Jag och andra

Jag och andra

Levande bibliotek

Målsättning

Explorerscouten respekterar mångfald, mänskliga rättigheter och människovärde. Hen bekantar sig med olika människor och deras uppgifter och upplevelser. Explorerscouten vågar ställa frågor om sådant som hen inte känner till. Hen vågar ställa frågor också till någon som varit med som sådant som sällan talas om.

Beskrivning

Explorerscouten bekantar sig med olika människor och människor i olika livssituationer. Ett levande bibliotek fungerar som ett vanligt bibliotek, förutom att låntagaren lånar riktiga människor att diskutera med i stället för böcker. Böckerna i ett levande bibliotek representerar olika minoriteter och andra grupper som upplever diskriminering, fördomar, stereotypier och rasism.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Interaktionsfärdigheter, Vardasfärdigheter, Mod, Mångfald

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus
vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Respekt för andra

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar tillsammans med patrullen på hurdana människor de skulle vilja möta och vad de skulle vilja veta. De funderar också ut färdiga frågor att ställa ifall det är svårt att spontant komma på frågor att ställa till den levande boken.  Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren och patrullen att hitta personer som skulle passa som informationskällor. Det lönar sig oftast att ordna det levande biblioteket tillsammans med andra kårer eller t.ex. i samarbete med församlingens eller kommunens ungdomsavdelning. Lotsen hjälper till med att sköta det här samarbetet.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors