För vår jord

För vår jord

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten förstår hur hens handlingar påverkar miljön på såväl kort som på lång sikt. Hen bildar sig en sund förståelse för natur- och miljöskydd. Explorerscouten kan anpassa sina egna handlingar i förhållande till miljön.

Explorerscouten genomför olika miljövänliga gärningar. Hen funderar över sina egna handlingar och konsumtionsvanor och hur de påverkar miljön och andra människor.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar