Valikko

Metsät ja ilmastonmuutos - aktiviteetteja vaeltajille

Aktiviteetin nimi: Ilmasto muuttuu – muutunko mukana? (Vaikutan ympäristöön)

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja ymmärtää mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät. Vaeltaja kartuttaa tietoaan ekosysteemien toiminnasta ja tekee havaintoja paikallisista ja globaaleista muutoksista.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja selvittää miten ekosysteemi yleisesti toimii. Hän hankkii tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista erilaisissa ekosysteemeissä, kuten vesi- ja metsäekosysteemeissä. Vaeltaja havainnoi itse ilmastonmuutoksen vaikutuksia valitsemassaan ekosysteemissä (kasvit, linnut, nisäkkäät, hyönteiset, veden lämpeneminen…). Hän laatii tämän jälkeen esityksen pohdinnoista siihen muotoon, että nuoremmat ikäkaudet voisivat hyödyntää sitä, ja esittelee sen heille.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtajan tehtävänä on toimia aktiviteetin toteutuksen suunnittelussa puheenjohtajana ja huolehtia tarvittavista käytännön järjestelyistä, esimerkiksi tarvittavista välineistä ja yhteydenotoista. Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajaa aiheen valinnassa. Hän kannustaa vaeltajaa aktiviteetin tekemisessä ja auttaa tarvittaessa löytämään aiheessa tarvittavaa tietoa tai aihetta tuntevan henkilön. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltaja toteuttaa aktiviteetin partiomaisella tavalla.

Aktiviteetin kesto: 2 iltaa

Paikka: leiri, retki, kolo

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Kysymyksiä ja vastauksia

Kirjoitetaan ylös ilmastonmuutoksen liittyviä kysymyksiä, joihin ei itse löydy vastauksia. Tämän jälkeen etsitään korkeakoulujen nettisivuilta energia- ja ympäristöalan professorien tai opettajien yhteystietoja ja soitetaa heille tai lähetetään kyselyn. Lisäksi voidaan olla yhteydessä esimerkiksi ympäristöministeriöön, maa- ja metsätalousministeriöön tai työ- ja elinkeinoministeriöön.

Toteustusvinkki 2: Climate fiction – totta ja tarua?

Järjestetään lukupiiri, jossa luetaan climate fiction -kirja ja keskustellaan siitä.
Keskustelua herättävänä kirjana voi toimia esimerkiksi

  • Emmi Itäranta: Teemestarin kirja
  • Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Toteutusvinkki 3: Minne menossa?

Etsitään eläinten kuvia ja levinneisyyskarttoja eri vuosikymmeniltä. Näitä voi löytyä internetistä, kirjallisuudesta tai museoista. Tarkastellaan esimerkiksi, miten eläinten turkit, muuttoreitit ja asuinalueet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Asiaa voi tutkia esimerkiksi Karhunhammas tai Majavanhäntä -kaukomerkin tehtävänä.

Toteutusvinkki 4: Työrukkaset kouraan

Ilmastonmuutoksen myötä vieraslajit Suomessa voivat lisääntyä tai niiden selviämisedellytykset paranee. Osallistutaan vieraslajien poistamiseen lähiluonnostamme. Voidaan esimerkiksi poistaa luonnosta pujoa, jättibalsamia tai jättilupiinia, jotta ympäristön muut kasvit pääsevät kasvamaan. Vieraslajeja ei saa mennä poistamaan luonnosta omalla päätöksellä. Ensin on hyvä ottaa yhteyttä esim. kaupungin puutarhayksikköön ja tiedustella sieltä mitä voi tehdä ja millä tavalla. Lisäksi WWF sekä Metsähallitus järjestävät talkoita vieraslajien poistamiseen.