EU - Valvalen

Val och påverkan tillhör alla, inte bara de med rösträtt! Valvalen och dess aktiviteter är ett lätt sätt att närma sig påverkan och samhällsengagemang inom scoutingen.  

Vi hoppas att ni med hjälp av valvalen kan göra EU-valet till en rolig och spännande grej för era scouter! 

Här nedanför hittar ni aktiviteter i stigande svårighetsgrad. Ni kan såklart anpassa aktiviteten vidare till just era behov och intressen. 

Tips: För dig som ska rösta för första gången finns det även ett valpass att genomföra, valpasset är utformat av Finska Scouterna och finns tyvärr endast på finska – men google translate hjälper dig vid behov.

Valpasset 

Valpasset kan du göra själv eller tillsammans med någon kompis.  

 

Aktiviteter: 

EU-Nata (15-20min) 

EU-nata är en omformulering av polis och tjuv leken. Leken börjar med att gruppledaren kort förklarar Europaparlamentets och dess styrelsers roller. Efter detta väljs en eller flera av gruppens medlemmar till att bli utskottens ordförande. Europaparlamentets utskott är t.ex. miljöutskottet, utrikesutskottet samt jord-och skogsbruksutskottet. Utskottens ordförande försöker ta fast MEP:er dvs medlemmar av det Europeiska parlamentet och sedan dela dem i utskott som kan finnas i olika hörn av gården. En MEP kan räddas tillbaka från utskottet till parlamentets plenum genom att beröra deras axel.   

 

Jag lär känna Europaparlamentet och andra former av EU-beslutsfattande (15min) 

Tillsammans med ledaren tar gruppmedlemmarna reda på vad EU och Europaparlamentet betyder. Uppgiften kan göras så att gruppmedlemmarna kommer på och ställer frågor en i taget, som gruppledaren söker svaret på på nätet. Alternativt kan gruppen delas upp i par, som får en fråga att lösa var och i slutet delar sin fråga och svaret med hela gruppen. Gruppen kan också utföra uppgiften tillsammans med äldre åldersgrupper, till exempel med en spejar- eller explorerscout grupp. I det här fallet kan de äldre scouterna introducera vargungar eller äventyrsscouterna till europeiskt beslutsfattande genom att hålla ett veckomöte för gruppen, där uppgifter relaterade till Europeiska unionen görs. 

Frågelista för att stödja genomförandet av uppgiften 
- Vad är Europeiska unionen och vilka länder tillhör den? 
- Vad bestämmer Europeiska unionen, leta efter exempel? 
- Hur kan barn, unga, scoutkåren, den egna kommunen eller Finland påverkas av EU valet? 
- Vilken roll har Europaparlamentet i beslutsfattandet? 
- Vilka finländare är ledamöter av Europaparlamentet? 
- Vilka andra institutioner bestämmer i Europeiska unionen? 
- Vem av kommissionsledamöterna är finska och vad gör hen? 

 

Valkompass (20min)  

Gör en valkompass av valfritt slag och diskuterar resultaten och/eller frågorna tillsammans. Ni behöver en telefon eller dator. Deltagarna kan också dela olika valkompasser med varandra och jämföra inte bara resultaten utan också de olika röstningsmaskinerna. Ni kan använda frågorna nedan för att hjälpa er i diskussionen. Ni kan också diskutera hur valkompasser påverkar de som röstar, och om den kandidat ni har fått passar era värderingar. Ni kan också fundera på vilken valkompass ni tycker är mest tillförlitlig och diskutera om den föreslog en kandidat som ni faktiskt skulle kunna rösta på.   

Tips: Röstningsmaskinerna för EU-valet kommer att publiceras under våren. Olika valkompasser kommer att publiceras av bland annat Yle, HBL, Helsingin Sanomat och lokaltidningar. Allianssi, paraplyorganisationen för den finska ungdomssektorn, publicerar också två olika valkompasser för ungdomar, som du kan hitta på nuorisoala.fi 

Frågor för diskussion:   
- Hurudana kandidater föreslog röstningsmaskinen för er?   
- Överraskade resultaten er?   
- Fick någon samma kandidat som en annan medlem i gruppen?  
- Känner ni igen någon av kandidaterna som röstningsmaskinen föreslog åt er? 
- Från vilka partier kom de kandidater som föreslogs?  
- Var kandidaterna som föreslogs mestadels från samma parti eller från olika partier?  
- Tyckte ni att frågorna var svåra? Var det någon fråga som var svårare att förstå?  
- Tyckte ni att röstningsmaskinen fungerade och hjälpte med att hitta skillnaden mellan kandidaterna? 

 

Ta kontakt med en MEP (15min) 

Ta kontakt med en europarlamentariker. Fråga hen något som ni undrar över. Lär känna EU-parlamentariker och bestäm vem ni vill vara i kontakt med och vilket ämne ni vill fråga om. Aktuella frågor inom EU är ungas arbetslöshet, klimat, datasäkerhet, gruvindustri, artificiell intelligens och mikroplast. Ni kan också komma på bra frågor med hjälp av EU-valets teman, som ni hittar på paraplyorganisationen Allians nätsida (www.nuorisoala.fi). 

Ni kan använda följande e-post botten som stöd: 

Rubrik: Hälsningar från [er patrull] och en fråga till beslutsfattare inom EU. 

Hej, 

Vi är scoutpatrullen [patrullens namn] från scoutkåren [er kår], och kommer från [kommunen ni kommer från]. En del av vårt program under våren är att lära oss om EU-valet och europeiskt beslutfattande. Och därför vill vi veta mera om [ämnet ni valde] och vad som görs åt detta på EU-nivå. 

Om du inte känner till scouting så är vi en del av Finlands största ungdomsorganisation, Finlands Scouter. Scouting är en politiskt och religiöst obunden organisation. Det finns cirka 50 000 scouter i Finland och vi utbildar barn och ungdomar till aktiva medborgare. För oss är val inte bara en fråga för vuxna, och vi vill lära oss om gemensamma frågor på olika nivåer. 

[Här kan du ställa en specifik fråga om ämnet]. Vi skulle vara intresserade av att kort höra vad EU gör gällande denna fråga och vad vi kan förvänta oss i framtiden. 

Tack på förhand för ditt svar! 

Med vänliga hälsningar, 
Förnamn Efternamn 
Patrull 
Scoutkår 

Övriga aktiviteter i scoutprogrammet med påverkanstema:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors