Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Samoajat

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä samoajiin ja heidän huoltajiinsa ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksestaHän kertoo, että on aikuisena kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan nuorten ja aikuisten mielipiteitä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Luotsi tukee samoajia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Samoajat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartion tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä ja vartio sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla samoajilla älypuhelin?). Samoajille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma ryhmä: Perustamme oman viestintäkanavan valitsemallammalustalla, jos sellaista ei meillä vielä ole. 

Apua lippukunnalle: Mietimme vaihtoehtoja jakaa soveltavaa ohjelman toteutusta muillekin partiolaisille. Autamme esimerkiksi lippukuntamme aikuisia erilaisten sovellusten käyttämisessä. 

Luotsin tehtävät: Luotsi voi myös lähettää meille ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman lähikontaktia. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kertoo samoajille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Luotsi rohkaisee samoajia osallistumaan kansalaisaktiivisuuteen ja kertoo esimerkkejä muista kansainvälisistä tapahtumista, kuten ilmastolakosta sekä partioon vaikuttamisesta, kuten partiolaisaloitteesta. 

Tavoite 

Samoaja osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Samoaja tietää tapoja osallistua ja vaikuttaa. Samoaja saa myönteisen kokemuksen osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 

Kuvaus 

Samoajat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Luotsi ohjaa samoajia haastamaan koko perheensä, sukunsa ja ystävänsä osallistumaan tapahtumaan. Samoajat tutustuvat partiolaisaloitteiseen ja suunnittelevat yhdessä aloitteen alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Tutustumme yhdessä kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Valitsemme yhdessä niistä itsellemme sopivimman ja toteutamme sen valitsemallamme tavalla.

Digitaalinen partiolaisaloite: Tutustumme yhdessä Digitaaliseen partiolaisaloitteeseen. Teemme yhdessä aloitteen partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Voimme myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Lue lisää partiolaisaloitteesta.

 

Viikko 14 Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ohjaa samoajia meemien tekemisessä niin, että partion hyvä imago näkyy ja kuuluu. 

Tavoite 

Samoaja ottaa kantaa, kantaa vastuuta ja näyttää esimerkkiä. Samoaja tunnistaa partiolaisten tavan toimia yhteiskunnassa ja osaa viestiä ulospäin ongelmanratkaisutaidoista. 

Kuvaus 

Samoajavartio järjestää Partiomeemi–kisan aiheella partiolaiset ja koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen. Meemin voi jakaa somekanavilla #partioscout ja #partiosoveltaa. 

Toteutusvinkit 

Meemit jakoon: Lähetämme ensin toisillemme meemejä ja äänestämme parhaan meemin, jonka tai jotka jaamme esimerkiksi lippukunnan omilla some-kanavilla. Haastamme mukaan myös muita samoajaryhmiä tai johtamiamme tarpojia. Vinkkejä meemeihin voi katsoa Intagramista ScoutMeIn -käyttäjältä tai ruotsinkieliseltä Spanarna_memz -tililtä. 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ja vartionjohtaja valitsevat vartiolle parhaiten sopivan tavan toteuttaa aktiviteetti. He ohjeistavat samoajia toteutustavan vaatimalla tavalla. Luotsi ja vartionjohtaja kannustavat samoajia tehtävän tekemisen aikana erilaisin positiivisin viestein ja kehuin. 

Tavoite 

Samoaja havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai kasvilajeja. 

Kuvaus 

Samoaja tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän raportoi havainnoistaan. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Osallistun Luonto-Liiton Kevätseurantaan. Tutkin Luonto-Liiton Kevätseurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän jälkeen toteutan retken lähimetsään tai puistoon. Retken jälkeen raportoin näkemistäni lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Meidän luontomme –taskun Tunnen luontoa –aktiviteettiin.) 

Linturetki: Lähden samaan aikaan vartiokavereideni kanssa retkelle metsään tai veden äärelle. Yritämme bongata ja kuvata mahdollisimman monta lintua retken aikana. Esittelemme toisillemme ottamamme kuvat ja yritämme tunnistaa kuvissa olevat linnut lintuoppaan tai netin lajintunnistussivustojen avulla. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Meidän luontomme –taskun Tunnen luontoa –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsi toimii arvokeskustelun vetäjänä ja sallii erilaisten mielipiteiden esittämisen sekä ohjaa samoajia kyseenalaistamaan loukkaamatta muita. 

Tavoite 

Samoaja syventää tietämystään partiosta. Samoaja tuntee kuuluvansa globaaliin liikkeeseen. 

Kuvaus 

Samoaja tutustuu partion historiaan, perinteisiin, arvoihin ja periaatteisiin.  

Toteutusvinkit 

Tutustumme Partion peruskirjaluonnokseen, joka hyväksytään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa marraskuussa 2020. Luonnoksessa on lueteltu useita arvoja ja periaatteita, joita partiossa noudatetaan. Mikä näistä arvoista on mielestämme tärkein? Kokoamme arvot yhdeksi listaksi yhteiselle sähköiselle alustalle. Järjestämme arvot tärkeysjärjestykseen. Perustelemme mielipiteitämme, käymme keskustelua ja kyseenalaistamme. Tavoitteena on, että keskustelun jälkeen meille jää jäljelle yksi, se partiolle tärkein arvo. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Maailmankatsomusta muodostamassa –taskun Pohdin partion arvoja –aktiviteettiin.) 

Teemme tarpojille tai itsellemme pelin partiohistoriasta. Ennen peliä luemme yhdessä B-P:n tarinan. Lautapelin joissain ruuduissa on kysymyksiä B-P:n tarinasta, joissain ruuduissa on tietoiskuja Suomen ja maailman partiohistoriasta, jossain ruuduissa voi olla kevennyksinä hauskoja tehtäviä (esim. hypi hyppynarua 15 hyppyä, laita suuhun 5 marie-keksiä ja sano Partiolupaus). Peli voi hyvin olla rakennettu myös sähköiselle alustalle. Tietoa Suomen ja maailman partiohistoriasta löytyy esimerkiksi PartioWikistä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskunta –taskun Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

Opettelemme hahmottamaan eri partiohistorian tapahtumia ja henkilöitä suhteessa toisiinsa. Kirjoitamme yhteiselle alustalle esimerkiksi padlettiin Suomen ja maailman partiohistorian keskeisimpiä tapahtumia sekä viereiselle alustalle vuosilukuja, jolloin tapahtuma on tapahtunut. Vuosiluvut ja tapahtumat kirjoitetaan sekalaisessa järjestyksessä ja ryhmän tehtävänä on yhdistää vuosiluku ja historian tapahtuma toisiinsa. Lopuksi laitamme tapahtumat aikajärjestykseen aikajanalle. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

Luemme yhdessä sekä PartioWikistä että Partioaateblogista löytyvät versiot Pyhän Yrjön legendasta. Mitä eroa tarinoista löytyy? Kumpi tarina on enemmän mieleemme? Mitä Pyhän Yrjön tarinalla opetetaan partiolaisille? Minkälaisen tarinan Baden-Powell kertoisi nyt? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

ScoutLink tutuksi: ScoutLink on IRC-verkossa toimiva partiolaisten kansainvälinen keskustelualusta. Menen osoitteeseen, valitsen itselleni käyttäjänimen ja valitsen, mille kanavalle haluan liittyä (esimerkiksi #suomi tai #english). Muistan kunnioittaa toisia partiolaisia ja välttää luokkaavaa kieltä kanavilla. Kaikki ScoutLinkin säännöt löytyvät täältä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun Partiolaisena maailmassa –aktiviteettiin.)