Vaalit ja vaikuttaminen eivät ole vain äänioikeutettujen juttu.

Valikko

Kuntavaalit

Vaalit ja vaikuttaminen eivät ole vain äänioikeutettujen juttu. Osallisuus ja demokratia kuuluvat ihan kaikille, ja jo sudenpentuikäisten kanssa voi käsitellä erilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä teemoja. Tässä on muutama vinkki aktiviteeteista, joita lippukunnassa voidaan järjestää vuonna 2017. Kuntavaalit voivat näkyä yhden tai useamman koloillan aikana. Lippukunta voi myös järjestää kaikille yhteistä vaalitekemistä. Monet aktiviteetit sopivat hyvin yhdisteltäviksi: joukkue voi esimerkiksi suunnitella ryhmän oman vaaliohjelman yhdessä kokouksessa ja laatia jostain ohjelman teemasta mielipidekirjoituksen seuraavassa kokouksessa.

Toimintavinkit on jaoteltu kahteen kategoriaan:
(i) sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille, ja
(ii) tarpojille, samoajille ja vaeltajille.
Jotkin nuoremman kategorian aktiviteetit voivat kuitenkin soveltua myös vanhemmille osallistujille, ja vastaavasti toisinpäin. Huomaathan lisäksi vinkkilistan lopussa ohjeet purkukeskustelun käymiseen aktiviteetin jälkeen. Purkukeskustelu on tärkeä osa etenkin roolipeliaktiviteetteja.

Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat
Nuorimmille partiolaisille sopivia vaaliaktiviteetteja.

Valtuustohippa (sudenpennut, seikkailijat)
Leikki on muunnelma poliisi ja rosvo-leikistä. Leikki alkaa sillä, että johtaja selittää kunnan- tai kaupungin valtuuston tehtävät ja eri toimijoiden roolit (valtuuston toimintaa voi kerrata lippukunnalle lähetetyn kuntavaalipaketin tietoiskusta).

Tämän jälkeen yksi tai useampi valitaan valtuuston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajiksi. Nämä yrittävät ottaa valtuutettuja eli muita leikkijöitä kiinni ja jakaa heitä lautakuntiin, jotka voivat sijaita eri puolilla pihaa. Lautakunnasta voi pelastaa valt uutetun takaisin valtuuston kokoukseen koskettamalla olkapäätä.

Mitä meidän kuntamme tai kaupunkimme tekee? (sudenpennut kotiseutu-jälki, seikkailijat (kotiseutu-taitomerkki, tarpojat)
Käykää kunnan- tai kaupungintalolla vierailulla. Voitte myös pyytää kokoukseenne kunnan edustajan vierailemaan ja kertomaan kunnan toiminnasta. Vierailija voi kertoa esimerkiksi, miten lasten ja nuorten asioita hoidetaan, tai miten tehdään kansalaisaloite. Aktiviteetti sopii myös tarpojien KITT:ksi.

Vaaliohjelma (sudenpennut, seikkailijat)
Johtaja kertoo, millaisia asioita kunnan- tai kaupungin valtuustossa päätetään. Tämän jälkeen lauma,
tai vartio suunnittelee oman vaaliohjelman. Vaaliohjelma on osallistujien julistus siitä, miten
omaa kaupunkia, kuntaa tai kaupunginosaa tulisi kehittää. Vaaliohjelmaan sopivia teemoja ovat
esimerkiksi oman alueen leikkikenttien kehittäminen, liikenneturvallisuuden lisääminen, lisämääräraha kirjastolle pelihyllyn perustamiseksi tai vaikkapa uuden nuorisotilan perustaminen.

Ryhmä voi tehdä vaaliohjelman pohjalta vaalijulisteita kolon seiniä koristamaan tai vaalimainosvideon lippukunnan sosiaalisen median kanavissa julkaistavaksi. Lauma tai joukkue voi tehdä vaaliohjelman myös lippukunnan sisäisiin vaaleihin. Lippukuntavaaleihin sopivia teemoja voivat olla esimerkiksi, että retkien määrää pitää lisätä, laumojen toimintaan tulee saada lisää rahaa tai retkikämpän huussiin tulee saada styroksirenkaat.

Vaalimainokset valtaavat kaupungin (sudenpennut (media-jälki, seikkailijat, tarpojat)
Tutustukaa vaalimainoksiin. Johtaja voi tuoda kokouksiin kaupungilla jaettuja lehtisiä tai sanomalehden, jossa vaalimainoksia on. Jos teillä on käytössänne internet ja tietokone, tutustukaa ehdokkaisiin heidän vaalisivujensa kautta.

Nuoremmat osallistujat: Valitkaa esimerkiksi kuusi vaalimainoslappua, joita käytte läpi yhdessä. Laittakaa laput järjestykseen esimerkiksi seuraavilla kriteereillä: Mikä mainos on hienoin? Kuka lappusten ehdokkaista vaikuttaa mukavalta tyypiltä? Kuka vaikuttaa siltä, että olisi aikaansaava kunnanvaltuutettu? Jos saisitte äänestää, kenet valitsisitte? Millä perusteella tekisitte valinnan? Lopuksi voitte pohtia, miten tuntemanne aikuiset valitsevat, ketä äänestävät. Tässä yhteydessä osallistujille kannattaa kertoa, ettei ole hyvän tavan mukaista jankata aikuiselta, ketä hän on äänestänyt, vaikka kohteliaasti voikin kysyä.

Vanhemmat osallistujat: Mainoksiin voi tutustua esimerkiksi niin, että osallistujat leikkivät ehdokkaiden tuoretta kampanjapäällikköä. Päällikkönä osallistujat pohtivat ehdokkaan mainonnan perusteella, millainen on ehdokkaan kohderyhmän edustaja. Millaisissa kanavissa edustajalle kannattaisi mainostaa? Millaiset teemat kohderyhmän edustajaa kiinnostavat? Suunnitelkaa ehdokkaalle seuraava mainos. Mainoksen formaatti voi olla mikä vain: vihkonen, lappunen, Snapchat tai esimerkiksi meemi.

Mielipidekirjoitus (seikkailijat juttu)

Kirjoittakaa yhteinen mielipidekirjoitus, jossa haastatte alueen ehdokkaita kertomaan näkemyksiään jostain teille tärkeästä teemasta. Sopivia teemoja ovat esimerkiksi oman alueen leikkikenttien kehittäminen, liikenneturvallisuuden lisääminen, lisämääräraha kirjastolle pelihyllyn perustamiseksi tai vaikkapa uuden nuorisotilan perustaminen. Mielipidekirjoituksen voi laatia myös siitä, miten omaa lippukuntaa tulisi kehittää. Tähän sopivia teemoja voivat olla esimerkiksi, että retkien määrää pitää lisätä,vartioiden toimintaan tulee saada lisää rahaa tai retkikämpän huussiin tulee saada styroksirenkaat.
Kirjoitusta voi työstää joukkueen kokouksessa esimerkiksi niin, että osallistujat ensin kirjoittavat lapuille, mitä kunnassa pitäisi kehittää, ja sitten äänestävät parhaasta ehdotuksesta. Osallistujat jaetaan vartioihin, jotka kirjoittavat muutaman lauseen siitä , miksi kunnassa pitäisi toimia ehdotuksenne mukaisesti. Tämän jälkeen vartiot kokoontuvat taas yhteen ja lukevat, mitä kukin vartio on saanut aikaan. Kirjoitus koostetaan parhaista ideoista.

Voitte tarjota kirjoitustanne paikallislehteen julkaistavaksi. Jos tarjoatte kirjoitustanne piirinne alueella merkittävään lehteen, kannattaa olla yhteydessä piirinne viestinnästä tai yhteiskuntasuhteista vastaavaan hen kilöön ennen kirjoituksen lähettämistä. Jos lippukunnallanne on lehti tai blogi, kysykää, voisiko tämä julkaista joukkueenne kirjoituksen. Lisää vinkkejä vaikuttavaan kirjoittamiseen löydät tässä ohjeessa “tarpojat, samoajat ja vaeltajat” – otsikon alla olevasta vastaavasta mielipidekirjoitus-aktiviteetista.

Vaalien jälkeen (seikkailijat, tarpojat)
Kirjoittakaa onnittelukirje tai kuvatkaa onnitteluvideo alueenne valtuutetuille ja kertokaa teille tärkeistä teemoista. Miten kunnastanne tai kaupungistanne tulisi entistä parempi paikka lapsille ja nuorille? Kirjeessä on hyvä perustella, minkä takia kunnassa tulisi tukea partiotoimintaa tai muutoin panostaa nuorten palveluihin. Voitte esimerkiksi kertoa, miten paljon vapaaehtoistyötä lippukuntanne tai alueenne lippukunnat saavat aikaan, tai mihin annettu tuki käytetään. Kirjeessä tulee muistaa ystävällinen ja kunnioittava sävy. Kannattaa pyytää luotsia tai muuta ulkopuolista tukea vielä oikolukemaan kirje ennen lähettämistä

Retkivaltuusto (seikkailijat, tarpojat)
Retken alussa tai ennakkoillassa järjestetään valtuustovaalit, joissa retken osallistujat ovat ehdolla. Valtuusto osallistuu retken käytännön järjestelyihin retken johtajien opastuksella. Retkivaltuustolle voi antaa päätösvaltaa esimerkiksi ruokalistan tai iltanuotion laulujen osalta. Lopuksi keskustellaan yhdessä miltä vaalit ja päätöksenteko tuntuivat. Sopivia kysymyksiä osallistujille voisi olla esimerkiksi:

 • Millä perusteella äänestit ehdokastasi? Miltä tuntui tulla valituksi tai olla tulematta valituksi? Onko tehokkaampaa, että vartio saa itse päättää omista asioistaan, kuin että koko lippukunta päättää kaikkien ryhmien asioista? Käyttikö retkivaltuusto päätösvaltaansa väärin?

Tarpojat, vaeltajat ja samoajat
Suoraan partio-ohjelmasta voi poimia tarpojille esimerkiksi   (luovuustarppo). Vaeltajien ohjelmasta löytyy paljon vaaleihin liittyviä aktiviteetteja, esimerkiksi: Kuntavaikuttaminen, Äänestäminen, Julkinen talous, Vastuutehtävä toisessa järjestössä (esimerkiksi puolueessa), Vapaaehtoistyö partion ulkpuolella (esimerkiksi jonkun ehdokkaan kampanjassa).

Partiotaitokisatehtävä: Valtuustovaalit (tarpojat, samoajat, vaeltajat)
Kilpailun lähdössä kukin vartio laatii vaalijulisteen, jossa mainostetaan jotakuta kilpailuvartion jäsenistä. Julisteessa tulee olla ehdokkaan nimi ja numero (=vartion numero). Kunkin sarjan ehdokkaat ovat ehdolla sarjansa mukaisessa kunnassa. Esimerkiksi siis harmaan sarjan vartiot ovat ehdolla Harmaa – kunnassa. Kilpailun järjestäjät kuljettavat vaalijulisteet yörastille, jossa ne asetetaan nähtäville äänestyspaikan läheisyyteen. Yörastilla vartioiden tehtävänä on äänestää vaalijulisteiden ja mahdollisen muun kampanjoinnin perusteella. Kunkin sarjan vartiot äänestävät eri kunnan ehdokkaita. Esimerkiksi siis harmaan sarjan vartiot äänestävät Ruskea – kunnan vaaleissa, joissa ehdolla ovat ruskean sarjan vartioiden jäsenet. Pisteytyksessä pisteitä voi saada äänestämisestä, ohjeiden mukaisen vaa lijulisteen laatimisesta ja lisäksi esimerkiksi suurimmasta äänisaaliista. Pääpiirteittäin vastaava tehtävä esiintyi vuonna 2015 Espoon Partiotuen järjestämissä Espoon Punanen -kisoissa.

Vaaliroolipeli (tarpojat, samoajat, vaeltajat)
Vaaliroolipelissä osallistujien joukosta valitaan muutama ehdokkaiksi, joilta loput (äänestäjät) voivat kysyä kysymyksiä tai tentata vaalilupauksia. Ehdokkaat saavat hetken kampanjoida kertomalla äänestäjille, millaisia teemoja he kannattavat ja miksi. Kampanjoinnin voi järjestää esimerkiksi paneelin muodossa. Tämä tarkoittaa, että äänestäjät kyselevät vuorollaan pöydän ääressä istuvilta ehdokkailta kysymyksiä, joihin ehdokkaat vastaavat. Toinen vaihtoehto kampanjoinnin järjestämiselle on, että ehdokkaat järjestävät “vaalitilaisuuksia” eli kertovat kannoistaan eri puolilla koloa tai pihaa. Äänestäjät saavat vapaasti päättää, kenen tai keiden tilaisuutta haluavat seurata. Kampanjoinnin jälkeen suoritetaan äänestys. Vaalien päätteeksi julistetaan voittaja. Lopuksi keskustellaan yhdessä, miksi joku asettuu ehdolle, mitä ehdokkuus vaatii ja mitkä asiat vaikuttivat äänestäjien äänestyspäätökseen.

Puolueet tutuiksi (tarpojat, samoajat, vaeltajat)
Käykää läpi eri puolueiden vaaliohjelmia, jotka johtaja voi vaikka tulostaa valmiiksi jos käytössä ei ole tietokoneita. Etsikää eri puolueiden lapsiin ja nuoriin tai muuten partiolle keskeisiin teemoihin liittyviä tavoitteita. Keskustelkaa yhdessä: Onko kaikkien puolueiden ohjelmissa nuoriin liittyviä tavoitteita? Voiko puolueilla olla ohjelmissaan tavoitteita, jotka heikentävät nuorten asemaa? Mikä puolue vaikuttaa ottaneen nuoret parhaiten huomioon? Mitä tavoitteita osallistujat kannattavat?

Kunnan- tai kaupunginvaltuuston kokous (tarpojat, samoajat, vaeltajat)
Osallistukaa nuoriso-, kunnan- tai kaupunginvaltuuston kokoukseen. Valtuustot kokoontuvat tyypillisesti ilta-aikaan, ja niiden kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukseen osallistuminen saattaa olla pienemmän kynnyksen takana, ja aiheet saattavat olla kiinnostavampia.

Tutustukaa etukäteen kokouksen esityslistaan, mikäli se on etukäteen saatavilla kunnan internet-sivuilla. Keskustelkaa yhdessä kokouksen jälkeen: Mistä aiheista kokouksessa keskusteltiin? Olivatko valtuutettujen puheenvuorot ymmärrettäviä? Miten kokouspuheenvuoroilla pyrittiin vaikuttamaan muihin? Käyttikö joku valtuutettu pöhkön puheenvuoron? Voisitteko itse olla kiinnostuneita valtuustopaikasta?

Kokouskäyntiä voi piristää esimerkiksi suunnittelemalla kokousbingon, jossa voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia kohtia: valtuutettu haukottelee, valtuutetun puheenvuoro kestää yli kaksi minuuttia, puheenvuorossa mainitaan huono taloustilanne, puheenvuoro saa aplodit.

Toinen hyvä metodi on tilastoida kokousta: Miten puheenvuorot jakautuivat puolueiden kesken? Entä miesten ja naisten kesken? Mikä aihe kirvoitti eniten puheenvuoroja? Minkä puolueen valtuutetuista on suurin osa paikalla? Ennen kokousta voidaan myös ottaa ylös veikkauksia siitä, millaisia tuloksia tilastoinnilla saadaan.

Voitte havainnollistaa oman kunnan valtuuston kokoa ja valtasuhteita esimerkiksi niin, että johtaja tuo kokoukseen paperin, jossa on yhtä monta valkoista palloa kuin kunnan- tai kaupunginval tuustossa. Osallistujat voivat värittää esimerkiksi niin monta palloa kuin valtuustossa on alle 50-vuotiaita edustajia. Pallot voi värittää myös esimerkiksi sen mukaan, kuinka monta paikkaa milläkin puolueella on.

Helpotettu versio aktiviteetista: Tutustukaa valtuuston pöytäkirjaan tai kokousvideointiin kokouksessanne. Usein myös muut kokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät valtuuston internet-sivuilta.

Mielipidekirjoitus (tarpojat , samoajat, vaeltajat)
Kirjoittakaa esimerkiksi paikallislehteen yhteinen mielipidekirjoitus, jossa haastatte alueen ehdokkaita kertomaan näkemyksiään jostain teille tärkeästä teemasta. Mielipidekirjoitus voi myös sisältää ehdotuksen, miten kuntaanne tulisi mielestänne kehittää. Jos haluatte lähettää kirjoituksenne piirinne alueella merkittävään lehteen, kannattaa olla yhteydessä piirinne viestinnästä tai yhteiskuntasuhteista vastaavaan henkilöön ennen kirjoituksen lähettämistä.

Vaikuttavan kirjoittamiseen liittyviä vinkkejä:

 • Teeman valinta. Jos allekirjoitatte kirjoituksen partiolaisina, teeman tulee sopia partion arvoihin. Hyviä aiheita ovat esimerkiksi nuorten vaikuttamisen ja vapaa-ajan mahdollisuudet kunnassa. Partion arvojen mukainen ei tarkoita, että aiheen tulisi olla haudanvakava.
 • Vetävä otsikko. Kiinnostava otsikko kiinnittää lukijan huomion ja houkuttelee lukemaan ensimmäiset lauseet. Otsikon tulisi kertoa lukijalle, mistä kirjoitus pääpiirteissään kertoo. Otsikko voi olla esimerkiksi yllättävä tai radikaali väite, esimerkiksi “skeittiparkki poistaisi ylipainon kunnasta” tai koululaiset syövät päivisin suklaata nälkäänsä”. Tehokeinona voi myös kokeilla jättää keskeisestä väitteestä osan kertomatta, jolloin lukija haluaa tietää, miten otsikko jatkuu. Esimerkiksi siis näin: ”tässä rakennelma, joka poistaa ylipainon kunnasta”. Tämä tehokeino saattaa ärsyttää lukijaa, joten sitä on syytä käyttää varoen.
 • Kiinnostava alku. Kirjoitus kannattaa aloittaa esimerkiksi yllättävillä faktoilla tai tarinalla, joka innostaa jatkamaan lukemista. Esimerkiksi skeittiparkkia koskeva kirjoitus voi alkaa tilastoilla ylipainoisten nuorten määrästä kunnassa. Muista kuitenkin kertoa, mikä johtopäätös faktoista pitäisi vetää. Tämä tarkoittaa, että toteatte kirjoituksessa, että ylipainon vähentämiseksi kunnan tulisi parantaa liikuntapuistoja ja rakentaa skeittiparkki.
 • Lopussa tiivistys. Kirjoituksen lopussa on hyvä tiivistää muutamaan lauseeseen, mitä ehdotatte ja miksi. Kirjoituksen voi lopettaa esimerkiksi ytimekkäästi vaatimalla toimintaa, esimerkiksi: “tehdään yhdessä Alajärvestä sporttisempi kunta!”
 • Tekstin sujuvuus. Varmista, että teksti etenee loogisesti. Sido lauseet toisiinsa ilmaisuilla kuten “edellä mainitusta johtuen”, “lisäksi” ja “toisaalta”. Pidä koko ajan mielessä, mikä on kirjoituksenne aihe ja tavoite. Muista lisätä kappalejakoja niin, että kukin kappale sisältää yhden asian, näkökulman tai kokonaisuuden.
 • Kieli. Yksinkertainen on kaunista. Kannattaa kirjoittaa yksinkertaisia rakenteita ja elävöittää tekstiä värikkäillä sanoilla. Kun ilmaisette mielipiteitänne kirjoituksessa, lausetta ei tarvitse aloittaa ilmauksella “meidän mielestämme”. Kannanotot voi ilmaista väitemuodossa, esimerkiksi: “kuntamme tarvitsee skeittiparkin.”
 • Oikoluku. Ammattikirjoittajatkin tekevät virheitä. Ennen kuin lähetätte kirjoituksenne lehteen, kannattaa pyytää luotsia tai muuta ulkopuolista vielä oikolukemaan teksti virheiden varalta.

Vaalitilaisuuteen osallistuminen (samoajat, vaeltajat)

Miettikää yhdessä ennen tilaisuutta millaisia kysymyksiä tilaisuudessa voi esittää. Ehdokkaille voi mennä juttelemaan myös virallisen ohjelman jälkeen. Seuraavalla kokoontumiskerralla voidaan järjestää äänestys tilaisuuteen osallistuneista ehdokkaista. Kuka tapaamistanne ehdokkaista sulatti sydämenne? Keskustelkaa lopuksi havainnoistanne: Millainen vaalitilaisuus oli? Mikä ärsytti, mikä oli hyvää? Osasivatko ehdokkaat vastata kysymyksiinne? Mikä vaikuttaa äänestyspäätökseenne? Yllättikö, kuka ehdokkaista voitti ryhmänne sisäisen äänestyksen?

Vaalikone (samoajat, vaeltajat)

Tätä varten kannattaa varata muutama läppäri tai pitää kokoontuminen esimerkiksi koulun tietokoneluokassa tai kirjastossa. Valitkaa jokin vaalikone, esimerkiksi Allianssin Nuorten vaalikone, javastatkaa kysymyksiin yksin tai pareittain. Käykää yhdessä läpi mitä eri kysymykset tarkoittavat. Keskustelkaa tuloksista: yllättivätkö vaalikoneen tulokset? Voisitteko äänestää vaalikoneen ehdottamia ehdokkaita, ja miksi? Mitä itse kysyisit vaalikoneessa?

Vaalien jälkeen (tarpojat, samoajat, vaeltajat)

Kirjoittakaa onnittelukirje tai kuvatkaa onnitteluvideo alueenne valtuutetuille ja kertokaa teille tärkeistä teemoista. Miten kunnastanne tai kaupungistanne tulisi entistä parempi paikka lapsille ja nuorille? Kirjeessä on hyvä perustella, minkä takia kunnassa tulisi tukea partiotoimintaa tai muutoin panostaa nuorten palveluihin. Voitte esimerkiksi kertoa, miten paljon vapaaehtoistyötä lippukuntanne tai alueenne lippukunnat saavat aikaan, tai mihin annettu tuki käytetään. Kirjeessä tulee muistaa ystävällinen ja kunnioittava sävy. Kannattaa pyytää luotsia tai muuta ulkopuolista tukea vielä oikolukemaan kirje ennen lähettämistä.

Vaalien jälkeen: Tapaaminen päättäjän kanssa (samoajat, vaeltajat)

Vierailuun valmistautuminen: Kutsukaa kuntapäättäjiä tapahtumaanne tai retkelle vieraaksi paikkakunnallanne käydessään. Hyviä tapahtumia ovat erilaiset paikalliset tapahtumat (esimerkiksi riehat tai kaupunginosapäivät), lippukuntanne syntymäpäiväjuhlat tai lippukuntaretket. Kun pohditte kutsuttavia, voi olla hyvä olla yhteydessä piirinne yhteiskuntasuhteista vastaavaan henkilöön. Kutsun voi lähettää kirjeitse tai sähköpostitse. Muistakaa kertoa kutsussa, jos esimerkiksi retkellänne tarvitaan säänmukainen varustus tai oma kahvikuppi. Vierailuun kannattaa lisäksi valmistautua suunnittelemalla, miten ja mitä kerrotte heille lippukuntanne toiminnasta. Voitte näyttää videoita tai kuvia tapahtumistanne.

Lisäksi esimerkiksi Suomen Partiolaisten YouTube-kanavalta löytyy hyviä partion esittelyvideoita. Jos haluatte näyttää kuvia tai videoita, varmistakaa tekniikan toimivuus etukäteen! Lisäksi ennen vierailua kannattaa ottaa selvää päättäjän omasta taustasta. Vierailijalla saattaa olla omaa partiotaustaa, jolloin partion esittelyn voi jättää vähemmälle huomiolle. Lisäksi voitte kysellä päättäjän taustasta tai kannoista mielenkiintoisia kysymyksiä, jos tiedätte siitä jo etukäteen.

Vierailun aikana ja sen jälkeen: Pitäkää vierailijasta “huolta” tapahtumassa. Esittäytykää ja jutelkaa. Vierailun jälkeen vierailijalle on hyvä lähettää perässä kiitos-kortti tai viesti, jossa kiitätte vierailustaja pyydätte pitämään yhteyttä.

Ohje roolileikkien ja muiden aktiviteettien purkukeskusteluun

Aktiviteetin purkukeskustelun tarkoitus on tarjota osallistujille paikka kertoa niistä ajatuksista ja tunteista, joita aktiviteetti herätti. Lisäksi keskustelun ohjaajalla on tuhannen taalan paikka antaa osallistujille malli siihen, miten yhteiskunnallista keskustelua käydään asiallisesti ja kunnioittavasti.

Roolipelien alku

Ennen roolipelin aloittamista osallistujia voi olla hyvä lämmitellä leikillä, joka siirtää porukan leikin maailmaan ja ohjaa kohti päivän aihetta. Tähän tarkoitukseen sopii esimerkiksi tuttu leikki, jota on muokattu aiheeseen liittyväksi (kuten tässä ohjeessa sudenpennuille suunnattu valtuustohippa, joka on muokattu poliisi ja rosvo -leikistä). Muistuta alussa, että roolipeli on vain leikkiä: eläytyä saa, mutta on hyvä muistaa olla menemättä henkilökohtaisuuksiin. Ennen leikin alkua sovitaan roolipelin pelisäännöt. Jos tiedät jo etukäteen, että jotkut ryhmän jäsenet saattavat ottaa leikin raskaasti, voi olla hyvä sopia turvasana, jonka sanominen johtaa leikin loppumiseen.

Aktiviteetin purku

Jos aihe tuntuu liian isolta palalta, pyydä luotsi tai muu aikuinen avuksi aktiviteettiin. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos ryhmässä ei usein keskustella yhteiskunnallisista tai henkilökohtaisista teemoista.

Hyviä keskustelunaloituksia:

 • Miltä harjoitus tuntui? Oliko vaikeaa tai helppoa?
 • Mikä yllätti?
 • Oletko aiemmin kohdannut samankaltaisia tilanteita? Millaisia?
 • Millaisia ajatuksia aktiviteetti herätti?
 • Saitko uusia näkökulmia vaikuttamiseen, päätöksentekoon tai vaaleihin liittyen?
 • Vaikuttaako tämä toimintaasi jatkossa? Miksi, miksi ei?

Purkuvaiheessa kannattaa antaa tilaa keskustelulle ja odottaa, että kaikki halukkaat uskaltavat avatasuunsa. Jos huomaat, että joku ryhmäläisistä ei meinaa uskaltaa puhua, voit lempeästi rohkaista kysymällä, mitä hänellä on mielessä. Kuuntele, mitä osallistujat sanovat, tekemättä olettamuksia ihmisten taustoista tai sitoumuksista. Keskustelun ohjaajan on hyvä olla mahdollisimman neutraali. Pääsääntöisesti voi olla hyvä häivyttää oma mahdollinen puoluekanta, jotta osallistujat kokevat helpommaksi ilmaista omia näkemyksiään. Voi kuitenkin olla, että omien ajatusten ja arvojen jakaminen madaltaa osallistujien kynnystä kommentoida. Jos joukossa on vahvoja kantoja, keskustelijaa voi haastaa näkemään asia toisestakin näkökulmasta. Toisaalta, jos vahvan kannan keskustelija ei osaa perustella näkökulmaansa, koeta auttaa häntä sanoittamaan mielipidettään. On tärkeää, ettei osallistujien kantoja tyrmätä tai teilata. Jos muut osallistujat käyttäytyvät epäkunnioittavasti toisiaan kohtaan, esimerkiksi haukkumalla muiden mielipiteitä, ohjaajan tulee puuttua käytökseen jämäkästi. Eri mieltä saa olla, mutta keskustelussa tulee pyrkiä käsittelemään asioita ja punnitsemaan niiden eri puolia.