Vardagsliv

Vardagsliv

Att röra sig på isen

Målsättning

Familjen kan röra sig på isen på ett säkert sätt.

Beskrivning

Familjen övar tillsammans på hur man räddar någon som går genom isen och lär sig vad som kännetecknar svag is.

Valbar Aktivitet

Uppskattad tidsåtgång

över 2 h

Färdighetsområden

Plats

ulkona
Utomhus

Gruppstorlek

I en grupp

Mål för fostran

Ledarens roll

Ledaren ser till att behövlig utrustning finns på plats. Hen uppmuntrar familjescouterna att delta i övningen.

AKTIVITETSTIPS

FYLL I TIPS

Lägg till bilagaLägg till en länk
Jag är inte en robot, utan en scout som känner mitt ansvar och förstår att tipset jag skickar in först granskas innan det publiceras.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors