Valikko

Kumppanuusaktiviteetit

Akelan ohje 

Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistyötä partiolaisten ja toisen järjestön, yrityksen, yhteisön, kunnan tai muun toimijan kanssa. Kumppanuuden elementteinä toimivat teema ja yhteiset arvot (esimerkiksi johtajuus, kestävä kehitys, luonto, turvallinen lapsuus, osaaminen). Kumppanuus voi olla sisällöllistä yhteistyötä, varainhankintaamateriaalitukea tai osaamisen jakamista. 

Kumppanuuskulttuurin luomisessa on lippukunnan aikuisilla johtajilla iso rooli. Ikäkausien viikkokokoontumisten järjestäminen yhdessä kumppanien kanssa vaatii suunnittelua ja järjestelyjä. 

Sudenpentuikäisten kanssa akelan on tärkeä saada sudenpennut innostumaan kumppaneista ja yhteistyöstä, jota heidän kanssaan tehdään. Akelan tehtävä on kertoa sudenpennuille kumppanista sekä yhteistyöstä, jota heidän kanssaan tehdään. Akelalla on myös iso rooli kertoessaan kumppanille partiosta ja partiotoiminnasta sudenpentuikäisten kanssa. On hyvä huomioida myös sudenpennun jännitys, esimerkiksi seurakuntatyöntekijän kanssa kirkkoon tutustuminen on sudenpennulle helpompaa, kun taas vaikka SRP:n lipaskeräyksessä sudenpennut tarvitsevat akelan turvaa enemmän. 

Sudenpentujen kasvatustavoitteista kumppanuusyhteistyössä korostuvat positiivisten kokemusten saaminen, halu toimia oikein ja halu esiintyä ryhmänsä (ja partion) edustajana. 

Sudenpentulauman kanssa kumppaniyhteistyöstä on hyvä kertoa myös huoltajille jo ajoissa ennen yhteistyötä. Huoltajille on hyvä kertoa kumppanuustyön tavoitteista. Huoltajilta saattaa tulla hyviä ideoita erilaisista yritysyhteistyömahdollisuuksista! 

Lippukuntien kumppanuussuhteet vaihtelevat, ja niistä kannattaa puhua johtajiston kesken. Onko lippukunnassanne joku, jonka vastuulla on ylläpitää suhteita kumppaneihin? Kenen kautta lippukunnan ikäkausiryhmät voisivat lähteä sopimaan yhteistä toimintaa sudenpennuille? Lue lisää kumppanuuksista ja yritysyhteistyöstä: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/. 

Sammon ohje 

Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistyötä partiolaisten ja toisen järjestön, yrityksen, yhteisön, kunnan tai muun toimijan kanssa. Kumppanuuden elementteinä toimivat teema ja yhteiset arvot (esimerkiksi johtajuus, kestävä kehitys, luonto, turvallinen lapsuus, osaaminen). Kumppanuus voi olla sisällöllistä yhteistyötä, varainhankintaa, materiaalitukea tai osaamisen jakamista. 

Kumppanuuskulttuurin luomisessa on lippukunnan aikuisilla johtajilla iso rooli. Ikäkausien viikkokokoontumisten järjestäminen yhdessä kumppanien kanssa vaatii suunnittelua ja järjestelyjä. 

Seikkailijaikäiselle lapselle kumppanuusyhteistyön merkitys näkyy tarpeellisuuden kokemuksena. Sammon tehtävä on luoda seikkailijoihin uskoa siitä, että yhdessä voimme omilla teoillamme antaa muille ja saada muilta. Sammon on hyvä keskustella seikkailijoiden kanssa kumppanin kanssa tehdystä yhteistyön muodosta ja vastikkeista. Sammon tulee näyttää esimerkkiä, kuinka edustetaan partiolaisena yhteistyötä tehdessä. 

Seikkailijoiden kasvatustavoitteista kumppanuusyhteistyössä korostuvat partiossa tärkeänä pidettävien asioiden pohtiminen ja kokeminen,  uteliaisuus lähipiirin ulkopuolelle, pienten vastuutehtävien hoitaminen, yhteiskunnan eri toimijoiden ja toiminnoiden ymmärtäminen sekä elinympäristön vastuun ymmärtäminen. 

Seikkailijajoukkueen kanssa kumppaniyhteistyöstä on hyvä kertoa myös huoltajille jo ajoissa ennen yhteistyötä. Huoltajille on hyvä kertoa kumppanuustyön tavoitteista. Huoltajilta saattaa tulla hyviä ideoita erilaisista yritysyhteistyömahdollisuuksista! 

Lippukuntien kumppanuussuhteet vaihtelevat, ja niistä kannattaa puhua johtajiston kesken. Onko lippukunnassanne joku, jonka vastuulla on ylläpitää suhteita kumppaneihin? Kenen kautta lippukunnan ikäkausiryhmät voisivat lähteä sopimaan yhteistä toimintaa sudenpennuille? Lue lisää kumppanuuksista ja yritysyhteistyöstä: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/. 

Tarpojaluotsin ohje 

Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistyötä partiolaisten ja toisen järjestön, yrityksen, yhteisön, kunnan tai muun toimijan kanssa. Kumppanuuden elementteinä toimivat teema ja yhteiset arvot (esimerkiksi johtajuus, kestävä kehitys, luonto, turvallinen lapsuus, osaaminen). Kumppanuus voi olla sisällöllistä yhteistyötä, varainhankintaa, materiaalitukea tai osaamisen jakamista. 

Kumppanuuskulttuurin luomisessa on lippukunnan aikuisilla johtajilla iso rooli. Ikäkausien viikkokokoontumisten järjestäminen yhdessä kumppanien kanssa vaatii suunnittelua ja järjestelyjä. 

Luotsin tehtävä on auttaa vartiota suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyötä kumppanien kanssa. Tarpojaikäisten kanssa kumppanuusyhteistyössä korostuu toiminnallisuus ja kokeilunhaluisuus. Oman identiteetin ja omien arvojen rakentuminen on tarpojaikäiselle ajankohtaista, joten luotsin on hyvä perustella yhteistyön merkitys partiolaisten ja kumppanien välillä. Luotsi ja samoajaikäinen vartionjohtaja toimivat tarpojalle roolimallina myös esiintyessään partiolaisena yhteistyötä tehdessä.  

Tarpojien kasvatustavoitteista kumppanuusyhteistyössä korostuvat aloitteellinen toimiminen, onnistumiset ja elämykset, partion arvojen ja ihanteiden ymmärtäminen, toimiminen oikeaksi kokemansa puolesta ja yhteiseksi hyväksi sekä oman toiminnan vaikutuksien ymmärtäminen.  

Tarpojavartion kanssa on hyvä kertoa huoltajille kumppanuustyön tavoitteista. Huoltajilta saattaa tulla hyviä ideoita erilaisista yritysyhteistyömahdollisuuksista! 

Lippukuntien kumppanuussuhteet vaihtelevat, ja niistä kannattaa puhua johtajiston kesken. Onko lippukunnassanne joku, jonka vastuulla on ylläpitää suhteita kumppaneihin? Kenen kautta lippukunnan ikäkausiryhmät voisivat lähteä sopimaan yhteistä toimintaa sudenpennuille? Lue lisää kumppanuuksista ja yritysyhteistyöstä: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/. 

Samoajaluotsin ohje 

Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistyötä partiolaisten ja toisen järjestön, yrityksen, yhteisön, kunnan tai muun toimijan kanssa. Kumppanuuden elementteinä toimivat teema ja yhteiset arvot (esimerkiksi johtajuus, kestävä kehitys, luonto, turvallinen lapsuus, osaaminen). Kumppanuus voi olla sisällöllistä yhteistyötä, varainhankintaa, materiaalitukea tai osaamisen jakamista. 

Kumppanuuskulttuurin luomisessa on lippukunnan aikuisilla johtajilla iso rooli. Ikäkausien viikkokokoontumisten järjestäminen yhdessä kumppanien kanssa vaatii suunnittelua ja järjestelyjä. 

Luotsin tehtävä on auttaa vartiota suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyötä kumppanien kanssa. Samoajaikäisten kanssa kumppanuusyhteistyössä korostuu vastuulliseksi ja toimintakykyiseksi kasvaminen. Luotsilta vaaditaan kykyä ohjata ja tukea samoajia toimimaan partion arvojen mukaisissa kumppanuussuhteissa ja löytämään motivaatio yhteistyöhönLuotsi toimii roolimallina ja esikuvana esiintyessään partiolaisena yhteistyötä tehdessä. 

Samoajien kasvatustavoitteista kumppanuusyhteistyössä korostuvat omien kykyjen vahvistaminen, heittäytyminen, elämänkatsomuksen pohtiminen, omien arvojen peilaaminen partion arvoihin, vaikuttamisen mahdollisuuksien ja oikeuksien ymmärtäminen, vastuutehtävien suunnittelu ja toteuttaminen sekä oman toimintansa mukauttaminen. 

Samoajavartion kanssa on hyvä kertoa huoltajille kumppanuustyön tavoitteista. Huoltajilta saattaa tulla hyviä ideoita erilaisista yritysyhteistyömahdollisuuksista! 

Lippukuntien kumppanuussuhteet vaihtelevat, ja niistä kannattaa puhua johtajiston kesken. Onko lippukunnassanne joku, jonka vastuulla on ylläpitää suhteita kumppaneihin? Kenen kautta lippukunnan ikäkausiryhmät voisivat lähteä sopimaan yhteistä toimintaa sudenpennuille? Lue lisää kumppanuuksista ja yritysyhteistyöstä: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/. 

Vaeltajaluotsin ohje 

Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistyötä partiolaisten ja toisen järjestön, yrityksen, yhteisön, kunnan tai muun toimijan kanssa. Kumppanuuden elementteinä toimivat teema ja yhteiset arvot (esimerkiksi johtajuus, kestävä kehitys, luonto, turvallinen lapsuus, osaaminen). Kumppanuus voi olla sisällöllistä yhteistyötä, varainhankintaa, materiaalitukea tai osaamisen jakamista. 

Kumppanuuskulttuurin luomisessa on lippukunnan aikuisilla johtajilla iso rooli. Ikäkausien viikkokokoontumisten järjestäminen yhdessä kumppanien kanssa vaatii suunnittelua ja järjestelyjä. 

Luotsin tehtävä on auttaa vartiota suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyötä kumppanien kanssa. Vaeltajaikäisten kanssa kumppanuusyhteistyössä korostuu vastuunottaminen. Luotsi toimii vaeltajien kannustajana, tukee ja ohjaa kumppanuusyhteistyön mahdollisuuksien löytämisessä ja toteuttamisessa sekä yhteistyön merkityksen arvioimisessa ja tunnistamisessa. 

Vaeltajien kasvatustavoitteista kumppanuusyhteistyössä korostuu valintojen tekeminen, esimerkkinä toimiminen, toiminnan vastuullisuus, verkostojen ylläpitäminen sekä vaikuttaminen yhteisiin asioihin. 

Vaeltajavartion kanssa on hyvä kertoa huoltajille, läheisille ja kavereille kumppanuustyön tavoitteista. Muilta saattaa tulla hyviä ideoita erilaisista yritysyhteistyömahdollisuuksista! 

Lippukuntien kumppanuussuhteet vaihtelevat, ja niistä kannattaa puhua johtajiston kesken. Onko lippukunnassanne joku, jonka vastuulla on ylläpitää suhteita kumppaneihin? Kenen kautta lippukunnan ikäkausiryhmät voisivat lähteä sopimaan yhteistä toimintaa sudenpennuille? Lue lisää kumppanuuksista ja yritysyhteistyöstä: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/.