Från ord till handling Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målsättning för scouten

Scouten lär sig att arbetssäkerhet, att orka i jobbet och en rättvis lön är viktiga element i anständiga arbetsvilkor, som målen i Agenda 2030 ska uppfylla. Scouten lär sig att arbete och ekonomi hör ihop i en global värld. Scouten lär sig att produktionen av vissa produkter är koncentrerad till områden med låg levnadsstandard. Scouten lär sig hur hen i sitt egen liv kan påverka att människor, som jobbar i områden med låg levnadsstandard och producerar varor åt hela världen, får bättre arbetsförhållande och en rättvis lön.

VARGUNGAR

Tips

Vargungarna bekantar sig med märket och idéen för Rättvis handel (Fairtrade). Vargungarna funderar vilka för dem vardagliga produkter som också finns med Rättvis handel-märket. Vargungarna funderar vad som kan vara orsaken till att vissa inköp inte består av Rättvis handel-produkter. Ibland kan Rättvis handel-produkter vara dyrare än vanliga produkter, men inte alltid.

Material för aktiviteten finns på webbplatsen för Rättvis handel: https://reilukauppa.fi/osallistu/reilun-kaupan-koulut/toimintavinkit/ 

(OBS! Webbplatsen är på finska men det finns en del material på svenska: åtmistone Chokladresan – Berättelser om rättvis handel finns på svenska. Minnesspelet kan också vara roligt att spela med flocken.)

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet: 

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Äventyrsscouterna bekantar sig med klädindustrin och de globala problemen förknippande med den. Börja med att titta på videon från Sverige. https://urplay.se/program/200283-harifran-till-hallbarheten-klader

Sedan får äventyrsscouterna agera som klädagenter.  Uppgiften fungerar både på distans och på ett scoutmöte i kårlokalen.

Steg 1: Välj fem textilier hemifrån. Det kan vara klädesplagg eller hemtextilier som bordsdukar, lakan eller handdukar. Samla ihop textilierna och skriv upp vilka fem textilier du valt.

Steg 2: Granska det viktigaste – alltså tvättlappen. Ta reda på hur textilien blivit till. Vilket material är textilen gjord av? Ofta anges materialet i procent och ibland bara på engelska. Skriv upp materialet och andelen. Finns det något material som används i alla dina textiler? Vilket material? Ta reda på hur materialet tillverkas genom att söka information på webben.

Steg 3: Ta reda på i vilket land textilen är tillverkad. Du hittar information på tvättlappen. Ofta kan orden MADE IN stå framför landet. Hittar du information om att textilen är designad i ett annat land? Det kan du läsa efter orden DESIGNED IN på tvättlappen. Skriv ner dina upptäckter. Är det något land som förekommer ofta? Vilket? Skriv ned din observation. Ta också reda på var landet ligger. Ta hjälp av en världskarta på webben.

Steg 4: Fundera på vad du lärt dig om dina textiler? Lärde du dig något nytt? Skriv ner.

Aktiviteten är en bearbetad version av eVaatevallankumous2020-materialet. Källa: http://www.werstas.fi/evaatevallankumous2020/ 

 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna bekantar sig med klädindustrin och de globala problemen förknippande med den. Börja med att titta på videon från Sverige. https://urplay.se/program/200283-harifran-till-hallbarheten-klader

Sedan får spejarscouterna agera som klädagenter. Uppgiften fungerar både på distans och på ett scoutmöte i kårlokalen.

Steg 1: Välj fem textilier hemifrån och ta med på mötet. Det kan vara klädesplagg eller hemtextilier som bordsdukar, lakan eller handdukar. Samla ihop textilierna och skriv upp vilka fem textilier du valt.

Steg 2: Granska det viktigaste – alltså tvättlappen. Ta reda på hur textilien blivit till. Vilket material är textilen gjord av? Ofta anges materialet i procent och ibland bara på engelska. Skriv upp materialet och andelen. Finns det något material som används i alla dina textiler? Vilket material? Ta reda på hur materialet tillverkas genom att söka information på webben.

Steg 3: Ta reda på i vilket land textilen är tillverkad. Du hittar information på tvättlappen. Ofta kan orden MADE IN stå framför landet. Hittar du information om att textilen är designad i ett annat land? Det kan du läsa efter orden DESIGNED IN på tvättlappen. Skriv ner dina upptäckter. Är det något land som förekommer ofta? Vilket? Skriv ned din observation. Ta också reda på var landet ligger. Ta hjälp av en världskarta på webben.

Steg 4: Fundera på vad du lärt dig om dina textiler? Lärde du dig något nytt? Skriv ner.

Aktiviteten är en bearbetad version av eVaatevallankumous2020-materialet. Källa: http://www.werstas.fi/evaatevallankumous2020/ 

 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Titta på dokumentserien Blod, svett och T-skjortor på Yle Arenan (dokumentären är på finska och heter Verta, hikeä ja T- paitoja, men har svenskspråkig textning): https://areena.yle.fi/1-50183627

Eftersom serien består av åtta ungefär 30 minuter långa avsnitt, kan det vara bra att se på hela serien under ett längre möte eller komma överens om att patrullen ser det första och sista avsnittet tillsammans och så tittar var och en på övriga avsnitt på egen tid. Om dokumentärserien är bektant för någon av patrullmedlemmarna kan ni ändå titta på det första, sista och ett mellanavsnitt för att friska upp minnet.

Medan ni tittar på serien och speciellt efter att ni sett det sista avsnittet diskuterar ni vilka tankar serien väckte hos er. Räkna hur många t-skjortor var och en har i sitt klädskåp och hur många av skjortorna som är i aktiv användning. Vi diskuterar om scouternas (och andra hobbyers) vana att köpa en ny t-skjorta eller annat klädesplagg med evenemangslogon för olika evenemang. Hur ofta är de plaggen ansvarsfullt tillverkade? Finns det lägerkläder till salu för Kajo?

 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Vi bekantar oss mer termerna hållbar placerande och etiskt placerande. På vilket sätt skiljer sig de här från ”vanligt” placerande?

Vi kan som konsumenter och placerare kräva att bolag berättar mer om sin verksamhets hållbarhet. En ägare i ett bolag kan påverka på bolagsstämman. En konsument kan påverka bolag med sina konsumtionsbeslut.

Vi gör en lista på finländska bolag som på ett öppet sätt berättar om faktorer för hållbarhet och etik, alltså hur väl bolagen rapporterar om miljöfaktorer, sociala faktorer och faktorer relaterade till förvaltning. Miljöfaktorer, socialt ansvar och god förvaltningssed får ESG-poäng (Environmental, Social, Governance).

Vi funderar på hur vi kunde främja hållbar placering i Finland.

 

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors