Valikko

Aktiviteetteja partiolupaukseen

Pohdintaa taustalle ja myös johtajalle:

Lupaus on sitoutumista, sitoutuminen on lupausta

 • Mitä lupaaminen on? Mitä sitoutuminen on?
 • Mihin partiolupauksessa sitoudutaan?
 • Mitä ikäkauden ihanteet sanovat? Mihin niillä sitoudutaan?

 

Lupauksen anto:

 • Miten lupauksen antaminen käytännössä tapahtuu omassa lippukunnassa?
 • Lupauksen antaminen aina ikäkauden vaihtuessa
 • Lupauksen antohetken symboliikka

– johtajat vastaanottamassa lupausta

– huivien solmiminen

– missä tilassa lupaus annetaan

– millaisessa hetkessä lupaus annetaan

 

Lupaus pala palalta

 • Lupaukseen tutustuminen kuuntelemalla, lukemalla, sanomalla.
 • Lupauksen sisällön pohtiminen kohta kohdalta: Mitä lupauksen eri lauseissa sanotaan? Mitä ne tarkoittavat kenellekin?

 

Lippukunnan arvopohdiskelu uuden lupauksen äärellä

Hallitus ja/tai johtajisto kokoontuu yhteen miettimään oman lippukunnan perinteitä, solmittuja taustayhteisösopimuksia ja tapoja.

Miten lippukunnassa näkyy partion arvot ja ihanteet ja mihin ne perustuu?

– symboliikka

– yhteiset tilaisuudet

– sisaruspiirin tavat

– iltahiljentymiset, hartaudet, jumalanpalvelukset

Millaista arvokasvatusta lippukunta antaa?

– eri-ikäiset yhdessä vai erikseen

– sukupuolinormit

– seksuaalisuuden moninaisuuskysymykset

– uskonnolliset kysymykset

Millainen on katsomuksellinen ilmapiiri lippukunnassa?

– vaikuttaako lippukunnan katsomukselliseen ilmapiiriin esim. taustayhteisö? Onko tässä tekemistä vielä? Mitä SP ohjeistaa tästä? Mitä taustayhteisösopimuksissa on luvattu?

– miten katsomuskasvatus näkyy toiminnassa – tutustukaa katsomuskasvatus lippukunnissa (linkki tulossa) – ohjeistukseen.

– saako lippukunnassa toteuttaa itseään myös katsomuksen kautta? Onko ilmapiiri aidosti positiivinen?

Keskusteluun on hyvä kutsua mukaan tai vaikka aktiiviseksi toimijaksi taustayhteisön edustaja.

 

Tekemistä ikäkausille lupauksen äärellä

Lupaukseen liittyvät aktiviteetit ikäkausittain:

Sudenpennut

Seikkailijat

Tarpojat

Samoajat

Vaeltajat 

 

Toteutusvinkkejä ikäkausille lupauksen äärellä

Palapeli (su/se) 

Ryhmän johtaja kirjoittaa partiolupauksen A4-kartongille ja leikkelee sen virkkeiksi. Jokaiselle parille tai kolmikolle tarvitaan oma palapeli.  

Parit tai kolmikot yrittävät koota palapelit ensimmäisen kerran jo ennen kuin partiolupausta on millään tavalla käsitelty ryhmän kanssa. 

Kun kukin pari/kolmikko on saanut partiolupauksensa kokonaiseksi, jokaisen palapelin teksti luetaan ääneen. Lopuksi ryhmä lukee koko porukalla partiolupauksen tekstin yhteen ääneen.  

Palapelit kootaan uudelleen seuraavalla kerralla, kun partiolupausta käsitellään ryhmän kanssa. Tällöin voidaan kokeilla, ketkä saavat pelin nopeimmin valmiiksi.  

Vinkki: Palapelit on hyvä säilöä kukin omassa kirjekuoressaan. Palapelin voi toteuttaa myös kirjoittamalla lupauksen sanat Lego- tai Duplo –palikoihin, jotka on pinottava oikeaan järjestykseen. 

 

Partiolupaus sana sanalta -palapeli (ta/sa) 

Ryhmä valmistaa partiolupauksesta palapelin, jossa jokainen sana on oma palansa. Pelejä voidaan tehdä niin monta, että jokaiselle riittää omansa, tai peli jokaiselle parille / kolmikolle. Tällaisen palapelin kokoamisessa on hyvä, että partiolupaus on jo jollain tavalla tuttu.  

Ensimmäisellä kerralla palapeli kootaan ihan rauhassa pohdiskellen, ”mitenkä partiolupaus nyt menikään”. Kun vartio on käsitellyt lupausta ja keskustellut siitä, voidaan palapelin kokoamisesta pitää nopeuskilpailu.  

Lisäpohdiskelua: Ryhmä kokoaa lupaus-palapelit niin, että jokainen jättää tekstistä joitain sanoja käyttämättä. Kun kaikki ovat valmiit, jokainen (pari/kolmikko) kertoo, mitä jätti pois ja minkä takia oli valmis juuri sen asian jättämään.  

 

Partiolupaus meillä ja muualla (sa/va) 

Tutustumme suomalaisen partiolupauksen kehittymiseen vuosikymmenten aikana ja/tai tutustumme muiden maiden partiolupauksien sanamuotoihin. Mietimme, miten ne eroavat tai ovat yhteneviä meidän partiolupauksemme kanssa.  

 

Esimerkkejä lupauksista:  

B-P:n laatima ensimmäinen partiolupaus  

On my honour I promise that — 

 1. I will do my duty to God and the Queen.
 2. I will do my best to help others, whatever it costs me.
 3. I know the scout law, and will obey it.

 

Aikaisemmin Suomen Partiolaisten käytössä oli vain yksi partiolupaus. Se annettiin, kun sudenpentuikäkaudesta siirryttiin vartiolaiseksi: 

Tahdon rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa, toteuttaen elämässäni partioihanteita.

Sudenpennut antoivat erillisen sudenpentulupauksen, joka kuului:

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, toteuttaa sudenpentujen lakia ja olla toisille avuksi joka päivä. 

 

Partiolupaus vuoteen 2020 asti: 

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa <ikäkauden> ihanteita
ja olla avuksi toisille. 

 

Partiolupaus marraskuusta 2020 alkaen: 

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.” 

 

Löydettyjen yhtäläisyyksien ja erojen perusteella pohdimme sitä, mihin nykyinen partiolupauksemme meitä kannustaa. 

 

Oma partiolupaukseni (ta/sa/va) 

Jokainen piirtää neljä kuvaa itsestään eri ikäisenä (7v, 11v, 15v, 18v). Osan kuvista joutuu ehkä piirtämään kuvittelemalla itsensä sen ikäiseksi. Kuvien yhteyteen piirretään tai kirjoitetaan asioita ja sanoja, jotka tuohon ikäkauteen itsellä liittyvät (mitä silloin piti tärkeänä ja pyhinä, mistä unelmoi, minkälaisia asioita teki). Kun piirrokset ja tekstit ovat valmiit, jokainen kertoo toisille jotain omista kuvistaan.  

Sen jälkeen ryhmä juttelee siitä, mitä muistikuvia tai ajatuksia jokaisella on partiolupaukseen liittyen. Mitä ajatteli sudenpentuna, seikkailijana tai tarpojana partiolupaustaan antaessaan? Mitä ajatuksia mahtaa olla partiolupauksesta, kun sen samoilijana tai vaeltajana antaa? 

 

Partiolupauksen opettaminen nuoremmille (sa/va) 

Mietimme omien ikäkausiryhmäläisten kanssa tapoja opettaa / käsitellä partiolupausta nuorempien partiolaisten kanssa. Jokainen meistä valitsee itselleen mieluisimman tavan ja sopii sudari– tai seikkailijaryhmän kanssa vierailusta, jonka aikana käsitellään partiolupausta.  

 

Partiolupaus viittomakielellä (su/se/ta/sa/va)

Ryhmä tutustuu partiolupaukseen viittomakielellä. Marraskuuhun 2020 voimassa olevan lupauksen video löytyy YouTubesta (https://www.youtube.com/watch?v=d3TpEf5-ykA). Nykyinen partiolupaus käännetään myös viittomakielelle, mutta vielä sitä ei ole saatavilla. Ryhmä tutkii, minkälaisia viittomia tarvitaan partiolupauksen viittomiseen. Samalla se miettii, mitä uutta partiolupauksesta avautuu, kun se opetellaan erilaisella kielellä. 

Kokoukseen kannattaa kutsua vieraaksi joku viittomakielen taitoinen tai sellainen, joka osaa tukiviittomia. 

 

 

Lippukunnan perinteet ja partiolupaus (su/se/ta/sa/va) 

Ryhmä ottaa selvää, milloin ja minkälaisessa tilaisuudessa oman ikäkauden partiolupaus annetaan. Selvitettäviä kysymyksiä ovat esimerkiksi aika, paikka, pukeutuminen, valmistautuminen/harjoitukset, mitä muuta tilaisuudessa tapahtuu, keitä läsnä sekä se, voiko kutsua oman perheen tai muita vieraita mukaan. Asian voi selvittää esimerkiksi ohjelmajohtajalta tai ikäkausivastaavalta. 

 Lisäosa (Sa ja va): 

Otamme selvää naapurilippukuntien lupausperinteistä ja pohdimme, mitä niistä voitaisiin oppia tai ottaa käyttöön oman lippukunnan lupaustilanteisiin. Mietimme, mitä hyvää ja toimivaa on oman lippukunnan lupausperinteissä. Keskustelemme myös siitä, miten nämä perinteet auttavat ymmärtämään partiolupauksen sisältöä ja merkitystä ja sitoutumaan siihen vahvemmin. 

 

Ikäkauden ihanteet 

Ryhmä miettii esimerkkejä miten ikäkauden ihanteita voisi toteuttaa lupauksen mukaisesti joka päivä. Sudenpentujen ja seikkailijoiden kohdalla nämä ovat käytännönläheisiä esimerkkejä arkitilanteisiin, tarpojien kanssa voi jo lisäksi miettiä millaisia haasteita voi olla toteuttaa ihanteita joka ikinen päivä. Samoajat ja vaeltajat voivat vielä syvällisemmin pohtia eri ihanteiden toteuttamisen helppoutta ja vaikeutta. 

Ryhmä asettaa yhdessä tavoitteita eri ihanteiden toteutumiseen. Ryhmä voi esimerkiksi sopia, että lokakuu on tietyn ihanteen kuukausi. Se kirjaa konkreettiset tavoitteet itselleen kuukauden ajaksi ja pyrkii toteuttamaan ne.