Deltagande i kårens evenemang

Deltagande i kårens evenemang

Fest i kåren

Målsättning

Familjen deltar vid ett festligt kårtillfälle.

Beskrivning

Familjescoutgruppen deltar vid ett festligt tillfälle som ordnas av kåren. Under tillfället kan familjescouterna ha egna uppgifter.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Plats

vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till tillfället. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan och uppmuntrar t.ex. de vuxna i familjescoutgruppen att delta fastän de inte använder scoutskjorta. Ledaren kan tillsammans med arrangören för tillfället samt med gruppen komma överens om uppgifter som familjescouterna kan sköta under tillfället.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors