Välkommen explorerscout!

Välkommen explorerscout!

Explorerscoutens löfte och ideal

Målsättning

Varje medlem i explorerscoutpatrullen avger löftet och vet vad löftet innebär. Explorerscouterna funderar över löftets och idealens innehåll och över vilken betydelse de har i deras egna liv.

Beskrivning

Patrullen fördjupar sig i explorerscoutlöftets och explorerscoutidealens innehåll tillsammans med lotsen. Som avslutning på fickan Välkommen, explorerscout! avger patrullmedlemmarna explorerscoutlöftet i enlighet med kårens traditioner.

Obligatorisk Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Scoutkultur, Åskådsfärdigheter

Plats

kololla
På kårlokalen
kämpällä
På stugan
metsässä
I skogen
ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Livsåskådning

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ger information om löftesceremonin och instruerar patrullen. Patrulledaren presenterar innehållet i explorerscouternas ideal och löfte för de andra explorerscouterna.  Lotsens uppgift: Lotsen öppnar diskussionen om löftets och idealens betydelse och hjälper explorerscouterna att reflektera kring löftet och idealen. Om löftet inte avges i samband med något kårevenemang, ordnar lotsen så att explorerscouterna får avge explorerscoutlöftet i något annat sammanhang. Löftesgivningen kan ordnas som avslutning på explorerscoutdopet eller i samband med någon annan ceremoni som markerar att spejarscouterna blir explorerscouter, t.ex. under en utfärd, en vandring eller ett stadsäventyr. Det viktiga är att löftesgivningen blir en minnesvärd upplevelse och en högtidlig stund. 

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors