Jag och andra

Jag och andra

Hatretorik

Målsättning

Explorerscouten kan identifiera hatretorik och vågar agera mot sådan.

Beskrivning

Explorerscouten övar att känna igen hatretorik. Hen undersöker olika sätt att förminska hatretoriken och övar upp sina färdigheter att föra en dialog.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Interaktionsfärdigheter, Kompisfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
muu
Annan plats

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan, Relationer, Respekt för andra, Uppskatta medmänsklighet

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren väljer hur patrullen genomför aktiviteten. Om det behövs letar hen i förväg rätt på material som har med ämnet att göra, t.ex. via diskussionstrådar på webben. Patrulledaren leder ordet och uppmuntrar alla att berätta vad de tycker. Lotsens uppgift: Om det behövs hjälper lotsen patrulledaren med att förbereda sig inför aktiviteten. Det är bra om lotsen kan vara med då patrullen diskuterar, eftersom hen kanske kan föra in nya synvinklar i diskussionen. Dessutom är det lotsens uppgift att se till att diskussionen hålls saklig.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors