Gruppledarutbildningen

Gruppledarutbildningen

Scoutmetoden och scoutidealen

Målsättning

Explorerscouterna känner till scoutidealen och vet hur de realiseras i det egna livet. Explorerscouterna vet också vad scoutmetoden går ut på och kan använda den när de planerar verksamheten samt berätta vad som kännetecknar scoutingen som hobby.

Beskrivning

Explorerscouterna repeterar scoutidealen. Hur förverkligas idealen i mitt liv? Explorerscouterna diskuterar vad som gör scouting till scouting samt bekantar sig med scoutmetoden med hjälp av exempel och lär sig att använda de här exemplen när de planerar verksamheten. Aktiviteten kan också utföras i flera delar.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Scoutkultur

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Att vara en del av samhället, Livsåskådning

Ledarens roll

Lotsen ordnar utbildningen

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors