Från ord till handling Mål 7: Hållbar energi

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att energi kan produceras på ett hållbart sätt och att energibesparing är en viktigt gärning för hållbarhet. Scouten lär sig om elproduktion, men vet att all energi inte är elenergi.

VARGUNGAR

Tips

Åska i luften
Det går att avgöra hur långt bort åskan är genom att räkna hur många sekunder det är mellan åskans mullrande och blixten.

Tillbehör
- Ficklampa
- Målartejp
- Handtrumma eller en apparat med högtalare och nätuppkoppling.           

Förberedelser
Märk med t.ex. målartejp ut punkter på golvet så att de bildar en linje. Var tredje märkning får en nummer. Linjen på golvet blir en mätsticka där tre märkningar utgör en kilometer.

Uppgiften
Simulera en blixt genom att blinka med en ficklampa. Börja samtidigt räknar tillsammans 1-2-3-4 … och gå förbi märkningarna på golvet (för varje tal tar ni ett steg framåt). Fortsätt, tills åskan mullrar. Ni kan simulera åskan genom att spela upp ett åskmuller från internet.
När åskan har mullran kollar ni hur långt ni kommit. Konstatera tillsammans hur långt bort åskan är (t.ex. två kilometer bort).

Om vargungarna kan finska så kan ni utöver övningen lyssna på berättelsen som hör till övningen på Sähkölä-materialet på https://www.sahkola.fi/sahkolan-tiedeseikkailut. Där finns också flera andra övningar att göra och berättelser att lyssna på utöver eller istället för denna.


Källa: © STEK 2020

 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Potatisbatteri
En råpotatis innehållet vätska som leder ström. En spänning skapas mellan kopparspikar och förzinkade spikar. Genom att koppla en potatis som en del av en elektrisk krets kan man skapa elenergi.

Tillbehör       
- 3–5 råa potatisar
- Förzinkade spikar
- Kopparspikar
- Ledningstrådar och klämmor
- En LED-lamppa

Uppgiften
Börja med att placera varsin kopparspik och förzinkad spik i tre potatisar. Koppla ihop potatisarna med hjälp av ledningstrådarna och klämmorna genom att koppla en förzinkad spik ur en potatis och en kopparspik ur en annan potatis. Bara en ledningstråd är fast i en spik. Slutligen finns en ledning ur en kopparspik och ur en förzinkad spik lediga. Lägg fast de lediga ändorna i LED-lampan. Lägg till två potatisar om lampan inte tänds.

Om äventyrsscouterna kan finska så kan ni utöver övningen lyssna på berättelsen som hör till övningen på Sähkölä-materialet på https://www.sahkola.fi/sahkolan-tiedeseikkailut. Där finns också flera andra övningar att göra och berättelser att lyssna på utöver eller istället för denna.

Källa: © STEK 2020


Om ni vill kan ni ocks titta på en film om hur man gör ett potatisbatteri: https://urplay.se/program/176948-labba-potatisbatteriet


Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips:

Spejarscouterna diskuterar om sina elförburkningsvanor under ledning av lotsen.

Spejarscouterna funderar hur de kan spara på el. Spejarscouterna delar med sig av sina bästa tips med hela kåren och på kårens eller spejarscoutpatrullens kanaler på sociala medierna. Be vid behov om hjälp av kårens explorerscouter för inlägget.

Om spejarscouterna kan finska: titta på filmen Sähkö pelastaa maailman på https://www.sahkola.fi/animaatiot. Ni kan också titta på andra filmer som finns på sidan och ha en filmkväll med energi-tema.
Känner du till motsvarande material på svenska? Tipsa gärna gunilla.edelmann@scout.fi!


Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips:

Vi gör ett serie inlägg för sociala medier om våra bästa tips för att spara el. Om spejarscouterna i kåren gör samma aktivitet, fungerar vi som stöd då spejarscouterna gör inlägg på sociala medier.

Om explorerscouterna kan finska: titta på filmerna Sähkö pelastaa maailman och Sähkö kotona på https://www.sahkola.fi/animaatiot
Känner du till motsvarande material på svenska? Tipsa gärna gunilla.edelmann@scout.fi!

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips (finskt material)

Vi bekantar oss med den finskspråkiga kampanjen Hiilivapaa Suomi (på svenska: fossilfritt Finland). Kampanjens fokus är påverkan vid kommunal- och riksdagsval och att styra finländska kommuner till en mer hållbar energiproduktion.

Vi ser på Youtube-videorna på kampanjerns webbsida: Ilmastonmuutoksen ja fossiilisen energian ABC och lär oss mer om energisystem, förnybar energi och energieffektivitet.

https://hiilivapaasuomi.fi/ilmastonmuutoksen-ja-fossiilisen-energian-abc/

Svenskt material? Har du tips på svenskspråkigt material som kunde användas här; tipsa gärna gunilla.edelmann@scout.fi.

 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors