Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Seikkailijat

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Sammon tehtävä 

Sampo ottaa yhteyttä seikkailijoiden huoltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksestaSampo kertoo, että on johtajana kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Tavoite 

Joukkue sopii yhdessä aikuisten kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Seikkailijat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Sampo ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Saako seikkailija itse käyttää vai käytetäänkö aikuisen kanssa? Onko kaikilla seikkailijoilla älypuhelin?). Sampo kannustaa seikkailijoita keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. Seikkailijat voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää nämä joukkueen muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Viestintäkanava: Joukkue perustaa huoltajien luvalla viestintäkanavan. Jokainen seikkailija lähettää kanavan välityksellä tervehdyksen koko ryhmälle.  

Tervehdys joukkueelle: Sampo voi lähettää huoltajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen seikkailijoille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä. Sampo voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai huoltajien avustuksella. 

Tunnetaitotehtäviä: Jos sampo saa huoltajilta vinkkiä siitä, että olosuhteet vaikuttavat seikkailijoille suuresti tunnetasolla, voi hän vinkata aikuisille lasten kanssa toteutettavaksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Sammon tehtävä 

Sampo kertoo seikkailijoille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Sampo kannustaa seikkailijoita ajattelemaan, minkälainen vaikutus kansainvälisellä aktiivisuudella on. 

Tavoite 

Seikkailija osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Seikkailija ymmärtää pienistä teoista kertyvät vaikutukset. 

Kuvaus 

Seikkailijat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Sampo ohjaa seikkailijoita haastamaan koko perheensä ja sukunsa osallistumaan tapahtumaan. Sammon on hyvä taustoittaa, että tapahtumaan osallistuminen on pieni teko, jolla on suuri merkitys. Seikkailijoiden kanssa tehdään viikon aikana myös muita pieniä ja arkisia ilmastotekoja. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Sampo tutustuu etukäteen kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Hän valitsee niistä joukkueelle sopivimman ja ohjeistaa seikkailijoita toimimaan vinkin mukaisesti. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Ympäristötalkoot -aktiviteettiin.) 

Ympäristötalkoot: Pienillä ja arkisillakin teoilla seikkailija toteuttaa päivitetyn seikkailijaohjelman Itä –ilmansuunnasta Ympäristötalkoot -aktiviteetin. Seikkailija raportoi muulle joukkueelle tekemistään teoista ryhmän viestintäkanavan välityksellä. Jokainen seikkailija voi myös haastaa muut tekemään erilaisia ympäristötekoja joukkueelle lähetetyn viestin välityksellä. 

Ilta pimenee: Itä -ilmansuunnan Ilta pimenee –aktiviteetin voi liittää Earth Hour –tapahtumaan esimerkiksi niin, että seikkailija pitää perheelleen hiljentymishetken valojen ollessa sammuneina. 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Sammon tehtävä 

Sampo kerää listan aprillipiloista esimerkiksi googlesta tai omista kokemuksistaan. 

Tavoite 

Seikkailija tietää, että partiossa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja oppii toimimaan Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen mukaisesti. Seikkailija oppii tunnistamaan kiusaamisen sosiaalisessa mediassa ja puuttumaan siihen. 

Kuvaus 

Seikkailija vertailee hauskoja ja onnistuneita piloja sekä loukkaavia että ikäviä piloja. Seikkailijoiden tulee pohtia pilojen eroja, mitä jos omalle kohdalle osuisi vastaava. Monet arkipäivän piloista liittyvät sosiaaliseen mediaanSeikkailijat jakavat internetin käyttökokemuksia ja kuulevat muiden kokemuksista. Seikkailijoiden kanssa pohditaan kiusaamista ja keinoja puuttua kiusaamiseen. 

Toteutusvinkit 

Jäynä: Sampo voi järjestää hyvänhenkisen jäynän seikkailijoille aprillipäivänä! Samalla on mainio hetki kertoa, millaisia jäyniä lippukunnassa on aikojen saatossa tehty.  

Aprillipilarata: Jos seikkailijat asuvat lähellä koloa, voi sampo toteuttaa aprillipila-rastiradan kolon lähistölle, käydä viemässä rastit ja lähettää kartan seikkailijoille. 

Päivitetyn seikkailijaohjelman Itä –ilmansuunnan Verkon vaaroja –aktiviteetti sopii tähän toimintavinkkiin. Vastaukset väitteisiin voidaan toteuttaa peukutuksilla viestiketjussa ja ongelmia pähkäillä sammon ohjeistamana pienemmissä ryhmäkeskusteluissa.  

Omat kokemukset: Jokainen seikkailija kertoo omista kokemuksistaan kiusaamiseen liittyen sammolle. Kokemusten jakaminen onnistuu esimerkiksi lähettämällä sammolle nimettömän kirjeen postitse, jolloin jokainen saa kertoa kokemuksistaan anonyymisti ja sampo voi koostaa kaikkien tarinat yhteen ja lähettää kaikille takaisin, vaikka kera aikuisen ohjaavin kommentein.

 

Viikko 15 Kevätseuranta 

Sammon tehtävä  

Sampo lähettää seikkailijoille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos joukkue haluaa jakaa kuvia yhteisesti, luo sampo lauman tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, jolle koota kuvia. Sampo voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne seikkailijoille.  

Tavoite 

Seikkailija havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai kasvilajeja. 

Kuvaus 

Seikkailija tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän kertoo havainnoistaan aikuiselle tai muulle ryhmälle. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Seikkailija osallistuu Luonto-Liiton Kevätseurantaan yhdessä aikuisen kanssa. Seikkailija tutkii Luonto-Liiton Kevätseurantasivustoa etukäteen. Hän tutkii seurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän jälkeen seikkailija toteuttaa retken lähimetsään tai puistoon yhdessä aikuisen kanssa. Retken jälkeen  seikkailija ja aikuinen raportoivat näkemistään lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

Monimuotoinen metsä: Seikkailijat etsivät metsästä monimuotoisen metsän piirteitä: eri puulajeja, vanhoja, paksuja puita, joiden ympäri kädet eivät yletä, kuolleita puita sekä pitkälle lahonnutta lahopuuta eli sellaista lahoa puuainesta, joka tuntuu pehmeältä käteen. Löytyykö tällaista metsää kotikunnan alueelta? Vaikuttaako vierailtu metsä tämän perusteella monimuotoiselta metsältä? Miten ihminen voi vaikuttaa kyseisessä metsässä siihen, että metsä muuttuisi monimuotoisemmaksi? Seikkailija kertoo pohdintansa aikuiselle tai muulle joukkueelle. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

Oma puu: Seikkailija suuntaa läheiseen metsään tai puistoon ja valitsee oman puun tutkittavaksi. Sampo antaa seuraavat ohjeet seikkailijoille: 1. Seikkailija keksii puulle nimen. 2. Seikkailija tarkastelee puun ulkonäköä ja ympäristöä. Millaisella alustalla se kasvaa? Kuinka vanha se mahtaa olla? Mitä muita lajeja kasvaa sen läheisyydessä? 3. Seikkailija tutkii ja tunnustelee puun runkoa. Millä sanoilla puun runkoa voisi kuvailla? Miten kyseinen puu eroaa puiston muista puista? 4. Seikkailija selvittää mitä värejä löytyy valitun puun rungolta, lehdistä ja kukinnoista. 5. Seikkailija laittaa silmät kiinni ja haistelee puuta. Miltä se tuoksuu? Onko olemassa jokin muu asia, joka tuoksuu samanlaiselta? 6. Seikkailija tutkii mitä muita eliölajeja puusta löytyy. Elääkö puun kuoren alla jotain eläimiä? Entä pinnalla vaikkapa sammalta? 7. Lopuksi seikkailija ottaa valokuvan valitsemastaan puusta ja jakaa sen aikuisen avustuksella muulle ryhmälle. Kuvan jakamisen yhteyteen seikkailija voi kertoa omia vastauksiaan yllä oleviin kysymyksiin. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Luonnontieteilijä-haasteeseen.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Sammon tehtävä 

Sampo sopii etäkokousajankohdan ja järjestää etäyhteydet kuntoon sekä tarvittaessa avustaa seikkailijoita ja huoltajia teknisesti. Sammon on hyvä miettiä itse valmiiksi, mistä asioista on partioliikkeessä erityisen ylpeä. Sammon kannattaa tutustua Partiointi eri maissa –ScoutWikiin 

Tavoite 

Seikkailija rakentaa ylpeyttä partioliikkeeseen ja osaa kertoa harrastuksesta muille esimerkillään. 

Kuvaus 

Seikkailijat tutustuvat partioon ympäri maailmanSeikkailija harjoittelee kertomaan, mistä partiossa pitää ja mistä on ylpeä.  

Toteutusvinkit 

Partiota ympäri maailman: Seikkailijat tutustuvat partioon ympäri maailman katsomalla YouTube –videon Scouting around the world. Videon katsomisen jälkeen seikkailijat pohtivat sammon opastuksella mitä tuttuja partiotapoja ympäri maailmaa löytyy ja mitä eroja videolta havaittiin. (Päivitetyn seikkailijaohjelman Itä –ilmansuunnan Partiolaiset maailman –aktiveetin voi toteuttaa tällä toteutusvinkillä.) 

Ylpeä partiosta: Seikkailijat voivat opetella kertomaan toisilleen ja läheisilleen, mistä asioista partiossa pitää ja mistä asiasta partiolaisuudessa on ylpeä. Seikkailijat voivat ottaa esimerkiksi lapulle kirjoittamastaan ylpeyden aiheesta kuvan ja lähettää sen sammolle, joka voi julkaista ylpeyden aiheita lippukunnan sosiaalisessa mediassa partioviikolla. 

Itä –ilmansuunnan Hyvä työ -aktiviteetti sopii loistavasti partioviikon esimerkilliseen toimintaan! Hyviä töitä on myös kiva jakaa koko joukkueelle tai vaikka haastaa kisan avulla: Kuka tekee eniten hyviä töitä?