Gruppledarutbildningen

Gruppledarutbildningen

Respons på ledarskapspraktiken

Målsättning

Explorerscouten lär sig att bedöma sitt eget ledarskap och vid behov ändra på det på basis av responsen hen får. Explorerscouten lär sig att ta emot respons. Hen förstår att nyttig respons innehåller både positiva omdömen och kritiska synpunkter. Explorerscouten kan leda en grupp. Explorerscouten kan berätta om sina ledarskapskunskaper i samband med t.ex. studier eller en arbetsintervju.

Beskrivning

Medan ledarskapspraktiken pågår får explorerscouten ofta respons av gruppens äldre ledare. Handledaren ger respons efter varje ledaruppdrag explorerscouten utfört, t.ex. efter varje gruppmöte, och efter ett halv

ens ledarskap och utveckling som ledare. Det här sker under en avslutande handslagsdiskussion. Den äldre ledaren i gruppen ansvarar för att explorerscouten faktiskt får respons och för att den är saklig. Även om ledarskapspraktiken utförs i par ska responsen ges enskilt och i enrum åt de båda explorerscouterna.

Explorerscouten lär sig att i ord beskriva sina olika ledarskapsfärdigheter och kan berätta vad hen kan till exempel under en arbetsintervju eller i samband med studierna.

I samband med den avslutande responsen och handslagsdiskussionen kommer man också överens om explorerscoutens ledaruppdrag i fortsättningen. Explorerscouten berättar om hen vill fortsätta med samma ledaruppdrag, byta ledaruppdrag eller ha ett annorlunda uppdrag som t.ex. materialförvaltare, assistent åt kårlokalsfogden eller chefredaktör för kårtidningen. Det avslutande handslaget följs av ett nytt handslag för explorerscoutens nya uppdrag.

Innan den här aktiviteten görs ska alla gruppledarutbildningens aktiviteter vara gjorda.

Längd: Respons efter varje möte: 10 min/gång, respons på hela ledarskapspraktiken: 30 min.

Kunskapen innebär i praktiken att explorerscouten:

- får konkret, begriplig och utvecklande respons på sin ledarskapspraktik.

- vid behov förändrar sitt sätt att leda på basis av den respons hen fått.

- bedömer sitt eget ledarskap och ber om respons på det.

- berättar om sina scoutledarkunskaper till exempel i skolan, under en arbetsintervju eller i samband med andra hobbyer.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Interaktionsfärdigheter, Organiseringsfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning

Ledarens roll

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors