Världsåskådning

Världsåskådning

Bekant med församlingen

Målsättning

Explorerscouten fördjupar sin förståelse för församlingens verksamhet. Scouten behöver inte höra till kyrkan för att utföra aktiviteten. En explorerscout som hör till kyrkan ser sig som en del av församlingen.

Beskrivning

Explorerscouten bekantar sig närmare med någon del av församlingens verksamhet som hen inte är bekant med.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Åskådsfärdigheter, Finländsk kultur

Plats

vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Livsåskådning, Respekt för andra

Ledarens roll

Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda besöken och att med hjälp av lotsen kontakta personer inom den verksamhet som gruppen kommit överens om att bekanta sig med. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta lämpliga mål för besöken och de rätta kontaktpersonerna. Om församlingen är en bekant miljö för lotsen kan hen, utöver den person som presenterar församlingen för explorerscouterna, också berätta om sin egen syn på församlingens verksamhet.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors