Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Tarpojat

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä tarpojiin ja heidän huoltajiinsa ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksestaLuotsi kertoo, että on aikuisena vartionjohtajan kanssa kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan nuorten ja aikuisten mielipiteitä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Luotsi tukee samoajaikäistä vartionjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin ja vartionjohtajan kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Tarpojat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartionjohtajan tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä tarpojien kanssa ja vartio sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla tarpojilla älypuhelin?). Tarpojille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma viestiryhmä: Vartio perustaa valitsemallaan viestintäkanavalla ryhmän, jos sellaista ei vielä ole. 

Ääniviesti: Luotsi ja/tai vartionjohtaja voi lähettää yhdessä käydyn keskustelun jälkeen tarpojille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä  

Luotsi ja/tai vartionjohtaja voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman lähikontaktia. 

Kenet huomioin? Vartio keksii yhdessä sopivia esimerkkejä tarpojien läheisistä: ystävä, vanhemmat, isovanhemmat, naapurin koira. Jokainen läheinen kirjoitetaan omalle lapulleen ja kiinnitetään seinään. Vartionjohtaja kertoo erilaisia tilanteita, kuten ”Äitienpäivänä on piirin kisat, voinko lähteä kisoihin?” tai ”Ystävän ja isäni syntymäpäivät ovat samana päivänä, kumman juhliin menen?” ja tarpojat valitsevat, kenet ottavat tilanteessa huomioon. Tarpojien tulee myös muutamalla sanalla perustella valintansa. Luotsi voi olla mukana keskustelemassa, miksi aina ei voi valita sitä näppärintä vaihtoehtoa. Miksi mummolassa on tärkeä käydä, vaikka se on tylsää. Saman pelin voi pelata myös tiedottamisen näkökulmasta. Kenelle on kerrottava kisoista? Entä siitä, ettei pääsekään kisoihin? (Tämä vinkki sopii toteutusvinkiksi Kaupunki –tarpon Suhde itseen: Tunteet haltuun –aktiviteettiin.)  

Tarpojat piirtävät paperille ihmisen ääriviivat. Tarpojat kirjoittavat seuraavat tunteet siihen kohtaan ihmishahmoa, missä tunteet heidän mielestään tuntuvat: rakkaus, suru, väsymys, ilo, vihaisuus, uteliaisuus, ylpeys, yllättyneisyys, pelko, nolous ja inho. Tarpojat keskustelevat samaan aikaan: Miksi tunne tuntuu juuri siinä? Voiko tunne tuntua eri paikoissa? Voiko tunne tuntua eri paikoissa eri henkilöillä? (Tämä vinkki sopii toteutusvinkiksi Kaupunki –tarpon Suhde itseen: Tunteet haltuun –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kertoo tarpojille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Luotsi rohkaisee tarpojia osallistumaan kansalaisaktiivisuuteen ja kertoo esimerkkejä muista kansainvälisistä tapahtumista, kuten ilmastolakosta sekä partioon vaikuttamisesta, kuten partiolaisaloitteesta. 

Tavoite 

Tarpoja osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Tarpoja oppii, että osallistuminen on osa vaikuttamista ja tietää tapoja osallistua. Tarpoja saa myönteisen kokemuksen osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 

Kuvaus 

Tarpojat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Luotsi ohjaa tarpojia haastamaan koko perheensä, sukunsa ja ystävänsä osallistumaan tapahtumaan. Tarpojat tutustuvat partiolaisaloitteiseen ja suunnittelevat yhdessä aloitteen alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Luotsi tutustuu etukäteen tai vartio tutustuu yhdessä kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Vartio valitsee yhdessä niistä itselleen sopivimman ja ohjeistaa tarpojia toimimaan vinkin mukaisesti.  

Digitaalinen partiolaisaloite: Tutustumme yhdessä Digitaaliseen partiolaisaloitteeseen. Teemme yhdessä aloitteen partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Voimme myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Lue lisää partiolaisaloitteesta(Tämä toteutusvinkki sopii hyvin Yhteiskunta –tarpon Vaikuttaminen –aktiviteettiin.) 

Omat vaikutusmahdollisuudet: Tarpojat pohtivat vartioissa seuraavia kysymyksiä vartionjohtajan tai luotsin johdolla: Mihin pystyt elämässäsi vaikuttamaan? Mitä asioita et pysty muuttamaan? Tarpojat kirjoittavat ajatukset esimerkiksi padlettiin kahteen sarakkeeseen ”voi muuttaa” ja ”ei voi muuttaa”. Tämän jälkeen tarpojat pohtivat itsekseen mitä haluaisivat muuttaa. Joku voi esimerkiksi haluta muuttaa jotakin itsessään, jotakin koulussa, yhteiskunnassa tai partiossa. Kun kaikki ovat keksineet mitä haluaisivat muuttaa, käy vartio asiat läpi yhdessä. Vartio tekee toimintasuunnitelman, johon kirjataan muutokseen tarvittavat askeleet. Jos jonkun mielestä esimerkiksi koulujen vessat ovat likaisia ja ällöttäviä voisi toimintasuunnitelma näyttää seuraavalta: 1. Otan selvää ovatko muutkin samaa mieltä asiasta. Kysyn mielipiteitä kavereiltani ja muilta oppilailta. 2. Kirjoitan millaisia vessoja haluaisin, esimerkiksi kivan värisiksi maalatut vessat, useammin siivotut vessat ja niin edellee. 3. Selvitän mitä muutos maksaisi. 4. Kirjoitan ehdotukseni oppilaskunnalle, joka ottaa asian puheeksi koulun johdon kanssa. Jos useampi tarpoja on pohtinut samaa asiaa, he voivat lähteä muuttamaan sitä yhdessä. Johtaja kannustaa kaikkia tarpojia toteuttamaan suunnitelmansa. Hän kysyy myöhemmin miten muutostyön kanssa sujuu. (Tämä toteutusvinkki sopii hyvin Yhteiskunta –tarpon Vaikuttaminen –aktiviteettiin.) 

Leiri –tarpon Hiljentyminen –aktiviteetti sopii Earth Hour –tapahtuman yhteyteenVartion jäsenet etsivät oman paikan luonnosta, jonne vetäytyvät mietiskelemään 30 – 60 minuutiksi. Vartiolaisille annetaan ohjeet etsiä luonnosta oma paikka, jossa viettää aikaa ihmetellen luontoa. Vartio sopii yhteisen ajan, jolloin palataan takaisin yhteyden ääreen. Jälkeenpäin on hyvä keskustella yksin olemisen herättämistä tunteista esimerkiksi virtuaalisella iltanuotiolla. Tähän tarvitaan usein luotsin apua.  

 

Viikko 14: Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ohjeistaa tehtävän tarpojille ja on vuorovaikutuksessa vartion kanssa, huomioiden myös Mukavasti yhdessä –ohjeistuksen ja muistuttamalla kiusaamiseen puuttumisesta partiossa. 

Tavoite 

Tarpoja oppii etsimään tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta. 

Kuvaus 

Tarpojat etsivät tietoa eri lähteistä ja jakavat muille omia havaintojaan siitä, mikä vaikuttaa tiedon luotettavuuteen. 

Toteutusvinkit 

Oikea ja väärä tieto: Vartio valitsee aiheeksi esimerkiksi aprillipilat, koronavirustilanteen tai vaikka partion! Tarpojat etsivät tietoa aiheesta erilaisilta some-kanavilta, erilaisista lehdistä ja erilaisista uutispalveluista. Mitkä vaikuttavat lähteen oikeaan tietoon? Mistä tunnistaa väärän tiedon? (MinäMinä –tarpon Mediakriittisyys –aktiviteetti sopii tähän toteutusvinkkiin.) 

Parhaat jekut: Vartio jakaa toisilleen parhaat aprillipäivän jekut! Tarpojat pohtivat, mistä tunnistaa valheen. Minkälaisia piloja kukin itse on tehnyt? Millaisia aprillipäivän piloja löytyy lehdistä? Entä millaisia jäyniä lippukunnassa on vuosien saatossa tehty? 

Väärää tietoa: Luotsi voi kerätä esimerkkejä väärän tiedon leviämisestä (esimerkiksi koronavirustilanteesta levisi sosiaalisessa mediassa väärää tietoa) tai keksiä tarpojien kanssa esimerkkejä, mitä tapahtuisi, jos partiosta alkaisi leviämään partiolle haitallista väärää tietoa. Miten tarpojat voivat omalla mediakäyttäytymisellään vaikuttaa väärän tiedon katkaisuun ja oikean tiedon jakamiseen? (Yhteiskunta –tarpon Mediavastuu –aktiviteetti sopii tähän toteutusvinkkiin.) 

Nettispesiaali: Luotsi voi antaa esimerkiksi vartion keskusteluryhmässä kysymyksiä, joihin nopeiten oikeaa tietoa linkittävä tarpoja saa pisteen. Nettispesiaali –merkin saa nopein ja luotettavin tiedonhakija! 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ja vartionjohtaja valitsevat vartiolle parhaiten sopivan tavan toteuttaa aktiviteetti. He ohjeistavat tarpojia toteutustavan vaatimalla tavalla. Luotsi ja vartionjohtaja kannustavat tarpojia tehtävän tekemisen aikana erilaisin positiivisin viestein ja kehuin. 

Tavoite 

Tarpoja havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai kasvilajeja. 

Kuvaus 

Tarpoja tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän raportoi havainnoistaan. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Tarpoja osallistuu Luonto-Liiton Kevätseurantaan Tarpoja tutkii Luonto-Liiton Kevätseurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän jälkeen hän toteuttaa retken lähimetsään tai puistoon. Retken jälkeen tarpoja raportoi näkemistään lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. 

Retki eri osoitteissa: Jokainen vartion jäsen lähtee retkelle yhteisenä ajankohtana omaan lähimetsäänsä tai puistoon. Luotsi tai vartionjohtaja lähettää koko vartiolle viestinä erilaisia kevään merkkejä. Tarpojien tehtävänä on etsiä kyseinen asia omasta retkikohteestaan ja ottaa siitä kuva. Nopeiten valokuvansa ryhmälle jakanut tarpoja saa pisteen. Kuka on vartion lajintunnistuskuningas? Kenen retkikohteessa on kevät pisimmällä? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Selviytymis-tarpon Luonnossa liikkuminen –aktiviteettiin.) 

Jokamiehenoikeudet: Tarpoja kertaa jokamiehenoikeudet. Kertaamiseen soveltuu esimerkiksi Metsäyhdistyksen sivusto. Tarpoja tekee pelin siitä, mitä oikeudet tarkoittavat ja miksi ne ovat tärkeitä. Peli voi olla esimerkiksi Kahoot, muistipeli, lautapeli tai muu vastaava. Tarpoja voi myös itse koodata sopivan pelin. Jos pelin pystyy jakamaan heti muulle vartiolle, koko vartio pelaa peliä etäyhteydessä. Muutoin vartio pelaa peliä koloillassaan tai retkellään myöhemmin. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Selviytymis-tarpon Luonnossa liikkuminen –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kuuntelee tarpojia yhdessä vartionjohtajan kanssa ja valitsee vartiolle sopivan aktiviteetin toteutettavaksi. Luotsi järjestää tarvittaessa vierailijan ryhmän etäkokoontumiseen.  

Tavoite 

Tarpoja tuntee keskeisimmät asiat partiohistoriasta. Tarpoja ymmärtää että partiota on oman vartion ja lippukunnan ulkopuolellakin. Tarpoja ymmärtää partion kansainvälisyyden.  

Kuvaus 

Vartio kertaa partion historiaa, kuten Pyhän Yrjön legendan tai B-P:n tarinanTarpoja ottaa selvää suomalaisen partioliikkeen ja oman lippukunnan historian tärkeimmistä käänteistä. Vartio ottaa yhteyttä partiolaisiin ulkomailla. 

Toteutusvinkit 

Lippukunnan historiaaTarpojavartio kutsuu etäkokoukseensa mukaan lippukunnan historiaa tuntevan henkilön. Tämä henkilö voi olla lippukunnan perustaja, lippukunnan johtaja tai muu vastaava henkilö. Luotsin tehtävänä on opastaa tarvittaessa vierailija käyttämään etäyhteyttä tarpojiin. Tarpojien tehtävänä puolestaan on valmistella jo etukäteen muutamia kysymyksiä vierailijalle. Hienoa on, jos etäkokouksessakin onnistuu kuvien tai mahdollisesti videoiden jakaminen vuosikymmenten takaisilta leireiltä ja retkiltä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Yhteiskunta-tarpon Partiomaailma –aktiviteettiin.) 

SuosikkipartiomerkkiJokainen vartion jäsen etsii nettiä apunaan käyttäen kuvan mahdollisimman hienosta tai mielenkiintoisesta partiomerkistä. Merkkejä voi etsiä myös eri kategorioista, esimerkiksi huivimerkit, tylsät merkit, leirimerkit ja niin edelleen. Merkkien kuvia löytyy esimerkiksi PartioWikin sivuilta, Scandinavian Outdoorin sivuilta, ulkomaisten partiokauppojen sivuilta sekä muiden maiden partiojärjestöjen sivuilta. Vartio kokoaa merkit yhteiselle alustalle ja kokouksessaan äänestää kunkin kategorian suosikit. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Minäminä-tarpon Partiokeräily –aktiviteettiin.)