Valikko

Kirkkopyhä

Lippukunnille on tuotettu materiaalipaketti helpottamaan ja innostamaan partiolippukuntien ja seurakuntien yhteistyötä partiokirkkotapahtumien järjestelyissä. Ohjetta voivat käyttää myös sepot eli seurakuntien partiotyöntekijät omassa työssään. Joka vuosi tuotetaan uusi paketti, jossa on huomioitu partion ajankohtaiset teemat ja vinkataan uusia lauluja. Myös menetelmiä ripin ja saarnan toteuttamiseen  halutaan tarjota monipuolisesti.

 

KATSOMUS K(ANTAA) kirkkopyhä vuodelle 2021

Tässä on vinkkejä vuoden 2021 ohjelmapainotuksen kirkkopyhän viettämiseen turvallisesti oman ryhmän kanssa sekä partionkirkkopyhän viettämiseen laajemmalla joukolla.

Vinkit sisältävät seuraavat osat:

 

Kuva: Otto Virtanen