Valikko

Metsät ja ilmastonmuutos - aktiviteetteja samoajille

Aktiviteetin nimi: Mitä minä voin tehdä? (Meidän luontomme -tasku)

Aktiviteetin tavoite: Samoaja oppii mitä voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jokapäiväisessä elämässä.

Aktiviteetin kuvaus: Mietitään erilaisia tapoja hillitä ilmastonmuutosta ja toteutetaan näitä jokapäiväisessä elämässä. Erilaisia tapoja auttaa itse ilmastotalkoissa: Ajan pyörällä, käytän julkisia kulkuvälineitä, suosin paikallisesti tuotettuja tuotteita, käytän energiansäästölamppuja, vältän lentämistä, syön vähemmän lihaa, muistan sammuttaa valot aina kun lähden huoneesta, ISTUTAN PUUN!

Samoajat tutustuvat erilaisiin ilmastonmuutokseen liittyviin hillintäkeinoihin. Mikäpä on siis metsien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä? Kasvatetaan ja käytetään metsiä kestävästi, ympäristö huomioiden. Korvataan puulla muita materiaaleja. Kierrätetään puutuotteita.

Toteutusvinkki 1: Ilmastodieetti

Ryhdytään ilmastodieetille: www.ilmastodieetti.fi. Pidetään kuukauden ajan kirjaa erilaisista tavoista, joilla säästää energiaa. Millä muilla tavoin pienennetään hiilijalanjälkeä ja näin hillitään ilmastonmuutosta? Tapahtuiko muutosta? Jaetaan kokemuksia vaikkapa somessa tai kolon ilmoitustaululla ja haastetaan myös naapurilippukunnan samoajat mukaan.

Toteutusvinkki 2: Ilmastoillallinen

Kokataan yhdessä ilmastoystävällinen ateria lippukunnan retkellä tai metsässä. Katetaan pöytä valkoisin liinoin  vaikkapa kolon tai majan pihalle ja nautitaan illallinen tähtitaivaan alla. Reseptejä löytyy esim. WWF:ltä tai Vegeretkeltä.

Toteutusvinkki : Istutushaaste

Istutetaan puu. Selvitetään, onko samoajavartion lähipiirissä kenenkään omistuksessa metsää. Jos on, niin kysytään päästäsiinkö mukaan metsänistutustalkoisiin tai olisiko mahdollista käydä istuttamassa vaikkapa yksi puu. Haastetaan myös naapurilippukunnan samoajat mukaan!

Toteutusvinkki 4: Ilmastotietäjät

Testataan tietämys ilmastonmuutokseen liittyvästä hiilen kiertokulusta ja sen sitoutumisesta täällä.

Toteutusvinkki 6: Riittääkö virtaa

Laaditaan oma opettavainen kertomus WWF:n riittääkö virtaa sarjakuvaan. Tämän jälkeen tulostetaan energiakortit ja laitetaan ne erilaisiin kololta löytyviin laitteisiin.

Sarjakuva löytyy täältä.

Energiakortit puolestaan täältä.


Aktiviteetin nimi: Metsäretken hiilijalanjälki (sopii esimerkiksi osaksi ROK:ia tai Tehdään leiri-taskuun)

Aktiviteetin tavoite: Samoaja ymmärtää, että hänen toiminnallaan on hiilijalanjälki ja ympäristövaikutuksia. Samoaja oppii järjestämään retkiä ja tapahtumia mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Samoajat myös pohtivat keinoja hyvittää hiilijalanjälkensä.

Aktiviteetin kuvaus: Samoajat selvittävät jonkin tapahtuman järjestämisen yhteydessä myös sen aiheuttaman hiilijalanjäljen ja järjestävät aiheeseen liittyvää opetusta tai tiedotusta myös muille. He myös pohtivat keinoja pienentää retken hiilijalanjälkeä. Tutustukaa erilasiin ympäristövaikutusten mittareihin täältä: http://www.luontoon.fi/retkeilynabc/ymparistovinkit/ymparistovaikutustenmittarit

Johtajan tehtävä: Johtaja auttaa samoajavartiota etsimään tietoa aiheesta ja auttaa hiilijalanjäljen laskemisessa.

Aktiviteetin kesto: useita päiviä

Paikka: Kolo, retki

Kasvatustavoite: Vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luonnonsuojelu, ympäristö

Toteutusvinkki 1: Ilmastoystävällinen retki

Miltä näyttää ilmastoystävällinen retki? Mietimme keinoja hyvittää retken aiheuttama hiilijalanjälki ja toteutamme niitä. Keinoja voivat olla esimerkiksi puiden istuttaminen, hiilikompensaatioiden ostaminen, puutuotteiden suosiminen uusiutumattomien materiaalien sijaan jne.

Järjestetään mahdollisimman ilmastoystävällinen retki. Ensin lasketaan laskurilla jokaisen oma hiilijalanjälkenne. Laskuri löytyy osoitteesta http://ilmastodieetti.fi. Laskurin mukana on hyvät ohjeet. Vaihtehtoisesti voidaan tehdä helpon hiilijalanjälkitestin. Kun on laskettu jokaisen oman henkilökohtaisen hiilijalanjäljen, niin mietitään mistä kaikista osa-alueista retken hiilijalanjälki muodostuu. Matkat, lämmitys, ruoka. Näitä varten on kehitetty erilaisia laskureita, etsitään niitä internetistä ja yhdistetään tieto kokonaisuudeksi.

Toteutusvinkki 2: Hiilijalanjälki

Tutustutaan ensin hiilijalanjälki -käsitteeseen. Retkelle järjestetään aktiviteetti, jossa käydään retken hiilijalanjälkeä läpi. Retkelle voidaan esimerkiksi laatia infotauluja ruokailun yhteyteen ruuan ilmastovaikutuksista tai energiakortteja erilaisten laitteiden yhteyteen.

Toteutusvinkki 3: Ilmastonmuutospolku retkelle

Toteutetaan retkelle metsäinen ilmastonmuutospolku. Pohjana voidaan käyttää esimerkiksi WWF:n lähimetsä -tehtävää, joka on suunnattu myös tarpojille.