Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Perhepartio

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä  

Perhepartio-ohjaaja ottaa yhteyttä perheisiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksestaHän kertoo, että on ohjaajana kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan muiden aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan.  

Tavoite  

Ryhmä sopii toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Perheet ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  

Kuvaus  

Perhepartio-ohjaaja ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla älypuhelin?). Perheet ohjeistetaan keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. Lapset voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää nämä ryhmän muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan.  

Toteutusvinkit  

Perhepartioryhmä perustaa valitsemallaan viestintäkanavalla ryhmän, jos sellaista ei vielä ole. 

Perhepartio-ohjaaja vinkkaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton materiaalista 8 vinkkiä koronaviruksesta puhumiseen lapsen kanssa. 

Perhepartio-ohjaaja voi lähettää aikuisten kanssa käydyn keskustelun jälkeen lapsille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä.  

Perhepartio-ohjaaja voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona oman perheen kanssa 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja kertoo perheille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. 

Tavoite 

Perhe osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. 

Kuvaus 

Perheet osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Perhe miettii myös muita pieniä ja arkisia ilmastotekoja, joita koko perhe voi tehdä. 

Toteutusvinkit 

WWF:n sivuilta löytyy monenlaisia Earth Hour –ideoita, joita perhe voi testata joko tapahtuman ajankohtana tai muuna itselleen sopivana hetkenä.  

 

Viikko 14: Aprillia! 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja voi kertoa esimerkkejä hyvistä ja huonoista aprillipiloista. 

Tavoite 

Perheenjäsenet opettelevat tunnistamaan mukavia ja kielteisiä tunteita. 

Kuvaus 

Perheenjäsenet tekevät toisilleen mukavia aprillipäivän jekkuja. Perheessä keskustellaan mukavien pilojen ja toista loukkaavien pilojen eroista. 

Toteutusvinkit 

Perheenjäsenet tekevät toisilleen mukavia aprillipäivän jekkuja. Perheessä keskustellaan mukavien pilojen ja toista loukkaavien pilojen eroista. Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin -materiaaleista löytyy vinkkejä tunteiden käsittelyyn.  

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos perhe haluaa jakaa kuvia yhteisesti, luo perhepartio-ohjaaja perheiden tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, jolle koota kuvia. Perhepartio-ohjaaja voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne perheille.  

Tavoite 

Perhe havainnoi luontoa. 

Kuvaus 

Perhe tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. 

Toteutusvinkit 

Kevätseurantaretki: Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille linkin tulostettavaan Luontoliiton kevätseurantalomakkeeseen. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, saa lomakkeen avattua myös puhelimen ruudulle.  

Perhe toteuttaa yhdessä kevätseurantaretken läheiseen metsään. Retken voi toteuttaa myös kotipihalle. Retken aikana perhe havainnoi luontoa ja siellä näkyviä kevään merkkejä. Jos retki tapahtuu pohjoisessa Suomessa, ei kevään merkkejä välttämättä löydy vielä Kevätseurantalomakkeesta. Tällöin perhe voi yhdessä tutkia kevätseuranta.fi-sivustoa ja sitä myötä havainnoida, miten paljon nopeammin kevät on eteläisessä Suomessa edennyt. 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Perhepartio-ohjaajan tehtävä 

Perhepartio-ohjaaja lähettää perheille tarinoita linkkeinä, tulostettuina tai äänikirjoina. 

Tavoite 

Perhe tutustuu partiotarinoihin. 

Kuvaus 

Perhe kuuntelee tai lukee perinteisiä partiotarinoita. 

Toteutusvinkit 

Partiotarina: Perhepartio-ohjaaja lähettää äänikirjana tai ääniviestinä B-P:n tai Pyhän Yrjön tarinan perheille. Perhe kuuntelee tarinan yhdessä. Halukkaat perheen jäsenet voivat esimerkiksi piirtää tarinasta kuvan tai lavastaa tarinan tilanteen ja lähettää siitä kuvan perhepartioryhmälle. 

Kimin tarina: Perhepartio-ohjaaja lähettää ääniviestinä Kimin tarinan perheille. Tämän jälkeen perhe tekee yhteisiä Kimin kokeita esimerkiksi niin, että jokainen perhe saa vuorollaan lähettää muiden arvattavaksi ääniviestin. Perhe voi lähettää myös kuvaparin, jossa jälkimmäisessä jokin on muuttunut ensimmäiseen kuvaan verrattuna.