Utfärder

Utfärder

En koja inomhus

Målsättning

Barnen bekantar sig med att bygga en koja.

Beskrivning

Barnen bygger med hjälp av de vuxna en koja inomhus. 

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

Färdighetsområden

Plats

Gruppstorlek

Mål för fostran

Ledarens roll

Ledaren ser till att det finns tillräckligt med material i kårlokalen för att bygga en koja.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors