Uteliv

Uteliv

Naturutfärd

Målsättning

Familjen åker tillsammans på utfärd. Barnet lär sig röra sig i olika terränger. Familjen bekantar sig med naturen.

Beskrivning

Familjescoutgruppen gör en utfärd i naturen.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Plats

vierailu kohteessa
På besök

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Ledaren tar på förhand reda på en lämplig destination för utfärden. Hen instruerar deltagarna i hur de ska utrusta sig för utfärden på bästa möjliga sätt. Ledaren uppmuntrar familjerna att bekanta sig med och iaktta naturen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors