Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Sudenpennut

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Akelan tehtävä 

Akela ottaa yhteyttä sudenpentujen huoltajiin ja kertoSuomen Partiolaisten ohjeistuksesta. Akela kertoo, että on johtajana kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan aikuisten mielipidettä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Tavoite 

Lauma sopii aikuisten kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Sudenpennut ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Akela ehdottaa toimintasuunnitelmaa ja sopii aikuisten kanssa mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Saako sudenpentu itse käyttää vai käytetäänkö aikuisen kanssa? Onko kaikilla sudenpennuilla älypuhelin?)Sudenpennut ohjeistetaan keskustelemaan tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista kotona. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Keskustelu kotona: Aikuinen keskustelee sudenpennun kanssa kotona siitä, miksi partiosta on taukoa. 8 vinkkiä koronaviruksesta puhumiseen lapsen kanssa Sudenpennut voivat piirtää, kirjoittaa tai valokuvata tunteitaan ja aikuisen avustuksella välittää nämä lauman muille jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan.  

Viestintäkanava: Lauma perustaa huoltajien luvalla viestintäkanavan. Jokainen sudenpentu lähettää kanavan välityksellä tervehdyksen koko ryhmälle.  

Tervehdys laumalle: Akela voi lähettää huoltajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen sudenpennuille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä. Akela voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai vanhempien avustuksella. 

Tunnetaitotehtäviä: Jos akela saa huoltajilta vinkkiä siitä, että olosuhteet vaikuttavat sudenpentuihin suuresti tunnetasolla, voi hän vinkata aikuisille lasten kanssa toteutettavaksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tehtäviä tunnetaitoihin. 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Akelan tehtävä 

Akela kertoo sudenpennuille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. 

Tavoite 

Sudenpentu osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. 

Kuvaus 

Sudenpennut osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valotAkela ohjaa sudenpentuja haastamaan koko perheensä ja sukunsa osallistumaan tapahtumaan. Akelan on hyvä taustoittaa, että tapahtumaan osallistuminen on pieni teko, jolla on suuri merkitys. Sudenpentujen kanssa mietitään myös muita pieniä ilmastotekoja, joita jokainen voi tehdä joka päivä. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Akela tutustuu etukäteen kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Hän valitsee niistä laumalle sopivimman ja ohjeistaa sudenpentuja toimimaan vinkin mukaisesti. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Ympäristönsuojelu-jälkeen.) 

Valomerkki: Sudenpennut ottavat kuvan omasta valomerkistään ja jakavat sen laumalle 

Iltaohjelma perheelle: Sudenpentu toteuttaa Earth Hourin aikana tai muussa sopivassa kohdassa viikkoa Iltaohjelma -jäljestä jonkin aktiviteetin. Lauma voi yhdessä etukäteen suunnitella, mitä jo opittuja huutoja, leikkejä, partiotapoja tai -perinteitä perheelle esitetään(Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Iltaohjelma-jälkeen.) 

Sudenpennut askartelevat kutsukortin aikaisemmin viikolla perheenjäsenilleen Earth Hour –tapahtumaan. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Askartelu-jälkeen.) 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Akelan tehtävä 

Akela sopii huoltajien kanssa ajan videoyhteyksiä varten ja tarvittaessa ohjeistaa käytön etukäteen. Akela huolehtii, että jokainen sudenpentu saa äänensä kuuluviin ja että jokaiselle jää hyvä mieli kokouksen päätteeksi. 

Tavoite 

Sudenpentu tietää, että partiossa kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa ja oppii toimimaan Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen mukaisesti. Sudenpentu oppii tunnistamaan kiusaamisen mediasisällöissä. 

Kuvaus 

Akela alustaa aihetta kertomalla aprillipäivän perinteistä ja hauskoista jekuista. Sudenpennut pääsevät itse kertomaan hauskimmat aprillipäivän jekkuideansa. Sudenpentuja ohjataan tutustumaan mediasisältöihin aikuisen kanssa aprillipäivänä ja kiinnittämään huomiota jekkuihin, jotka voivat loukata toisen ihmisen mieltä. Sudenpentujen kanssa kokeillaan videoyhteyttä valitsemassanne palvelussa ja keskustellaan kiusaamisesta ja kokemuksista kiusaamiseen liittyen. Lauma sitoutuu noudattamaan Mukavasti yhdessä -ohjeistusta. 

Toteutusvinkit 

Akela voi tarvittaessa etsiä valmista mediasisältöä, joka sopii sudenpentujen silmiin (kuitenkin niin, että siitä on tunnistettavissa loukkaava sisältö)Tällaisia voi löytyä esimerkiksi iltapäivälehtien otsikoista. Akela linkkaa sisällöt sudenpentujen aikuisille ja kirjoittaa saatteeksi muutaman kysymyksen, joiden avulla aikuinen osaa tarttua aiheeseen. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Miltä jutun henkilöstä mahtaa tuntua? Mitä hän ajattelee? Mitä on tapahtunut? Miksi kyseinen juttu on kirjoitettu? (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Yksissä tuumin-jälkeen.) 

Mediaa käyttämässä: Aikuisen kanssa mediasisältöihin tutustuessaan ja videoyhteyttä kokeillessaan sudenpentu toteuttaa Media -jäljen aktiviteettejaAkela voi ohjata aikuisia ja sudenpentuja kiinnittämään huomiota jäljessä keskeisiin aiheisiin valitun viestimistavan mukaan. 

Kiusaamiselle stoppi: Kiusaaminen on arka aihe, josta lapsi kuitenkin kertoo mielellään luotettavalle aikuiselle. Akela voi esimerkiksi soittaa jokaiselle sudenpennulle yksi kerrallaan tai lähettää yksityisviestin, jossa pyytää kertomaan kokemuksista. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Yksissä tuumin -jälkeen.) 

Kiusaamissääntöjä: Lauma miettii yhteisiä sääntöjä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Se piirtää kiusaamissäännöt ja toteuttaa samalla Minä uskon -jäljestä aktiviteetin Pohdin, mikä on oikein ja mikä on väärin. 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää sudenpennuille ohjeen tehdä kevätseurantaretki. Jos lauma haluaa jakaa kuvia yhteisesti, luo akela lauman tarkoituksiin sopivan pilvipalvelualustan, jolle koota kuvia. Akela voi myös halutessaan tilata tai tulostaa Luonto-Liiton kevätseurantalomakkeita ja postittaa ne sudenpennuille.  

Tavoite 

Sudenpentu havainnoi luontoa. Hän tunnistaa kevään ensimmäisiä kasvi- ja eläinlajeja. 

Kuvaus 

Sudenpentu tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän kertoo havainnoistaan aikuiselle tai muulle ryhmälle.  

Toteutusvinkit 

Kevätseurantaretki: Akela lähettää sudenpentujen huoltajille linkin tulostettavaan Luontoliiton kevätseurantalomakkeeseen. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, saa lomakkeen avattua myös puhelimen ruudulle.  

Sudenpentu toteuttaa yhdessä perheensä kanssa kevätseurantaretken läheiseen metsään. Retken voi toteuttaa myös kotipihalle. Retken aikana sudenpentu havainnoi luontoa ja siellä näkyviä kevään merkkejä. Jos retki tapahtuu pohjoisessa Suomessa, ei kevään merkkejä välttämättä löydy vielä Kevätseurantalomakkeesta. Tällöin sudenpentu voi yhdessä aikuisen kanssa tutkia kevätseuranta.fi-sivustoa ja sitä myötä havainnoida, miten paljon nopeammin kevät on eteläisessä Suomessa edennyt. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Luonnontuntemus-jälkeen.) 

Kuvia keväästä: Sudenpentu lähtee retkelle lähimetsään tai –puistoon. Hän ottaa retken aikana valokuvia näkemistään kevään merkeistä. Sudenpentu jakaa ottamansa kuvat yhdessä aikuisen kanssa akelan etukäteen luomassa pilvipalvelimessa. Sudenpentu tutkii samassa kansiossa muiden sudenpentujen ottamia vastaavia luontokuvia. Millaisia havaintoja he ovat tehneet? Kuka on tehnyt harvinaisimman havainnon? (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Luonnontuntemus-jälkeen.)  

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Akelan tehtävä 

Akela lähettää B-P:n tarinan äänikirjana sudenpennuille tai vaihtoehtoisesti nauhoittaa muita partiotarinoita äänikirjoiksi ja lähettää ne sudenpennuille. Partioperinteiden opettelua varten akela tulostaa materiaalia/ohjeita tai tekee ohjevideoita ja lähettää ne sudenpennuillePartioviikkoa varten akela ohjeistaa, että partioon saa kutsua kavereita tutustumaan, kunhan partiotauko on ohi. 

Tavoite 

Sudenpentu tietää miksi partioviikkoa vietetään ja mikä sen tavoite on. Sudenpentu tutustuu partioperinteisiin. 

Kuvaus 

Sudenpennut kuuntelevat akelan lähettämiä partiotarinoita. Sudenpennut opettelevat partioperinteitä ja pohtivat yhdessä, mitä partiosta voisi kertoa partioviikolla ja missä. Partioviikolla sudenpennut kertovat kuinka monelle ei-vielä-partiolaiselle ovat partiosta kertoneet ja kuinka moni olisi kiinnostunut tulemaan kokeilemaan harrastusta. 

Toteutusvinkit 

Partiotarina: Akela lähettää äänikirjana tai ääniviestinä B-P:n tai Pyhän Yrjön tarinan sudenpennuille. Kukin sudenpentu tekee kotonaan kuvan yhdessä valitulla tekniikalla tarinasta. Lauma voi myös sopia, että tarinasta tehdään yhteinen sarjakuva, johon jokainen sudenpentu piirtää yhden ruudun. Lopuksi valmiit kuvat kootaan lauman yhteiselle alustalle tai viestiketjuksi. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Tarinat-jälkeen.) 

Kimin tarina: Akela lähettää ääniviestinä Kimin tarinan sudenpennuille. Tämän jälkeen lauma tekee yhteisiä Kimin kokeita esimerkiksi niin, että jokainen sudenpentu saa vuorollaan lähettää muiden arvattavaksi ääniviestin. Sudenpentu voi lähettää myös kuvaparin, jossa jälkimmäisessä jokin on muuttunut ensimmäiseen kuvaan verrattuna. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.) 

Jälkimerkit tutuiksi: Akela voi lähettää vaikka postitse tulostettuja jälkimerkkejä, joita sudenpentu voi kotona tunnistaa ja värittää Sudenpennun jäljet -kirjan avulla. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.)  

Mikä pielessä? Yksi sudenpennuista pukeutuu partioasuun siten, että partioasussa on jotakin pielessä. Paita voi olla nurinperin, merkit väärillä paikoilla tai hänelle voi olla seuraaviin ikäkausiin kuuluvia tunnuksia asussaan. Muiden sudenpentujen tehtävänä on keksiä, mikä asussa on pielessä ja korjata asu oikean näköiseksi. (Tämä toteutusvinkki sopii askeleeksi esimerkiksi Partioperinne-jälkeen.)