Från ord till handling Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målsättning för scouten

Scouten förstår vad infrastruktur betyder och lär sig på vilket sätt en hållbar industri, innovationer och infrastruktur hör ihop och vilka skillnader det kan finnas mellan dessa i olika områden och hur det kan påverka olika befolkningsgrupper.

Infrastruktur är grundläggande i samhället, till exempel väg-, vatten-, el- eller avloppsnätverk, men också telefon- och webbförbindelser samt andra nödvändiga tekniska plattformar.

Innovation betyder en uppfinning eller en ny idé, som leder till att en existerande produkt eller process förbättras eller att ett behov uppfylls.

VARGUNGAR

Tips

Det är säkert att röra sig på ett hållbart sätt bara om det finns ordentlig infrastruktur. Vargungarna gör en promenad nära sin kårlokal och observerar på vilket sätt ett hållbart sätt att röra sig, som till exempel promenader, cykling och kollektiv transport, möjliggörs.

Efter att vargungarnas har observerat sin omgivning kan vargungarna göra en jämförelse genom att observera andra områden. Till exempel har Finlands Scouter år 2022 ett utvecklingsprojekt tillsammans med scouterna i Uganda och Nepal. Under ledning av akelan och med hjälp av Street view funktionen i Google Maps bekantar sig vargungarna med infrastrukturen i Uganda och Nepal. Vargungeflocken observerar tillsammans speciellt samma typ av infrastruktur som ni observerat på er promenad. Ni kan lägga till andra områden och länder i er undersökning enligt eget intresse.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ÄVENTYRSSCOUTER

Tips

Varje äventyrsscout väljer ett drömresemål. Äventyrsscouterna funderar tillsammans med sin kapten hur de kan resa till sitt mål genom att orsaka så lite utsläpp som möjligt. Fundera också på hur länge resan skulle ta. Skulle sommarlovet räcka? Skulle den semester som de vuxna i familjen har räcka (vanligtvis ungefär 4 veckor)? Från Finland kan man resa till de flesta ställe i Europa på 1–4 dygn (det tar längre att resa till södra Europa än till Centraleuropa).

Gör en virtuell resa till alla drömresmål genom att använda Google Maps. Undersök under er virtuella resa vilka skillnader det finns i infrastrukturen i jämförelse med Finland? Kolla till exempel på i vilket skick vägarna är i, om det finns cykel- och gångbanor, trafikmärken, trafikljud, elledningar och bilar parkerade. Besök också er hemstad med Google Maps som jämförelse.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

SPEJARSCOUTER

Tips

Spejarscouterna planerar sina drömmars lägerområde och ritar en karta. Jämför kartorna med till exempel kårens lägerområde eller Kajos lägerområdeskarta. Vad är viktigast? Glömde ni någon funktion? Spejarscouterna kan också planera infrastruktur till kårens lägerområde eller till lägerkårens område på Kajo.

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

EXPLORERSCOUTER

Tips

Vi funderar på vad som är en tillräcklig infrastruktur på ett scoutläger. Gör en lista där ni jämför infrastrukturen på scoutkårens sommarläger och ett storläger (till exempel Kajo eller ett förbundsläger). Kom ihåg att märka ut övernattningsområde, var det är möjligt att tvätta sig, var toaletterna är och var matsalen är. Vi funderar på vad allt som ska beaktas om ett scoutläger genomförs i en skog och vilken nytta det är med ett färdigt lägerområde (t.ex. Evois).

Vi funderar på om man kunde leva sitt liv i scoutlägerförhållanden? Så är det i många utvecklingsländer. Vad är det som förhindrar oss från det?

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

ROVERSCOUTER

Tips

Vi lyssnar på den finskspråkiga podcast-serien Toivo, innovaatiot ja kestävä kasvu (hopp, innovationer och en hållbar tillväxt). Vi funderar på vilken betydelse information, teknologiska färdigheter och innovationer har för att främja en hållbar industri och produktion. Vi funderar på hur teknologisk utveckling, forskning och innovationer påverkar på ekonomin i utvecklingsländer.

Teknologiska forskningscentralen VTT är en av Europas ledande forskningscentraler. VTT ägs av finska staten. VTT främjar användningen och

Källa: Lähde: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 2021.

(Tips med material på svenska? Har du ett tips på hur den här aktiviteten kunde utföras med material på svenska? Hör gärna av dig till gunilla.edelmann@scout.fi med ditt tips!)

Det här tipset kan genomföras i samband med följande aktiviteter i scoutprogrammet:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors