Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Samoajat

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä samoajiin ja heidän huoltajiinsa ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksestaHän kertoo, että on aikuisena kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan nuorten ja aikuisten mielipiteitä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Luotsi tukee samoajia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Samoajat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartion tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä ja vartio sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla samoajilla älypuhelin?). Samoajille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma ryhmä: Perustamme oman viestintäkanavan valitsemallammalustalla, jos sellaista ei meillä vielä ole. 

Apua lippukunnalle: Mietimme vaihtoehtoja jakaa soveltavaa ohjelman toteutusta muillekin partiolaisille. Autamme esimerkiksi lippukuntamme aikuisia erilaisten sovellusten käyttämisessä. 

Luotsin tehtävät: Luotsi voi myös lähettää meille ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman lähikontaktia. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kertoo samoajille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Luotsi rohkaisee samoajia osallistumaan kansalaisaktiivisuuteen ja kertoo esimerkkejä muista kansainvälisistä tapahtumista, kuten ilmastolakosta sekä partioon vaikuttamisesta, kuten partiolaisaloitteesta. 

Tavoite 

Samoaja osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Samoaja tietää tapoja osallistua ja vaikuttaa. Samoaja saa myönteisen kokemuksen osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 

Kuvaus 

Samoajat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Luotsi ohjaa samoajia haastamaan koko perheensä, sukunsa ja ystävänsä osallistumaan tapahtumaan. Samoajat tutustuvat partiolaisaloitteiseen ja suunnittelevat yhdessä aloitteen alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Tutustumme yhdessä kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Valitsemme yhdessä niistä itsellemme sopivimman ja toteutamme sen valitsemallamme tavalla.

Digitaalinen partiolaisaloite: Tutustumme yhdessä Digitaaliseen partiolaisaloitteeseen. Teemme yhdessä aloitteen partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Voimme myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Lue lisää partiolaisaloitteesta.

 

Viikko 14 Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ohjaa samoajia meemien tekemisessä niin, että partion hyvä imago näkyy ja kuuluu. 

Tavoite 

Samoaja ottaa kantaa, kantaa vastuuta ja näyttää esimerkkiä. Samoaja tunnistaa partiolaisten tavan toimia yhteiskunnassa ja osaa viestiä ulospäin ongelmanratkaisutaidoista. 

Kuvaus 

Samoajavartio järjestää Partiomeemi–kisan aiheella partiolaiset ja koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen. Meemin voi jakaa somekanavilla #partioscout ja #partiosoveltaa. 

Toteutusvinkit 

Meemit jakoon: Lähetämme ensin toisillemme meemejä ja äänestämme parhaan meemin, jonka tai jotka jaamme esimerkiksi lippukunnan omilla some-kanavilla. Haastamme mukaan myös muita samoajaryhmiä tai johtamiamme tarpojia. Vinkkejä meemeihin voi katsoa Intagramista ScoutMeIn -käyttäjältä tai ruotsinkieliseltä Spanarna_memz -tililtä. 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ja vartionjohtaja valitsevat vartiolle parhaiten sopivan tavan toteuttaa aktiviteetti. He ohjeistavat samoajia toteutustavan vaatimalla tavalla. Luotsi ja vartionjohtaja kannustavat samoajia tehtävän tekemisen aikana erilaisin positiivisin viestein ja kehuin. 

Tavoite 

Samoaja havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai kasvilajeja. 

Kuvaus 

Samoaja tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän raportoi havainnoistaan. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Osallistun Luonto-Liiton Kevätseurantaan. Tutkin Luonto-Liiton Kevätseurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän jälkeen toteutan retken lähimetsään tai puistoon. Retken jälkeen raportoin näkemistäni lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Meidän luontomme –taskun Tunnen luontoa –aktiviteettiin.) 

Linturetki: Lähden samaan aikaan vartiokavereideni kanssa retkelle metsään tai veden äärelle. Yritämme bongata ja kuvata mahdollisimman monta lintua retken aikana. Esittelemme toisillemme ottamamme kuvat ja yritämme tunnistaa kuvissa olevat linnut lintuoppaan tai netin lajintunnistussivustojen avulla. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Meidän luontomme –taskun Tunnen luontoa –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsi toimii arvokeskustelun vetäjänä ja sallii erilaisten mielipiteiden esittämisen sekä ohjaa samoajia kyseenalaistamaan loukkaamatta muita. 

Tavoite 

Samoaja syventää tietämystään partiosta. Samoaja tuntee kuuluvansa globaaliin liikkeeseen. 

Kuvaus 

Samoaja tutustuu partion historiaan, perinteisiin, arvoihin ja periaatteisiin.  

Toteutusvinkit 

Tutustumme Partion peruskirjaluonnokseen, joka hyväksytään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa marraskuussa 2020. Luonnoksessa on lueteltu useita arvoja ja periaatteita, joita partiossa noudatetaan. Mikä näistä arvoista on mielestämme tärkein? Kokoamme arvot yhdeksi listaksi yhteiselle sähköiselle alustalle. Järjestämme arvot tärkeysjärjestykseen. Perustelemme mielipiteitämme, käymme keskustelua ja kyseenalaistamme. Tavoitteena on, että keskustelun jälkeen meille jää jäljelle yksi, se partiolle tärkein arvo. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Maailmankatsomusta muodostamassa –taskun Pohdin partion arvoja –aktiviteettiin.) 

Teemme tarpojille tai itsellemme pelin partiohistoriasta. Ennen peliä luemme yhdessä B-P:n tarinan. Lautapelin joissain ruuduissa on kysymyksiä B-P:n tarinasta, joissain ruuduissa on tietoiskuja Suomen ja maailman partiohistoriasta, jossain ruuduissa voi olla kevennyksinä hauskoja tehtäviä (esim. hypi hyppynarua 15 hyppyä, laita suuhun 5 marie-keksiä ja sano Partiolupaus). Peli voi hyvin olla rakennettu myös sähköiselle alustalle. Tietoa Suomen ja maailman partiohistoriasta löytyy esimerkiksi PartioWikistä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskunta –taskun Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

Opettelemme hahmottamaan eri partiohistorian tapahtumia ja henkilöitä suhteessa toisiinsa. Kirjoitamme yhteiselle alustalle esimerkiksi padlettiin Suomen ja maailman partiohistorian keskeisimpiä tapahtumia sekä viereiselle alustalle vuosilukuja, jolloin tapahtuma on tapahtunut. Vuosiluvut ja tapahtumat kirjoitetaan sekalaisessa järjestyksessä ja ryhmän tehtävänä on yhdistää vuosiluku ja historian tapahtuma toisiinsa. Lopuksi laitamme tapahtumat aikajärjestykseen aikajanalle. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

Luemme yhdessä sekä PartioWikistä että Partioaateblogista löytyvät versiot Pyhän Yrjön legendasta. Mitä eroa tarinoista löytyy? Kumpi tarina on enemmän mieleemme? Mitä Pyhän Yrjön tarinalla opetetaan partiolaisille? Minkälaisen tarinan Baden-Powell kertoisi nyt? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun Partiohistoria –aktiviteettiin.) 

ScoutLink tutuksi: ScoutLink on IRC-verkossa toimiva partiolaisten kansainvälinen keskustelualusta. Menen osoitteeseen, valitsen itselleni käyttäjänimen ja valitsen, mille kanavalle haluan liittyä (esimerkiksi #suomi tai #english). Muistan kunnioittaa toisia partiolaisia ja välttää luokkaavaa kieltä kanavilla. Kaikki ScoutLinkin säännöt löytyvät täältä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Osana yhteiskuntaa –taskun Partiolaisena maailmassa –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävä on kannustaa ja motivoida samoajia avunantoon. Luotsi tarjoaa samoajille mahdollisuuden keskustella ajankohtaisen tilanteen aiheuttamista tunteista. 

Tavoite 

Samoaja ymmärtää vapaaehtoistyön roolin yhteiskunnassa ja osaa tarjota partiolaisena apuaan ajankohtaisessa tilanteessa. 

Kuvaus 

Samoajat pohtivat yhdessä keinoja auttaa ja palvella ajankohtaisessa tilanteessa yhteiskunnassa. Samoajat tekevät partioviikolla partiolaisten auttamistehtäviä näkyväksi. 

Toteutusvinkit 

Korona-apu: Samoaja ottaa selville oman lähialueensa avun tarjoajia. Samoaja tekee Osana yhteiskuntaa –taskun Pieniä tekoja, isoja iloja –aktiviteetin osallistuen johonkin jo olemassa olevaan korona-apu-toimintaan. Samoajat jakavat lippukunnan somekanavilla osallistumistaan avunantoon ja kertovat, miltä tuntuu auttaa muita. 

Positiivisuus-haaste: Samoajat pohtivat ajankohtaisen tilanteen vaikutuksia omaan ja muiden nuorten arkeen. Samoajat keksivät tapoja levittää positiivista tunnelmaa muille nuorille ja haastavat kavereita tekemään positiivisia asioita hyvien tekojen kautta. 

Isona pienemmälle: Samoajat auttavat lippukunnan ryhmänjohtajia ja järjestävät sudenpennuille, seikkailijoille tai tarpojille esimerkillistä etäpartio-ohjelmaa toteuttaen samalla Isona pienemmälle -taskun aktiviteetteja. 

Mukaan partioon! Samoajat hehkuttavat partioviikon kunniaksi omia etäpartiotoimintamuotojaan somekanavilla. Samoajat toivottavat ei-vielä-partiolaisia tervetulleeksi mukaan kokeilemaan etäpartiota kevään aikana. 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Luotsin tehtävä 

Luotsi auttaa suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Samoaja käyttää luovuuttaan suunnitellessaan ja toteuttaessaan omalle vartiolle partio-ohjelmaa. 

Kuvaus 

Samoajat järjestävät vapputempauksen yhdessä etänä. 

Toteutusvinkit 

Vappubrunssi: Samoajat sopivat yhteisen vappubrunssin ja valmistavat erilaisia vappuherkkuja itselleen. Samoajat voivat sopia menun kuuluvan yhdelle vartion jäsenistä tai jokainen voi keksiä yhden reseptin, joita kaikki tekevät. 

Vappuasu: Samoajat pukeutuvat vapputempaukseen hassun hauskasti ja äänestävät parhaan asun ja maskeerauksen. 

Vappukisailua ja visailua: Samoajat järjestävät toisilleen ohjelmanumeroita, esimerkiksi laulua, leikkejä ja kisoja, joita voidaan yhdessä etänä toteuttaa. 

Parhaat ideat jakoon: Samoajat jakavat vapputempauksensa parhaat ideat somessa #yhdessäetänä. 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Luotsin tehtävä  

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan!, jossa kukin ikäkausi kehittää johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Luotsi myös huolehtii turvallisesta tunnelmasta aktiviteettien tekemisen aikana. 

Tavoite 

Samoaja huomaa ympärillään positiivisia asioita. Hän muistaa kehua ja kiittää. 

Kuvaus  

Samoaja harjoittelee positiivisen palautteen antamista. Hän kiittää muita ihmisiä tehdystä työstä. 

Toteutusvinkit  

Etäkiitosrinki: Teemme ryhmämme kanssa etäkiitos-ringin. Kiitämme konkreettisista asioista, joita toiset ovat tehneet edellisten parin kuukauden aikana. Otamme reaaliaikaisen yhteyden kameran kera. Yksi meistä on vuorollaan äänessä. Hän kertoo vuorollaan jokaiselle ryhmämme jäsenelle kiitoksen. Muut eivät saa puhua. Kiitosvuorossa olevan on hyvä aina erikseen mainita sen henkilön nimi, jota kiittää. Kun hän on kiittänyt kaikkia ringissä olevia henkilöitä, hän palaa rinkiin seuraavan siirtyessä ääneen. Voimme pohtia kiitoksen aiheita hetken ennen ringin aloitusta. Konkreettisia kiitoksia voi olla esimerkiksi: ”Kiitos, että lainasit laturiasi viime kerralla.” ”Kiitos, että kannatit johtajaneuvostossa ideaani”, ”Kiitos, että muistit ostaa gluteenitonta leipää minulle, vaikka unohdin asiasta sanoa”. 

Kiitospuhelu: Soitamme kukin kiitospuhelun sellaiselle henkilölle, jota on syytä kiittää. Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi maanomistaja, joka on mahdollistanut ryhmän retken, kirkkoherra, jonka kanssa lippukunta on tehnyt yhteistyötä tai vaikka opettaja, joka on selvinnyt erityisen hyvin roolissaan etäopettajana. Kun puhelut on tehty, kerromme omalle ryhmällemme siitä, miten puhelu sujui ja miltä puhelun vastaanottaja vaikutti kiitospuhelun saatuaan. 

  

Viikko 20 #MEIDÄNMERI 

Luotsin tehtävä  

Luotsi kertoo samoajille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella Itämerta. Luotsi houkuttelee jokaisen samoajan toimimaan Itämeren hyväksi. Luotsin kannattaa tutustua tarkemmin #MEIDÄNMERI-merkin sisältöön ja innostaa jo etäaikana samoajia suunnittelemaan merkin muuta toteutusta syksyllä. 

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Samoaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Hän sitoutuu toimimaan Itämeren hyväksi omilla valinnoillaan. 

Kuvaus  

Samoaja osallistuu #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Luotsi ohjaa samoajia haastamaan itsensä lisäksi myös perheensä, sukunsa ja ystävänsä toimimaan Itämeren parhaaksi. 

Toteutusvinkit  

Mistä on kyse: Tutustumme #MEIDÄNMERI-kampanjaan. Selvitämme, millä tavoin partiolaiset ovat mukana kampanjassa. Tutkimme myös, mitä muita yrityksiä ja yhdistyksiä on mukana. Millä eri tavoin eri tahot kampanjaan osallistuvat? Onko partiolaisten valitsema tapa hyvä, vai olisiko joku muu tapa ollut parempi. Jaamme ajatuksemme toisillemme yhteisessä etäkokouksessa. 

Itämeripäivä: Suunnittelemme, millä tavalla lippukuntamme voisi olla mukana Itämeri-päivässä 27.8.2020. Jos lippukunnan kesäleiri joudutaan jättämään väliin, voisiko tuolloin tai läheisenä viikonloppuna olla esimerkiksi lippukunnan kesäinen retkipäivä koronatilanteen niin salliessa? Lisää tietoa Itämeri -päivästä löytyy osoitteesta www.itameripaiva.fiOtamme suunnitelmamme esille lippukunnan johtajistossa ja ryhdymme toteuttamaan päivää. 

Itämeri nuoremmille: Osallistumme kampanjaan suunnittelemalla ja toteuttamalla nuoremmille ikäkausille #MEIDÄNMERI-kampanjaan liittyvää ohjelmaa. Tarkempia tietoja nuorempien ikäkausien merkkien sisällöstä löytyy sivulta https://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia/meidanmeri/ 

 

Viikko 21 Partiokisailua

Luotsin tehtävä

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että luotsi on tehnyt ne seppo.io-sovelluksella ja jokaisella samoajalla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen on 15 minuuttia.”

Luotsi kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Luotsi lähettää samoajille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Luotsi toteuttaa partiotaitokisailun vartion tuntien, joten huomioithan samoajien taitotason.

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei samoajat ole rasteilla samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla.

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu luotsille.)

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen mukaisiin tehtäväryhmiin.

Tavoite

Samoaja pääsee testaamaan partiotaitojaan.

Kuvaus

Samoajat pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka luotsi on joko vienyt valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) rastiradan kierrettäväksi.

 

Tehtäväkäskyt

 

Arjen taidot ja turvallisuus

Ensiapua

Tulet risteykseen, jossa näet pyöräilijän kaatuneena suojatietä ylittäessään autotielle. Pyöräilijällä ei ole ollut kypärää, hän on shokissa ja valittaa, että pyörryttää niin paljon ettei kykene nousemaan. Ympärilläsi on kolme muuta ihmistä, ja molemmista suunnista tulee autoja. Mitä teet, miten toimit ja kuinka ohjaat muita ihmisiä toimimaan?

 

Kädentaidot

Paracord-ranneke

Tee oma selviytysmisranneke Varustelekan kuvallisten ohjeiden avulla. (Aikatehtävän voi seppo.iossa valita pelin asetuksista.)

(Tarvittavat välineet: 3 metriä paracordia, sakset, tulitikut, mitta, pätkä narua, jolla varmistat aloituskohdan)

 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu

Valokuvaus

Kuvaa ympäristöstäsi kännykän kameralla mahdollisimman monta inspiroivaa kuvaa annetussa ajassa ja kerro, miten se inspiroi sinua. Lähetä kuvat ja inspiraatiot vartion yhteiselle viestintäalustalle. (Luotsi linkkaa tehtävään esim. Whatsapp-ryhmän, instagram-tilin, padlet-alustan tai muun vastaavan. Aikatehtävän voi seppo.iossa valita pelin asetuksista.)

 

Retkeilytaidot

Suunnan ottaminen

 1. Ota kompassi esiin, etsi kuvan avulla missä suunnassa on maantieteellinen pohjoinen ja magneettinen pohjoinen.
 2. Lähtöpisteesi on rastipaikka. Tavoitepiste on XX (luotsi määrittelee jonkin lähistöltä, mielellään kartalta löytyvän paikan). Kulje lähtöpisteestä tavoitepisteeseen pelkän kompassin avulla.
 3. Kun olet perillä ota näyttökuva puhelimesi kartasta.

(Tarvittavat välineet: kartta alueesta seppo.iossa ja kompassi samoajalla)

 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset

Stereotypiat ja ennakkoluulot

Selitä yhdellä virkkeellä, mitä seuraavat termit tarkoittavat:

 1. Ennakkoluulo
 2. Stereotypia
 3. Vihapuhe
 4. Rasismi

Keksi mahdollisimman monta tapaa kitkeä edellisiä partiossa, jokaisesta käyttöönotettavasta ideasta saa bonuspisteen!

 

Ympäristö

Kierrätys

Keksi seuraavilla rasteilla mahdollisimman monta uutta käyttötapaa erilaisille tavaroille. Aikaa on rasteilla on yksi minuutti. (Seppo.io:ssa rastit saa laitettua järjestykseen lisäasetuksista Exercise order and levels ja asetuksista valitsemalla aikarajan.)

 1. Metallinen siivilä
 2. Muovinen hillopurkki
 3. Talouspaperirullan hylsy
 4. Kananmunakenno
 5. Metallinen tuikkukippo
 6. Kaulin
 7. Rikkinäinen kumisaapas

 

Viikko 22

Luotsin tehtävä

Luotsi innostaa samoajia retkeilytoimintaan kesän aikana ja auttaa samoajia suunnittelemaan retkitoimintaa.

Tavoite

Samoaja retkeilee kesän aikana.

Kuvaus

Samoajat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutusvinkit

Oma retki: Suunnittelemme meistä jokaiselle sopivan retkikohteen. Valmistaudumme oman retkikohteen tarpeet huomioiden retkelle. Jaamme kuvia kukin omalta retkeltämme muille.

Samoajaretki: Järjestämme yhteisen retken lippukuntamme samoajille korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. Osallistumme jokainen retken suunnitteluun ja toteutukseen. Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Etäleireily: Osallistumme oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa vartion jäsenet ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Hyödynnämme Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Bitti-partioleiri: Osallistumme leirille Minecraft-maailmaan omilta kotikoloilta!