Utfärd

Utfärd

Orientering

Målsättning

Familjen rör sig i skogen med hjälp av en karta.

Beskrivning

Familjen övar på att orientera i terrängen med hjälp av en karta. Målet är att barnet förstår att man bör passa kartan innan man beger sig iväg. Familjen lär sig även karttecken.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Plats

ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Ledaren förbereder en lämplig orienteringsrutt för familjen. Hen ser till att det finns tillräckligt många kartor så att varje barn har en egen karta.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors