Familjescouter

Familjescouter

3-6 years old

Familjescouting är en ny verksamhetsform med målet att erbjuda en gemensam fritidsverksamhet för hela familjen, i enlighet med scoutingens värderingar. Familjescoutprogrammet består av sex stycken aktivitetsetapper; vardagsliv, utfärd, hantverk, uteliv och natur samt deltagande i kårens verksamhet. Varje aktivitet får gärna utföras flera gånger under scoutåret.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors