Valikko

Yhdessä Metsään

Vuonna 2017 ohjelmapainotus oli Yhdessä Metsään ja samalla tämä oli myös Suomen Partiolaisten Suomi 100 juhlinnan -teema. Juhlavuoden aikana tavoitteena on tarjota mahdollisimman monille Suomessa asuville lapsille ja nuorille metsäkokemusTavoitteena on, että jokainen lippukunta järjestää vähintään yhden retken, jolle kutsuu alueeltaan lapsia ja nuoria, joille metsä ei entuudestaan ole tuttu.

Partion metsäohjelman puitteissa on kehitetty monenmoista aktiviteettia metsiin tutustumiseksi ja ne löytyvät alla olevista linkeistä ja ohjeista. Metsiin tutustumista ja tutkimista voi tietenkin jatkaa myös vuonna 2018!

Metsäretket – Metsäaktiviteetteja viikkotoimintaanMuita vinkkejä toimintaan

Metsäretket:

Metsä on oivallinen paikka tutustua uusiin ihmisiin ja kohottaa ryhmähenkeä. Tämän vuoksi se sopiikin hyvin myös uusien kohderyhmien tavoittamiseen. Metsä tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ja elämyksen kaikille. Metsässä on aina uutta nähtävää ja koettavaa ja monimuotoiset metsät houkuttelevat tutkimusretkelle. Tärkeintä onnistuneella metsäretkellä on, että kaikilla on kivaa ja kaikki hyväksytään sellaisina kuin ovat. Muutamia helppoja perussääntöjä noudattamalla tämä onnistuukin helposti. Kaikilla on oikeus määritellä itse itsensä, jokaisen näkemyksiä kuunnellaan eikä toisen puheita saa vähätellä. Katso ohjeita metsäretkien toteutukseen ja toimintavinkkejä täältä.

Metsäaktiviteetteja partio-ohjelmassa:

Suomi on metsien maa. Itseasiassa Suomi on yksi maailman kaikkein metsäisimmistä maista. Kuinka metsiä suojellaan, käytetään ja mitä sieltä oikein tulee? Miten metsä näkyy minun elämässäni? Mitä kaikkea puusta voidaankaan valmistaa? Missä ovat parhaat retkeilypaikat? Metsä vaikuttaa myös positiivisesti terveyteen, niin henkiseen kuin fyysiseenkin. Partio-ohjelmassa metsä tulee tutuksi monella tavalla. Metsäaktiviteetteja viikkotoimintaan löytyy täältä.

Seikkailijoille suunnattu metsätaitomerkki on nyt päivitetty. Metsätaitomerkki ja suoritusohjeet löytyvät täältä

Metsäosaajan osaamismerkki (suunnattu erityisesti samoajaikäisille) 

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pystyy osoittamaan metsiin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Osaaminen on voitu osoittaa samoajaohjelman aktiviteettien kautta ja sitä varten on toteutettu myös oma opasvihko.. Metsäosaajan merkkiä varten tutustutu monipuolisesti metsiin niin virkistyskäytön, monimuotoisuuden kuin elinkeinonkin näkökulmasta. Metsäosaajan osaamismerkkiä voit hyödyntää esimerkiksi metsäalan opintoihin hakeuduttaessa, opintojen aikana tai työhaastattelussa.

Muita vinkkejä toimintaan:

Yhdessä erilaisten metsäalan toimijoiden kanssa on laadittu partiolaisten aktiviteetteja. Hyviä vierailukohteita ovat esimerkiksi Tiedekeskus Pilke sekä Metsämuseo Lusto, joista molemmista löytyy aktiviteetteja eri ikäkausille. Pääkaupunkiseutulaisille hyvä kohde tutustua erilaisiin metsätyyppeihin ja metsänkäyttömuotoihin on Ruotsinkylän tutkimusmetsä Vantaan ja Tuusulan rajalla. Lisäksi Eräkummeilla ja WWF:llä on erinomaisia harjoituksia metsien monimuotoisuuteen ja eräkulttuuriin tutustumiseen. Katso muita vinkkejä täältä.


Aiemmat ohjelmapainotukset


Partion metsäohjelman toteutuksen mahdollistavat:

 

 

suomen-metsasaatio