Jag och andra

Jag och andra

Fördomar och fakta

Målsättning

Explorerscouten kan identifiera sina egna fördomar och förstår hur de uppstår. Explorerscouten märker att hen kan ändra på sina fördomar om hen tar reda på fakta och har en öppen inställning. Explorerscouten känner igen pålitliga informationskällor och kan använda sig av sådana då hen söker information.  

Beskrivning

Explorerscouten funderar över sina uppfattningar och fördomar om saker och människor omkring sig. Hen funderar på om det hen hör via kompisar och bekanta är samma sak som fakta. Explorerscouten lär sig skilja mellan fakta och det hen tror eller antar. Explorerscouten använder pålitliga källor för att kolla bakgrunden till sina fakta och övar samtidigt att identifiera vad som är en pålitlig källa.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Vardasfärdigheter, Mångfald, Medialäsning

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
kotona
Hemma
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Kompetens och problemlösning, Respekt för andra

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren kan leda patrullens diskussioner. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att vara med och leda diskussionen. Genom att ställa frågor leder lotsen explorerscouterna till att ifrågasätta sina tankar. Lotsen stöder explorerscouterna när de söker information och hjälper dem att fundera över vad som är riktiga fakta och vad som är fördomar. 

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors