterierna ska man alltid tvätta händerna efter ett toalettbesök. Ett dass ska byggas på ett sådant ställe, varifrån bakterierna inte kan hamna i grundvattnet och genom det i dricksvattnet.

OBS! Spejarscouterna kan byta roller efter en diskussion. Diskussionerna framförs inte för de andra grupperna.

Visste du att…
… det är fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har dass?
… ungefär 2,5 miljarder människor har inte tillgång till ett dass eller toalett?
… ungefär 3 000 barn per dag dör av diarré på grund av att det inte finns tillräcklig tillgång till toalett eller dass.

UNICEF:s långsiktiga arbete bär frukt. Sedan 1990 har ungefär 1,8 miljarder människor fått ordentliga sanitetsförhållanden.

Efter uppgiften bekantar sig spejarscouterna med Finlands Scouters och scouterna i Ugandas gemensamma utvecklingsprojekt No Missed School Days (om inte utvecklingsprojektet är bekant från tidigare). https://www.partio.fi/nyt/uganda-projekti/ 

Källa: https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/tehtavat/sanitaatio-kuntoon/ 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Vi följer med vår vattenförbrukning under två veckor.

Vi antecknar:
- Hur många gånger vi duschar och hur många minuter vattnet rinner
- Hur många toalettbesök vi gör eller hur många gånger vi spolar toaletten (en spolning förbrukar ungefär sex liter vatten eller om toaletten har möjlighet att välja stor eller liten spolning: stor spolning förburkar ofta ungefär fyra liter vatten och liten ungefär två liter)
- Antal handtvättar
- Antal tandborstningar och information om vattnet rann medan vi borstade tänderna
- Antal simhallsbesök
- Vattenförbrukningen i matlagning (om explorerscouterna tillreder sin mat själv). Om explorerscouterna inte tillreder sin mat själv, kom tillsammans med lotsen överens om en mängd vatten (t.ex. 1,5 liter/dag) som alla explorerscouter lägger till i sin vattenförbrukning
- En uppskattning över hur många kärl vi har använt och hur mycket vatten det går till att diska dem (t.ex. 2 dl/kärl om kärlen diskas för hand, 0,5 dl/kärl om kärlen diskas i diksmaskin).
- Antal tvättar i tvättmaskin. Om explorerscouten inte tvättar sitt eget byk: scouten räknar antal plagg hen fått tvättade och uppskattar hur många maskiner byk det ungefär blir (en tvätt förburkar ungefär 60-80 liter vatten).

Vi antecknar också om vi gör något som kräver mycket vatten (t.ex. att fylla en simbassäng eller balja, att tvätta en cykel eller ett annat fordon, att tvätta hunden o.s.v.)

Under den första veckan använder vi vatten som normalt. Under den andra veckan försöker vi minska vår förbrukning av vatten i jämförelse med den första veckan. Vi noterar ändå att vi inte ska minska på all vattenförbrukning (dricksvatten räknas till exempel inte och det är viktigt att inte spara på att tvätta händerna o.s.v.)

Vattenbrist eller brist på rent vatten är en av de största utmaningarna att lösa om vi vill få ett slut på hungersnöd, fattigdom och sjukdomar i världen. En människa behöver 20 liter vatten per dygn för sina nödvändiga behov. Många har inte ens så mycket vatten. Över en miljard människor i världen har inte tillräckligt med vatten för sina nödvändiga behov. I västevärlden använder vi ungefär 200 liter vatten per person per dygn. Ungefär 10 liter vatten går till mat och dryck, 40 liter för toalettbesök, 40 liter för disk, 30 liter för att tvätta byk, 70 liter för personlig hygien och 10 liter till städning. Efter att patrullen gjort övningen kan ni diskutera om hur mycket vatten som används dagligen i Finland. Är det rimligt? Hur mycket vatten använder vi? Vad kan var och en göra för att minska sin vattenförbrukning?

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Det finns nästan 7,5 miljarder människor som delar på jordens tillgång till sötvatten. Ungefär två miljarder av jordens befolkning lider av brist på rent vatten. Enligt en uppskattning av FN kommer ungefär två tredjedelar av jordens befolkning, alltså ungefär 5 miljarder människor, lida av vattenbrist innan 2025.

Vi bekantar oss med webbapplikationen Water Scarcity Atlas på adressen: https://futures.waterscarcityatlas.org/.

Applikationen belyser bristen på vatten och orsaker till det på olika håll i världen. Dessutom hjälper applikationen oss att göra bättre val i vår vardag. Water Scarcity Atlas ger med hjälp av interaktiva världskartor information om vattenläget i världen och om möjligheter att påverka bristen på vatten.

Vi tar reda på hur vattenläget i världen har utvecklas under de senaste hundra åren. Vi jämför olika alternativa framtidsscenarier. Vi granskar också hur förändringar i vår kost eller mängden matsvinn kan påverka hur vattnet räcker till.

Källa: Aalto-universitetet. Uutiset. Riittääkö vesi tulevaisuudessa? Uusi sovellus visualisoi vesipulan maailmankartalle. Publicerad: 2.11.2018.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors