Valikko

Partio-ohjelman toteuttaminen etänä - Vaeltajat

Viikko 12: Yhteiset pelisäännöt poikkeusajalle 

Luotsin tehtävä 

Luotsi ottaa yhteyttä vaeltajiin ja kertoo Suomen Partiolaisten ohjeistuksestaHän kertoo, että partiotoimintaa voidaan järjestää etänä poikkeusolosuhteista huolimatta. Luotsi sopii vaeltajien kanssa, kuinka toimintaa toteutetaan.  

Luotsi tukee vaeltajia toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tavoite 

Vartio sopii luotsin kanssa toimintatavoista partiotauolle ja tekee toimintasuunnitelman partio-ohjelman soveltamiseksi. Vaeltajat ymmärtävät, mistä on kyse, kun partiotoiminta tauotetaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kuvaus 

Luotsi aloittaa vartion tukena toimintasuunnitelman työstämisen yhdessä ja vartio sopii mitä viestintäkanavaa käytetään ja miten (Onko kaikilla vaeltajilla älypuhelin?). Vaeltajille annetaan mahdollisuus keskustella tilanteesta ja tilanteen aiheuttamista tunteista ja jakaa niitä muille vartion jäsenille. On tärkeää, että jokaisen tunteita kuunnellaan ja arvostetaan. 

Toteutusvinkit 

Oma ryhmä: Perustamme oman viestintäkanavan valitsemallamme alustalla, jos sellaista ei meillä vielä ole. 

Apua lippukunnalle: Mietimme vaihtoehtoja jakaa soveltavaa ohjelman toteutusta muillekin partiolaisille. Autamme esimerkiksi lippukuntamme aikuisia erilaisten sovellusten käyttämisessä. 

Luotsin tehtävät: Luotsi voi myös lähettää meille ohjeita sellaisista aktiviteeteista, jotka on mahdollista tehdä kotona yksin tai kaverin tai vartion kanssa ilman lähikontaktia. 

 

Viikko 13 #Connect2Earth 

Luotsin tehtävä 

Vartionjohtaja tai luotsi kokoaa vartion yhteen keskustelemaan aktiviteetin tekemisestä heränneistä ajatuksista. Luotsi esittää tarkentavia kysymyksiä. Hän voi kertoa omista havainnoistaan energiankulutuksesta kotona ja työpaikalla. 

Tavoite 

Vaeltaja tuntee oman energiankulutuksensa ja ymmärtää omat mahdollisuutensa vaikuttaa siihen. Hän osaa ottaa huomioon talouden, ympäristön ja etiikan näkökulmat energiankäytössään. Vaeltaja ymmärtää, että yksittäisten ihmisten valinnoilla on merkitystä. 

Kuvaus 

Vaeltaja osallistuu Earth Hour –tapahtumaan lauantaina 28.3. kello 20:30-21:30 sammuttamalla turhat valot. Viikon aikana vaeltaja selvittää, miten hänelle tuleva sähkö on tuotettu ja voiko sähkön tuotantotapaan jotenkin vaikuttaa. Hän tutustuu energiatehokkuuteen ja miettii, mitä se voi tarkoittaa hänen omassa elämässään. Hän pohtii omaa energiankäyttöään kriittisesti ja toimii parantaakseen sitä. 

Toteutusvinkit 

Ajotapa vaihtoon? Testaan ajotavan vaikutusta auton polttoaineenkulutukseen jollakin aikavälillä ja lasken ajotavan taloudellisen vaikutuksen. Pohdin myös eri polttoaineiden eroja. Millaisia ympäristövaikutuksia on bensiini-, diesel-, etanol-, kaasu-, sähkö- ja hybrid-autoilla? Millaisia taloudellisia eroja eri polttoaineissa on? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –aktiviteettiin.) 

Sähkön seurantapalveluSeuraan omaa energiankulutustani sähköyhtiöni seurantapalvelusta. Mikä on niin sanottu perustaso, joka täyttyy joka tapauksessa päällä olevien laitteiden kuten jääkaapin, pakastimen tai vastaavien vuoksi? Paljonko vaikutan kulutukseen itse esimerkiksi valaistuksella, television stand by -käytöllä tai pesemällä puolitäysiä koneellisiä pyykkiä tai astioita? Yritän elää viikon ajan mahdollisimman energianiukasti. Kuinka paljon säästän rahaa tässä tapauksessa? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –aktiviteettiin.) 

Muuttuva energiankäyttöHaastattelen muutamaa minua selvästi vanhempaa henkilöä, kuten isääni ja isovanhempaani. Kyselen häneltä esimerkiksi kodin varusteiden ja energiankäytön valintaperusteista. Selvitän häneltä myös miten energiankäyttö ja keskustelu energiasta on muuttunut vuosien varrella. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus –aktiviteettiin.) 

Oma energialähdeTeen laskelmia paljonko kustantaisi aurinkopaneeli-, aurinkokeräimen- tai tuulivoimalan järjestelmän hankkiminen kotiini. Kuinka paljon säästäisin sähkökustannuksissa? Mikä on hankintani takaisinmaksuaika? Selvitän paikalliselta energiayhtiöltäni ostavatko he sähkön, jota en itse tarvitse. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Vaikutan ympäristöön -rastin Energiankulutus aktiviteettiin.) 

 

Viikko 14: Aprillia! 

Luotsin tehtävä 

Luotsi auttaa aiheiden valitsemisessa ja tarvittaessa ohjaa keskustelua niin, että jokaisen mielipide saa kuulua ja se hyväksytään. 

Tavoite 

Vaeltaja osaa käydä rakentavaa keskustelua ja uskaltaa olla eri mieltä. Vaeltaja kykenee perustelemaan oman kantansa ja kunnioittaa muiden mielipiteitä. 

Kuvaus 

Vaeltajat etsivät tietoa ja harjoittelevat keskustelemaan vaikeistakin asioista toisen mielipiteen huomioiden. Vaeltajat oppivat perustelemaan omaa mielipidettään pohjaten sen tutkittuun tietoon. 

Toteutusvinkit 

Tutustun niihin keskusteluihin, joita eri medioissa käydään tietystä aiheesta. Aihe voi koskea esimerkiksi koronavirusta, verotusta, maahanmuuttoa tai turkistarhausta. Tutkin yhdessä vartioni kanssa vastakkaisia mielipiteitä edustavien tahojen viestintää. Pohdimme vähintään seuraavia asioita Mitä argumentteja osapuolet käyttävät oman kantansa esiintuomiseksi, entä mitä vastapuolen argumenttien kumoamiseksi? Onko argumentointi fakta- vai tunnepohjaista? Mitä lähteitä osapuolet käyttävät omien argumenttiensa tukena? Mietin, onko keskustelu mielestäni rakentavaa, vai toistaako se itseään. Miten aiheesta voisi keskustella rakentavasti? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Viestintä -rastin Keskusteleva media –aktiviteettiin.) 

Katsomme yhdessä jonkin dokumentin. Hyviä dokumentteja löytyy esimerkiksi Yle Areenasta. Myös Ylen julkaisema Yksittäistapaus-lyhytelokuvasarja sopii hyvin keskustelun lähteeksi. Dokumentin jälkeen jäämme keskustelemaan aiheesta. Pohdimme ainakin seuraavaa Millaisia ajatuksia dokumentti herätti? Kuvasiko dokumentti aihetta objektiivisesti? Jos näin ei ollut, mistä sen pystyi päättelemään? Mikä on ollut dokumentin tekemisen tarkoitus? Dokumentin katselemisen jälkeen pohdin vaikuttiko se omaan mielipiteeseeni asiasta. Mikä vaikutti mielipiteen muuttumiseen tai vahvistumiseen, koko elokuva, yksittäiset ihmisten tarinat, tilastot vai jokin muu? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Viestintä -rastin Keskusteleva media –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 15: Kevätseuranta 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävänä on antaa vaeltajalle idea ulkoilmassa tapahtuvasta partion harrastamisesta ja kannustaa hänet liikkeelle keväiseen luontoon. 

Tavoite 

Vaeltaja nauttii keväästä ja oppii samalla uutta.  

Kuvaus 

Vaeltaja toteuttaa itsensä näköisen partioon liittyvän kevätulkoilun. 

Toteutusvinkit 

Kunnon eväät retkelleKuivaan itselleni retkieväät. Melkein kaikkia ruoka-aineita voi kuivattaa. Kuivatut tuotteet kannattaa kotona säilyttää paperipussissa ja siirtää niitä muovipussin vasta pakatessa retkelle. Kuivata voi hyötykasvikuivurin lisäksi uunissa matalassa lämpötilassa.  Lyhyen retken eväiksi sopivat esimerkiksi omenan tai banaanin siivut. Itse kuivatut kasvikset tuovat makua ja väriä myös vaikkapa pastaan. Toteutan päiväretken kuivaamillani eväillä. Vinkkaan onnistuneista kuivauksista partiokavereilleni. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Erätaidot -rastin Retki- ja vaellusruuat –aktiviteettiin.) 

KevätseurantaOtan osaa Luonto-Liiton Kevätseurantaan. Lähden yksin tai etäyhteydessä kaverin kanssa retkelle lähiluontoon. Teen samalla havaintoja kevään etenemisestä ja kirjaan ne ylös Kevätseuranta-sivustolleJos sivustolle esitellään jokin minulle vieras laji, pyrin samalla oppimaan tunnistamaan sen. 

KevätkeskustelukävelyKevät on oiva aika käydä omaan partiopestiin liittyvä (väli)pestikeskustelu tai omaan partiopolkuun liittyvä kehityskeskustelu. Otan yhteyttä pestiesimieheeni tai luotsiini ja sovin ajankohdan yhteiselle ulkoilulle ja keskustelulle. Muistamme varata riittävästi aikaa. Vinkkejä pestikeskusteluihin löytyy täältä. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Arjen taidot -rastin Kehityskeskustelu –aktiviteettiin.) 

 

Viikko 16: Partioviikkoon valmistautuminen 

Luotsin tehtävä 

Luotsin tehtävänä on innostaa ja kannustaa vaeltajia viikon aktiviteetin pariin. Tarvittaessa luotsi auttaa sopimaan yhteisiä puheluaikoja tai lenkkiajankohtia keskustelun käymiseksi.  

Tavoite 

Vaeltaja muodostaa ja ilmaisee oman mielipiteensä partioon keskeisesti liittyvästä asiasta. 

Kuvaus 

Vaeltaja perehtyy itselleen mielenkiintoiseen partioaiheeseen, esimerkiksi partion päätöksentekoon tai legendaan Pyhästä Yrjöstä.  

Toteutusvinkit 

Pyhän Yrjön tarinaLuemme yhdessä sekä PartioWikistä että Partioaateblogista löytyvät versiot Pyhän Yrjön legendasta. Mitä eroa tarinoista löytyy? Kumpi tarina on enemmän mieleemme? Mitä Pyhän Yrjön tarinalla opetetaan partiolaisille? Minkälaisen tarinan Baden-Powell kertoisi nyt? (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Painavaa partioasiaa -rastin Partion historia –aktiviteettiin.) 

PartioaateblogiPerehdyn Partioneuvoston nykyisen puheenjohtaja Paulin blogiin. Pauli nostaa teksteissään esille monia ajankohtaisia aiheita ja kuvaa partion päätöksentekoa. Luen yksin tai yhdessä vartiomme kanssa muutamia blogikirjoituksista. Jätämme kommentin joko blogiin tai keskustelemme lukemamme herättämistä ajatuksista yhteisessä puhelussa, esimerkiksi lenkin aikana. (Tämä toteutusvinkki sopii esimerkiksi Painavaa partioasiaa -rastin Partio-organisaatiot –aktiviteettiin.) 

ScoutLink tutuksiScoutLink on IRC-verkossa toimiva partiolaisten kansainvälinen keskustelualusta. Menen osoitteeseen, valitsen itselleni käyttäjänimen ja valitsen, mille kanavalle haluan liittyä (esimerkiksi #suomi tai #english). Muistan kunnioittaa toisia partiolaisia ja välttää luokkaavaa kieltä kanavilla. Kaikki ScoutLinkin säännöt löytyvät täältä.