Utfärd

Utfärd

Att tända en brasa

Målsättning

Familjen kan på ett säkert sätt tända en brasa.

Beskrivning

Familjen hugger vedklabbar i lämplig storlek, gör i ordning tände eller letar efter tände i naturen. Familjen tänder och släcker slutligen brasan på ett säkert sätt.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

1-2 h

Färdighetsområden

Plats

ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Ledaren ser till att det finns vedträ och tändstickor på plats. Hen ser till att ha med sig en yxa, såg och knivar. Ledaren informerar familjerna om säkerhet som bör beaktas innan uppgörande av öppen eld. Hen instruerar även deltagarna om vilken slags brasa det lönar sig att bygga. Ledaren uppmuntrar familjerna att involvera barnen i lämpliga uppgifter (att använda kniv, att hämta tände, att tända en tändsticka etc.).

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors