Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Tarpojat

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä tarpojiin ja heidän huoltajiinsa ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksestaLuotsi kertoo, että on aikuisena vartionjohtajan kanssa kiinnostunut järjestämään partiotoimintaa poikkeusolosuhteista huolimatta ja on kiinnostunut kuulemaan nuorten ja aikuisten mielipiteitä siitä, kuinka toimintaa toteutetaan. 

Luotsi tukee samoajaikäistä vartionjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin ja vartionjohtajan kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Tarpojat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartionjohtajan tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä tarpojien kanssa ja vartio sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla tarpojilla älypuhelin?). Tarpojille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma viestiryhmä: Vartio perustaa valitsemallaan viestintäkanavalla ryhmän, jos sellaista ei vielä ole. 

Ääniviesti: Luotsi ja/tai vartionjohtaja voi lähettää yhdessä käydyn keskustelun jälkeen tarpojille terveiset esimerkiksi ääniviestinä, videotervehdyksenä tai postitse kirjeenä  

Luotsi ja/tai vartionjohtaja voi lähettää myös ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman lähikontaktia. 

Kenet huomioin? Vartio keksii yhdessä sopivia esimerkkejä tarpojien läheisistä: ystävä, vanhemmat, isovanhemmat, naapurin koira. Jokainen läheinen kirjoitetaan omalle lapulleen ja kiinnitetään seinään. Vartionjohtaja kertoo erilaisia tilanteita, kuten ”Äitienpäivänä on piirin kisat, voinko lähteä kisoihin?” tai ”Ystävän ja isäni syntymäpäivät ovat samana päivänä, kumman juhliin menen?” ja tarpojat valitsevat, kenet ottavat tilanteessa huomioon. Tarpojien tulee myös muutamalla sanalla perustella valintansa. Luotsi voi olla mukana keskustelemassa, miksi aina ei voi valita sitä näppärintä vaihtoehtoa. Miksi mummolassa on tärkeä käydä, vaikka se on tylsää. Saman pelin voi pelata myös tiedottamisen näkökulmasta. Kenelle on kerrottava kisoista? Entä siitä, ettei pääsekään kisoihin? (Tämä vinkki sopii toteutusvinkiksi Kaupunki –tarpon Suhde itseen: Tunteet haltuun –aktiviteettiin.)  

Tarpojat piirtävät paperille ihmisen ääriviivat. Tarpojat kirjoittavat seuraavat tunteet siihen kohtaan ihmishahmoa, missä tunteet heidän mielestään tuntuvat: rakkaus, suru, väsymys, ilo, vihaisuus, uteliaisuus, ylpeys, yllättyneisyys, pelko, nolous ja inho. Tarpojat keskustelevat samaan aikaan: Miksi tunne tuntuu juuri siinä? Voiko tunne tuntua eri paikoissa? Voiko tunne tuntua eri paikoissa eri henkilöillä? (Tämä vinkki sopii toteutusvinkiksi Kaupunki –tarpon Suhde itseen: Tunteet haltuun –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 13: #Connect2Earth 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kertoo tarpojille kansainvälisestä Earth Hour –tapahtumasta, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla mukaan puolustamaan luontoa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Luotsi rohkaisee tarpojia osallistumaan kansalaisaktiivisuuteen ja kertoo esimerkkejä muista kansainvälisistä tapahtumista, kuten ilmastolakosta sekä partioon vaikuttamisesta, kuten partiolaisaloitteesta. 

Tavoite 

Tarpoja osallistuu WWF:n järjestämään maailman suurimpaan ilmastotapahtumaan ja ymmärtää, miksi tämä symbolinen ele tehdään. Tarpoja oppii, että osallistuminen on osa vaikuttamista ja tietää tapoja osallistua. Tarpoja saa myönteisen kokemuksen osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 

Kuvaus 

Tarpojat osallistuvat Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Luotsi ohjaa tarpojia haastamaan koko perheensä, sukunsa ja ystävänsä osallistumaan tapahtumaan. Tarpojat tutustuvat partiolaisaloitteiseen ja suunnittelevat yhdessä aloitteen alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. 

Toteutusvinkit 

WWF:n vinkit: Luotsi tutustuu etukäteen tai vartio tutustuu yhdessä kampanjan sivuilla oleviin Earth Hour –ideoihin  ja vinkkeihin. Vartio valitsee yhdessä niistä itselleen sopivimman ja ohjeistaa tarpojia toimimaan vinkin mukaisesti.  

Digitaalinen partiolaisaloite: Tutustumme yhdessä Digitaaliseen partiolaisaloitteeseen. Teemme yhdessä aloitteen partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Voimme myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Lue lisää partiolaisaloitteesta(Tämä toteutusvinkki sopii hyvin Yhteiskunta –tarpon Vaikuttaminen –aktiviteettiin.) 

Omat vaikutusmahdollisuudet: Tarpojat pohtivat vartioissa seuraavia kysymyksiä vartionjohtajan tai luotsin johdolla: Mihin pystyt elämässäsi vaikuttamaan? Mitä asioita et pysty muuttamaan? Tarpojat kirjoittavat ajatukset esimerkiksi padlettiin kahteen sarakkeeseen ”voi muuttaa” ja ”ei voi muuttaa”. Tämän jälkeen tarpojat pohtivat itsekseen mitä haluaisivat muuttaa. Joku voi esimerkiksi haluta muuttaa jotakin itsessään, jotakin koulussa, yhteiskunnassa tai partiossa. Kun kaikki ovat keksineet mitä haluaisivat muuttaa, käy vartio asiat läpi yhdessä. Vartio tekee toimintasuunnitelman, johon kirjataan muutokseen tarvittavat askeleet. Jos jonkun mielestä esimerkiksi koulujen vessat ovat likaisia ja ällöttäviä voisi toimintasuunnitelma näyttää seuraavalta: 1. Otan selvää ovatko muutkin samaa mieltä asiasta. Kysyn mielipiteitä kavereiltani ja muilta oppilailta. 2. Kirjoitan millaisia vessoja haluaisin, esimerkiksi kivan värisiksi maalatut vessat, useammin siivotut vessat ja niin edellee. 3. Selvitän mitä muutos maksaisi. 4. Kirjoitan ehdotukseni oppilaskunnalle, joka ottaa asian puheeksi koulun johdon kanssa. Jos useampi tarpoja on pohtinut samaa asiaa, he voivat lähteä muuttamaan sitä yhdessä. Johtaja kannustaa kaikkia tarpojia toteuttamaan suunnitelmansa. Hän kysyy myöhemmin miten muutostyön kanssa sujuu. (Tämä toteutusvinkki sopii hyvin Yhteiskunta –tarpon Vaikuttaminen –aktiviteettiin.) 

Leiri –tarpon Hiljentyminen –aktiviteetti sopii Earth Hour –tapahtuman yhteyteenVartion jäsenet etsivät oman paikan luonnosta, jonne vetäytyvät mietiskelemään 30 – 60 minuutiksi. Vartiolaisille annetaan ohjeet etsiä luonnosta oma paikka, jossa viettää aikaa ihmetellen luontoa. Vartio sopii yhteisen ajan, jolloin palataan takaisin yhteyden ääreen. Jälkeenpäin on hyvä keskustella yksin olemisen herättämistä tunteista esimerkiksi virtuaalisella iltanuotiolla. Tähän tarvitaan usein luotsin apua.  

 

Viikko 14: Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ohjeistaa tehtävän tarpojille ja on vuorovaikutuksessa vartion kanssa, huomioiden myös Mukavasti yhdessä –ohjeistuksen ja muistuttamalla kiusaamiseen puuttumisesta partiossa. 

Tavoite 

Tarpoja oppii etsimään tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta. 

Kuvaus 

Tarpojat etsivät tietoa eri lähteistä ja jakavat muille omia havaintojaan siitä, mikä vaikuttaa tiedon luotettavuuteen. 

Toteutusvinkit 

Oikea ja väärä tieto: Vartio valitsee aiheeksi esimerkiksi aprillipilat, koronavirustilanteen tai vaikka partion! Tarpojat etsivät tietoa aiheesta erilaisilta some-kanavilta, erilaisista lehdistä ja erilaisista uutispalveluista. Mitkä vaikuttavat lähteen oikeaan tietoon? Mistä tunnistaa väärän tiedon? (MinäMinä –tarpon Mediakriittisyys –aktiviteetti sopii tähän toteutusvinkkiin.) 

Parhaat jekut: Vartio jakaa toisilleen parhaat aprillipäivän jekut! Tarpojat pohtivat, mistä tunnistaa valheen. Minkälaisia piloja kukin itse on tehnyt? Millaisia aprillipäivän piloja löytyy lehdistä? Entä millaisia jäyniä lippukunnassa on vuosien saatossa tehty? 

Väärää tietoa: Luotsi voi kerätä esimerkkejä väärän tiedon leviämisestä (esimerkiksi koronavirustilanteesta levisi sosiaalisessa mediassa väärää tietoa) tai keksiä tarpojien kanssa esimerkkejä, mitä tapahtuisi, jos partiosta alkaisi leviämään partiolle haitallista väärää tietoa. Miten tarpojat voivat omalla mediakäyttäytymisellään vaikuttaa väärän tiedon katkaisuun ja oikean tiedon jakamiseen? (Yhteiskunta –tarpon Mediavastuu –aktiviteetti sopii tähän toteutusvinkkiin.) 

Nettispesiaali: Luotsi voi antaa esimerkiksi vartion keskusteluryhmässä kysymyksiä, joihin nopeiten oikeaa tietoa linkittävä tarpoja saa pisteen. Nettispesiaali –merkin saa nopein ja luotettavin tiedonhakija! 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ja vartionjohtaja valitsevat vartiolle parhaiten sopivan tavan toteuttaa aktiviteetti. He ohjeistavat tarpojia toteutustavan vaatimalla tavalla. Luotsi ja vartionjohtaja kannustavat tarpojia tehtävän tekemisen aikana erilaisin positiivisin viestein ja kehuin. 

Tavoite 

Tarpoja havainnoi luontoa. Hän tunnistaa itselleen aikaisemmin vieraita eläin- tai kasvilajeja. 

Kuvaus 

Tarpoja tekee havainnointiretken lähimetsään tai –puistoon. Hän raportoi havainnoistaan. 

Toteutusvinkit 

Luonto-Liiton Kevätseuranta: Tarpoja osallistuu Luonto-Liiton Kevätseurantaan Tarpoja tutkii Luonto-Liiton Kevätseurantaan kuuluvia lajeja ja niiden tuntomerkkejä. Tämän jälkeen hän toteuttaa retken lähimetsään tai puistoon. Retken jälkeen tarpoja raportoi näkemistään lajeista Kevätseuranta-sivuston ohjeistamalla tavalla. 

Retki eri osoitteissa: Jokainen vartion jäsen lähtee retkelle yhteisenä ajankohtana omaan lähimetsäänsä tai puistoon. Luotsi tai vartionjohtaja lähettää koko vartiolle viestinä erilaisia kevään merkkejä. Tarpojien tehtävänä on etsiä kyseinen asia omasta retkikohteestaan ja ottaa siitä kuva. Nopeiten valokuvansa ryhmälle jakanut tarpoja saa pisteen. Kuka on vartion lajintunnistuskuningas? Kenen retkikohteessa on kevät pisimmällä? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Selviytymis-tarpon Luonnossa liikkuminen –aktiviteettiin.) 

Jokamiehenoikeudet: Tarpoja kertaa jokamiehenoikeudet. Kertaamiseen soveltuu esimerkiksi Metsäyhdistyksen sivusto. Tarpoja tekee pelin siitä, mitä oikeudet tarkoittavat ja miksi ne ovat tärkeitä. Peli voi olla esimerkiksi Kahoot, muistipeli, lautapeli tai muu vastaava. Tarpoja voi myös itse koodata sopivan pelin. Jos pelin pystyy jakamaan heti muulle vartiolle, koko vartio pelaa peliä etäyhteydessä. Muutoin vartio pelaa peliä koloillassaan tai retkellään myöhemmin. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Selviytymis-tarpon Luonnossa liikkuminen –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsi kuuntelee tarpojia yhdessä vartionjohtajan kanssa ja valitsee vartiolle sopivan aktiviteetin toteutettavaksi. Luotsi järjestää tarvittaessa vierailijan ryhmän etäkokoontumiseen.  

Tavoite 

Tarpoja tuntee keskeisimmät asiat partiohistoriasta. Tarpoja ymmärtää että partiota on oman vartion ja lippukunnan ulkopuolellakin. Tarpoja ymmärtää partion kansainvälisyyden.  

Kuvaus 

Vartio kertaa partion historiaa, kuten Pyhän Yrjön legendan tai B-P:n tarinanTarpoja ottaa selvää suomalaisen partioliikkeen ja oman lippukunnan historian tärkeimmistä käänteistä. Vartio ottaa yhteyttä partiolaisiin ulkomailla. 

Toteutusvinkit 

Lippukunnan historiaaTarpojavartio kutsuu etäkokoukseensa mukaan lippukunnan historiaa tuntevan henkilön. Tämä henkilö voi olla lippukunnan perustaja, lippukunnan johtaja tai muu vastaava henkilö. Luotsin tehtävänä on opastaa tarvittaessa vierailija käyttämään etäyhteyttä tarpojiin. Tarpojien tehtävänä puolestaan on valmistella jo etukäteen muutamia kysymyksiä vierailijalle. Hienoa on, jos etäkokouksessakin onnistuu kuvien tai mahdollisesti videoiden jakaminen vuosikymmenten takaisilta leireiltä ja retkiltä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Yhteiskunta-tarpon Partiomaailma –aktiviteettiin.) 

SuosikkipartiomerkkiJokainen vartion jäsen etsii nettiä apunaan käyttäen kuvan mahdollisimman hienosta tai mielenkiintoisesta partiomerkistä. Merkkejä voi etsiä myös eri kategorioista, esimerkiksi huivimerkit, tylsät merkit, leirimerkit ja niin edelleen. Merkkien kuvia löytyy esimerkiksi PartioWikin sivuilta, Scandinavian Outdoorin sivuilta, ulkomaisten partiokauppojen sivuilta sekä muiden maiden partiojärjestöjen sivuilta. Vartio kokoaa merkit yhteiselle alustalle ja kokouksessaan äänestää kunkin kategorian suosikit. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Minäminä-tarpon Partiokeräily –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 17 Päivän hyvä työ 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävä on keskustella tarpojien kanssa ajankohtaisen tilanteen herättämistä tunteista sekä tarjota tarpojille luottamuksellinen ja avoin keskustelumahdollisuus. Luotsi kannustaa ja rohkaisee tarpojia antamaan apua ja tukeaan vertaisina muille nuorille. 

Tavoite 

Tarpoja ymmärtää hyvien tekojen merkityksen toiselle ihmisille ja osaa tarjota apuaan. 

Kuvaus 

Tarpojat pohtivat yhdessä luotsin kanssa ajankohtaisen tilanteen aiheuttamia positiivisia ja negatiivisia asioita. Miten kenenkin elämä ja arki on muuttunut? Tarpojat pohtivat tapoja auttaa oman ikäisiään nuoria, jotka kokevat tilanteen johdosta esimerkiksi yksinäisyyttä ja ahdistusta. 

Toteutusvinkit 

Hyvä työ kaverille: Tarpoja tekee Yhteiskunta –tarpon Päivän hyvä työ -aktiviteetin ja kysyy kaverilta mitä kuuluu ja miten ajankohtainen tilanne on häneen vaikuttanut. Tarpoja tarjoaa apuaan, jos kaveri kokee yksinäisyyttä tai tarvitsee kuuntelijaa. 

Hyvä työ tuntemattomalle: Tarpojat tutustuvat Suomen Mielenterveys ry:n tukinettiin ja Sekasin Discord-serveriinTarpojat pohtivat yhdessä, miten nuoret voisivat tukea muita nuoria yksinäisyyden vähentämiseksi. 

Apua ja tukea tarjolla: Tarpojat etsivät internetistä ja somesta mahdollisimman monta tukiväylää nuorille ja jakavat niitä vartion jäsenten kesken, jotta jokainen osaa tarvittaessa ohjata toisen nuoren avun piiriin. 

Mukaan partioon! Tarpojat hehkuttavat partioviikon kunniaksi omia etäpartiotoimintamuotojaan esimerkiksi somekanavilla. Tarpojat toivottavat eivieläpartiolaisia tervetulleeksi mukaan kokeilemaan etäpartiota kevään aikana. 

 

Viikko 18 Vappuhulinaa 

Luotsin tehtävä 

Luotsi valmistelee tehtäviä ja haasteita, joita tarpojien tulee tehdä. Luotsi auttaa tarvittaessa videoiden editoimisessa. 

Tavoite 

Tarpoja uskaltaa esiintyä ja kokeilee uusia asioita. 

Kuvaus 

Tarpojat tekevät vartionsa kanssa erilaisia taitohaasteita ja esittävät niitä perheenjäsenilleen, vartiolleen tai koko lippukunnalle. 

Toteutusvinkit 

Esiinnytään: Tarpojat harjoittelevat tehtäviä ja haasteita ja kuvaavat tehtävien ja haasteiden suorittamista videolle sekä jakavat sen muille. (Tämä toteutusvinkki sopii Luovuus –tarpon Ilmaisu –aktiviteettiin.) 

Uusia taitoja: Tarpojat miettivät yhdessä taitoja, joita eivät osaa ja haastavat kavereita opettelemaan ja harjoittelemaan. (Tämä toteutusvinkki sopii Luovuus –tarpon Uusi kokemus –aktiviteettiin.)  

Partiomestari ja Koitos: Tarpojat katsovat Partiomestari-ohjelman ja Koitoksen jaksoja ja tekevät oman tosi-TV-ohjelman esimerkiksi lippukunnan sudenpennuille ja seikkailijoille katsottavaksi etäpartioajaksi. 

 

Viikko 19 Minäkin johdan! Palaute ja kiitos 

Luotsin tehtävä 

Vuoden 2020 ohjelmapainotuksena on Minäkin johdan!, jossa kukin ikäkausi kehittää johtamisessa tarvittavia taitoja oman ikäkautensa mukaisesti. Toukokuun aiheena on palaute ja kiitos. Etäpartiossa palautteen antaminen voi olla haasteellista, sillä varsinkin kehittävä palaute on parempi antaa aina henkilökohtaisesti kasvotusten. Siksi etävinkeissä keskitytään kiittämiseen ja kehumiseen. Luotsin tehtävänä on kannustaa ja ohjata positiivisten asioiden huomaamiseen ja niistä kertomiseen.  

Tavoite  

Tarpoja huomaa ympärillään positiivisia asioita. Hän osaa kehua ja kiittää. 

Kuvaus  

Tarpoja harjoittelee positiivisen palautteen antamista. Hän kiittää muita ihmisiä tehdystä työstä. 

Toteutusvinkit  

Kehitys ja kehu: Ryhmä pohtii missä on vuoden aikana kehittynyt. Tämän jälkeen ryhmän jäsenet kehuvat koko porukalla kutakin ryhmäläistä vuorollaan. Jos julkisesti kehuminen tai kehujen vastaanottaminen tuntuu tarpojista vaikealta, voidaan kehut myös kirjoittaa paperille.  

Palaute johtokolmikolle: Tarpojavartio pohtii yhdessä, missä lippukunnan johtokolmikko on kevään aikana onnistunut. Se kokoaa onnistumisten lisäksi myös asioita, joissa johtokolmikko voisi toimia paremmin. Vartio kokoaa kehut ja kehityksen kohteet yhteen ja toimittaa palautteen perille johtokolmikolle. 

Kiitospuhelu: Tarpoja soittaa kiitospuhelun sellaiselle henkilölle, jota on syytä kiittää. Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi maanomistaja, joka on mahdollistanut ryhmän retken, kirkkoherra, jonka kanssa lippukunta on tehnyt yhteistyötä tai vaikka opettaja, joka on selvinnyt erityisen hyvin roolissaan etäopettajana. Kun puhelut on tehty, kukin tarpoja kertoo omalle ryhmälleen siitä, miten puhelu sujui ja miltä puhelun vastaanottaja vaikutti kiitospuhelun saatuaan. 

  

Viikko 20 #MEIDÄNMERI  

Luotsin tehtävä  

Luotsi kertoo tarpojiille #MEIDÄNMERI-kampanjasta, jonka tavoitteena on suojella Itämerta. Luotsi houkuttelee jokaisen tarpojan toimimaan Itämeren hyväksi. Luotsin kannattaa tutustua tarkemmin #MEIDÄNMERI-merkin sisältöön ja innostaa jo etäaikana tarpojia suunnittelemaan merkin muuta toteutusta syksyllä. 

Seuraavat aktiviteetit ovat osana #MEIDÄNMERI –merkkiä.  

Tavoite  

Tarpoja havainnoi Itämeren tilaa ja sen hyväksi tehtyjen tekojen vaikutuksia. Hän toimii Itämeren hyväksi. 

Kuvaus  

Tarpoja tutustuu Itämereen, suunnittelee ja toteuttaa omaa vesistöihin vaikuttavaa toimintaa sekä vaikuttaa muihin. 

Toteutusvinkit  

Ihmisen vaikutus rantaan: Tarpoja valitsee yhden rannan ja havainnoi siihen kohdistuvaa ihmisen vaikutusta. Havainnoinnin kohteena voivat olla esimerkiksi rakennukset, kulkuneuvot ja roskat. Samalla tarpoja miettii, miten nämä vaikuttavat Itämereen. Ovatko vaikutukset positiivisia vai negatiivisia? Miten mahdollista vahingollista vaikutusta voisi estää? Samalla on hyvä pohtia tai selvittää, millaiselta ranta on näyttänyt esimerkiksi 50 vuotta sitten. 

Kukin tarpoja kertoo valitsemastaan paikasta ja tekemistään havainnoista muulle ryhmälle. 
Ryhmä voi myös osallistua esimerkiksi Siisti Biitsi-kampanjaan. 

Vesihavaintoja: Kukin tarpoja valitsee kotinsa lähellä olevan vesistökohteen, joka vettä alkaa tutkia säännöllisesti. Tarpoja tutkii säännöllisesti veden pintalämpöä ja näkösyvyyttä. Hän mittaa tutkittavat asiat säännöllisesti samana vuorokaudenaikana ja kirjaa tulokset muistiin. Vartio voi valita myös yhteisen vesistön, jonka tietoja kukin käy vuorotellen mittaamassa. Tulokset voidaan julkistaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Suunnittelun apuna voi käyttää WWF:n valmistamaa materiaalia Seikkailu veden valtakunnassa. 

Itämerikummina: Tarpojaryhmä toimii akelan tai sammon apuna nuorempien partiolaisten #meidänmeri -kampanjassa. Tarpojat valmistelevat etukäteen omissa viestiketjuissaan tai etäkokouksissa nuoremmalle ikäkaudelle Itämeriaiheisen ohjelman. Suunnitellun ohjelman voi toteuttaa esimerkiksi nuorempien ryhmäviestimissä tai rakentamalla nuoremmille soveltuvan luontopolun kolon läheisyyteen. Apuna kannattaa käyttää nuorempien ikäkausien #meidänmeri-merkin sisältöjä. Luotsi sopii käytännön toteutuksesta yhdessä akelan tai sammon kanssa.

 

Viikko 21 Partiokisailua

Luotsin tehtävä

Tehtäväkäskyt on kirjoitettu ajatuksella, että luotsi on tehnyt ne seppo.io-sovelluksella ja jokaisella tarpojalla on älypuhelin käytettävissään. Seppo.io-sovelluksen saa kokeilukäyttöön kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Tehtäväkäskyjä saa muokata omiin tarpeisiin ja esimerkiksi viedä tulostettuina muovitaskuissa kolon lähimaastoon. Moni tehtävä sopii myös ihan lähetettäväksi viestitse ns. salamatehtäviksi, jolloin voi myös antaa aikarajan samalla: “Aika tehtävän tekemiseen on 15 minuuttia.”

Luotsi kopio tehtävät seppo.io-sovellukseen ja muokkaa tarvittaessa. Luotsi lähettää tarpojille ohjeet kisaan sekä listan tarvittavista välineistä. Luotsi toteuttaa partiotaitokisailun vartion tuntien, joten huomioithan tarpojien taitotason.

Kannattaa myös miettiä, kuinka järjestätte vuorot niin, ettei tarpojat ole rasteilla samaan aikaan, esimerkiksi eri päiviä ja kellonaikoja jakamalla.

(Suluissa olevat ohjeet tarkoitettu luotsille.)

Kisatehtävät on jaoteltu Suomen Partiolaisten partiotaitokilpailujen sääntöjen mukaisiin tehtäväryhmiin.

Tavoite

Tarpoja pääsee testaamaan partiotaitojaan.

Kuvaus

Tarpojat pääsevät kiertämään partiotaitoaiheisia rasteja, jotka luotsi on joko vienyt valitsemalleen alueelle tai tehnyt seppo.io-sovelluksella (tai muulla vastaavalla) rastiradan kierrettäväksi.

 

Tehtäväkäskyt

 

Arjen taidot ja turvallisuus

Liikenne

Vastaa seuraavilla kuudella rastilla liikenteeseen liittyviin kysymyksiin: kumpi väistää, auto vai kevyen liikenteen kulkija eli jalankulkija tai pyöräilijä? (Jos haluat tehdä näin, että jokainen on erillisellä rastilla, tulee seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels. Kysymykset voi olla myös samassa rastissa, mutta tällä saa pituutta kisaan ja ulkoilua enemmän.)

(Vastaus: auto)

(Vastaus: jalankulkija)

(Vastaus: auto)

(Vastaus: auto)

(Vastaus: pyöräilijä)

(Vastaus: pyöräilijä)

 

Kädentaidot

Origami

Taittele origami-lintu ohjeen mukaan. Ota kuva lopputuloksesta.

(Tarvittavat välineet: neliön muotoinen paperinpala)

 

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu

Mysteerinmurtajat

(Lähde ja vastaukset: mysteerinmurtajat.fi)

(Jokainen mysteeri voi olla myös erillisellä rastilla, jolloin tulee seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels.)

  1. Saatko halutun kellonajan vain kahdella siirrolla?

 

2. Minkä väriset jäljet puuttuvat?

 

3. Mikä silmukka pitää katkaista, että muut vapautuvat?

 

4. Kuinka monta viivaa on yleensä Adidaksen verkkareissa?

 

Retkeilytaidot

Karttamerkit

(Jos haluat tehdä niin, että jokainen on erillisellä rastilla, tulee seppo.io:sta valita pelin lisäasetuksista Exercise order and levels. Kysymykset voi olla myös samassa rastissa, mutta tällä saa pituutta kisaan ja ulkoilua enemmän.)

Tunnista seuraavat karttamerkit:

  1. (kukkula)
  2. (pieni kivi, iso kivi)
  3. (soistuva maa)
  4. (polku)
  5. (linja)
  6. (aita)
  7. (kuoppa)
  8. (vaikeakulkuinen maapohja)

 

Yhteiskunta ja erilaiset ihmiset

Viittoma

Muistuttele mieleesi viittomakielen aakkosia papunetin kuvapankin avulla ja kuvaa video, jolla viitot lauseen: “Aina valmiina!”

https://kuvapankki.papunet.net/selaa/Aakkoset

 

Ympäristö

Aineettomat lahjat

Keksi mahdollisimman monta aineetonta lahjaa. Aikaa tehtävän tekemiseen on kaksi minuuttia. (Seppo.io:ssa saa valittua aikapaineen tehtävään)

 

Viikko 22

Luotsin tehtävä

Luotsi innostaa tarpojia retkeilytoimintaan kesän aikana ja auttaa tarpojia suunnittelemaan retkitoimintaa.

Tavoite

Tarpoja retkeilee kesän aikana.

Kuvaus

Tarpojat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan retkeilytoimintaa kesälle turvallisesti Suomen Partiolaisten ohjeiden mukaisesti.

Toteutusvinkit

Oma retki: Vartio suunnittelee jokaiselle tarpojalle sopivan retkikohteen. Tarpojat valmistautuvat oman retkikohteensa tarpeet huomioiden retkelle. Tarpojat jakavat kuvia omalta retkeltään muille.

Tarpojaretki: Lippukunnan tarpojat järjestävät yhteisen retken korkeintaan 50 hengelle 1.6. jälkeen. Jokainen tarpoja osallistuu retken suunnitteluun ja toteutukseen. Vartio hyödyntää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Etäleireily: Vartio osallistuu oman lippukunnan yhteiselle etäleirille, jossa vartion jäsenet ovat yhdessä metsässä, mutta ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti ja toteuttavat yhteistä ohjelmaa. Lippukunta hyödyntäkää Etäkesäleirin ohjelmaa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Bitti-partioleiri: Tarpojat osallistuvat leirille Minecraft-maailmaan omilta kotikoloilta.