Uppflyttning och evalueringsträffar

Uppflyttning och evalueringsträffar

Explorerscouter (15-17 år)
Genom uppflyttningen blir explorerscouten medveten om och ivrig över sin nya åldersgrupp. Uppflyttningen blir ett fint minne som sporrar till fortsatt scoutverksamhet. Under evalueringsträffarna ser explorerscouten hur explorerscoutprogrammet fortskrider. Hen vet i vilket skede av explorerscoutprogrammet hen är, vad hen redan gjort och vad hen kommer att göra. Explorerscouten märker vad hen gjort och lärt sig inom scoutingen.

Uppflyttningarna och evalueringsträffarna skapar ramar för de tre explorerscoutåren och ger explorerscoutprogrammet en viss rytm. Explorerscouttiden börjar med uppflyttningen från spejarscout och avslutas med uppflyttningen till roverscout i slutet av det tredje explorerscoutåret. Meningen med uppflyttningarna är att klargöra för explorerscouten när tiden som explorerscout börjar och när den slutar. I slutet av varje explorerscoutår hålls en evalueringsträff, då explorerscouten funderar över såväl det gångna som det kommande scoutåret. Under evalueringsträffarna lär sig explorerscouten att granska sin egen verksamhet och se vad hen lärt sig som explorerscout.

Obligatoriska aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar