En del av samhället

En del av samhället

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten vet vilka samhällen och sammanhang hen hör till och vet sin plats i dem. Hen förstår att offentligt beslutsfattande är en överenskommelse mellan människor som alla har en möjlighet och rättighet att påverka. Explorerscouten bekantar sig med olika former av frivilligverksamhet och förstår betydelsen av frivilligt arbete för samhället.

Explorerscouterna bekantar sig med och prövar på olika sätt att påverka och ser betydelsen av sin egen delaktighet. Explorerscouten söker sin egen plats och sitt eget sätt att vara en del av samhället.

Valbara aktiviteter

Övriga undefined

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar