Deltagande i kårens evenemang

Deltagande i kårens evenemang

Kårens sommarläger

Målsättning

Familjen deltar i ett scoutläger. Familjen vet vad man gör på ett scoutläger och känner sig bekväm med konceptet.

Beskrivning

Familjescoutgruppen deltar i kårens sommarläger. Familjescoutgruppen har sitt eget program på lägret samt deltar i lägrets allmänna program med kårens övriga scouter.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

långvarig

Färdighetsområden

Plats

metsässä
I skogen

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Till ledarens uppgift hör att fungera som en länk mellan kårens åldersgrupper och familjescouterna. Ledaren funderar över på vilket sätt familjescouterna kan delta i lägret. Då det är fråga om en ny familjescoutgrupp räcker det oftast med en eller två nätter. Ledaren ser till att varje familj får ett lägerbrev. Ledaren går på förhand igenom vad som kommer att göras på lägret och hur det går till. Ledaren funderar tillsammans med deltagarna på hur länge de vill leva lägerliv.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors