Som en del av samhället

Som en del av samhället

Mänskliga rättigheter tillhör alla

Målsättning

Explorerscouten främjar och säkerställer att de mänskliga rättigheterna och friheterna respekteras och efterföljs.

Beskrivning

Explorerscouterna bekantar sig med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Påverkan

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
ulkona
Utomhus
vierailu kohteessa
På besök
muu
Annan plats

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Samhällspåverkan, Respekt för andra, Fungera i grupp, Uppskatta medmänsklighet

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig med förklaringen om de mänskliga rättigheterna och bestämmer tillsammans med lotsen hur patrullen genomför aktiviteten. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till med att arrangera aktiviteten, väcker diskussion i patrullen och uppmuntrar explorerscouterna att reflektera över vilka effekter deras egna handlingar har.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors