Gruppledarutbildningen

Gruppledarutbildningen

Säkerhetsföreskrifter

Målsättning

Explorerscouten känner till säkerhetsföreskrifterna och förstår deras betydelse när man arrangerar scoutverksamhet. Explorerscouten kan, ur gruppmedlemmarnas synvinkel och med hjälp av exempelsituationer, bedöma den psykiska tryggheten i gruppen hen leder.

Beskrivning

Explorerscouten bekantar sig med FS Säkerhetsföreskrifter (vid behov också Säkerhetsbestämmelser och direktiv för scoutverksamhet till sjöss) och diskuterar dem tillsammans med andra kursdeltagare och utbildaren. Explorerscouten övar sig i att tillämpa säkerhetsföreskrifterna med hjälp av exempelsituationer, t.ex. scoutmöte, spejarpatrullens utfärd, explorerpatrullens utfärd.Den här aktiviteten kan kombineras med Tryggt tillsammans-utbildningen. Tryggt tillsammans-utbildningen ersätter ändå inte aktiviteten och är inte heller inräknad i tiden för aktiviteten.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Säkerhet

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Hälsa och trygghet

Ledarens roll

Lotsen ordnar utbildningen

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors