Natur

Natur

Att lära känna växtlighet

Målsättning

Familjen bekantar sig med växtlighet i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Beskrivning

Familjescoutgruppen bekantar sig med växtlighet.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Plats

metsässä
I skogen

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Ledaren tar med sig lämplig utrustning till mötet och instruerar familjerna att också göra det. Ledaren uppmuntrar gruppen att bekanta sig med och iaktta naturen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors