Valikko

Huhtikuun teksti

Rauha teille!

Tänä vuonna ohjelmapainotus keskittyy katsomus- ja rauhankasvatukseen. Nämä kulkevat käsi kädessä, kietoutuvat toinen toisiinsa. Maailman riitaisuus lähtee liikkeelle ihmisestä. Siitä, että tavoittelemme omaa etuamme toisten kustannuksella. Oli kyse lähes mistä tahansa pahasta mielestä ja pelosta, takaa taustalta löytyy ihmisen itsekkäät valinnat.

Partiossa yhteinen päämäärä on maailman rauha. Tätä kohti meitä vievät arjessa ihanteet. Niitä ei kukaan pysty noudattamaan täysin, mutta riittää, kun jokainen parhaansa mukaan.

Partiossa opetellaan, että toinen ihminen ei ole toiselle uhka, eikä erilaisuus ole vaarallista. Partiossa meillä on lupa olla sitä, mitä todella olemme ja mahdollisuus myös oppia toinen toisiltamme. Siksi tartutaan rauhan ja katsomusdialogin taitoihin tänäkin vuonna.

Millainen viesti sinusta tänään lähtee ympärilläsi oleville ihmisille? Millaista rauhaa sinä haluat ympärillesi rakentaa?