Valikko

Toistemme huomioiminen

Metsä on oivallinen paikka tutustua uusiin ihmisiin ja kohottaa ryhmähenkeä. Tämän vuoksi se sopiikin hyvin myös uusien kohderyhmien tavoittamiseen. Metsä tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ja elämyksen kaikille. Tälle sivulle kootaan erilaisia toistemme huomioimiseen opettavia leikkejä.

Leikkejä toistemme huomiomiseen


Domino

Kohderyhmä: kaikki ikäkaudet

Kesto: 15 minuuttia

Ryhmän koko: minkä kokoinen tahansa

Pyydä yhtä henkilöä ryhmässä aloittamaan ajattelemalla kahta henkilökohtaista piirrettä tai taustaa esim. olen tyttö ja minulla on kaksi veljeä. Omat piirteet hän esittelee ryhmälle näin; “Minun vasemmalla puolellani on tyttö, ja minun oikealla puolella minulla on kaksi veljeä”. Joku toinen ryhmästä, joka jakaa yhden luonteenpiirteistä, tulee pitämään kiinni ensimmäisen henkilön oikeasta tai vasemmasta kädestä (yhteisen ominaisuuden mukaan).

Tämä henkilö kertoo sitten uuden ominaisuuden vapaalle puolelleen. Esimerkiksi minun oikealla puolella on tyttö, ja minun vasemmalla puolella minulla on ruskeat silmät. Kaikki ryhmän jäsenet kertovat vuorollaan oman piirteensä tai taustansa, niin että lopussa jokainen on muiden kanssa piirissä. Jos kerrottua piirrettä tai samanlaista taustaa ei ole kellään ryhmässä, ja dominoa ei voida jatkaa, pyydä pelaajia keksimään toinen ominaisuus niin, että peli voi jatkua.


Minä myös

Kohderyhmä: kaikki ikäkaudet

Kesto: 15–30 minuuttia

Ryhmän koko: 8–20 henkilöä

Valmistelut: Sama määrä tuoleja kuin osallistujia

Kaikki istuvat ympyrässä. Jokainen leikkijöistä ajattelee jotain henkilökohtaista seikkaa tai luonteenpiirrettä tai vaikka jotain asiaa, jonka on tehnyt, jota he pitävät ainutlaatuisena itselleen, jotain jota ei ole kellään muulla ryhmässä. Valitkaa yksi henkilö aloittamaan. Ensimmäinen kertoo, mikä hänen ainutlaatuinen piirteensä on, esim. olen vieraillut Turkissa kolme kertaa. Jos kenelläkään ei ole tätä erikoispiirrettä, seuraava henkilö kertoo oman juttunsa. Jos jollain toisellakin on tämä sama ominaisuus, hänen täytyy hypätä ylös tuolistaan ja huutaa “Minä myös” ja istua jutun kertojan syliin. Jos usealla henkilöllä on sama ominaisuus, heidän on istuttava toinen toistensa syliin, jutun kertoja alimmaisena.

Toista osaa varten tarvitsette jonkinlaiset istuinalustat. Sitten jokainen menee istumaan takaisin entisille paikoilleen ja jutun kertojan on yritettävä uudelleen sanoa jokin sellainen ominaisuus, joka on ainutlaatuista hänelle. Sitten kun he ovat löytäneet sellaisen, on ringissä seuraavaksi istuvan vuoro kertoa oma juttu. Ensimmäinen kierros loppuu, kun jokainen on keksinyt ominaisuuden, jota kellään muulla ryhmässä ei ole. Nyt voi aloittaa toisen kierroksen. Selittäkää, että tällä kierroksella käsitellään niitä ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille tässä ryhmässä. Ottakaa yksi alusta pois piiristä niin, että niitä on yksi vähemmän kuin osallistujia. Yksi henkilö aloittaa ja hän menee seisomaan piirin keskelle. Hänen täytyy ajatella jotain, joka on yhteistä kaikkien muiden ryhmässä olevien kanssa. Kysykää häneltä mitä se voisi olla, esim. “Pidätkö metsäretkistä?”. Kaikkien niiden, joilla on se piirre, on noustava ylös ja istuttava toiselle tuolille ja sanottava “Minä myös”. Se henkilö, joka seisoi keskellä yrittää myös löytää istuinpaikan, niin että joku toinen jää keskelle ja tulee seuraavaksi puhujaksi.


Pääsenkö piiriin?

Kohderyhmä: Seikkailijat ja vanhemmat

Kesto: 15 minuuttia

Valitkaa ryhmästä 2 vapaaehtoista, jotka menevät pois huoneesta kuulomatkan ulottumattomiin. Loput muodostavat tiiviin piirin hartiat kiinni toisissaan. Puhua ei saa. Ulkopuolella odottavat kutsutaan paikalle yksi kerrallaan. Heille kerrotaan, että heidän tehtävänsä on päästä sisälle piiriin. Mukaan pääsee ainoastaan pyytämällä kauniisti, mutta sitä ei kerrota, vaan yrittäjän pitää itse tajuta se.