Valikko

Metsät ja ilmastonmuutos

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen vaikuttamisessa on merkittävä. Varsinkin Suomen kaltaisessa metsäisessä maassa. Partio-ohjelman kautta myös metsien rooli ilmastonmuutoksessa tulee tutummaksi ja ikäkaudesta riippuen voidaan myös miettiä, miten omalla kohdalla asioihin voi vaikuttaa. 

Aktiviteetteja ikäkausille: Sudenpennut Seikkailijat TarpojatSamoajat Vaeltajat

 

Taustaa ilmastokasvatuksesta:

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöongelma. Partiolaisten tavoitteena on jättää maailma jälkeensä parempana paikkana ja ilmastokasvatus sekä toimiminen ilmaston puolesta kuuluu partioon. Partiolaisen on tärkeä oppia ajattelemaan itsenäisesti ja uteliaasti etsiä tietoa aiheesta. Ilmastonmuutoksesta puhutaan kokouksissa tulevaisuutta kaunistelematta, mutta on hyvä kuitenkin muistaa, että aina on toivoa. Tärkeintä ilmastokasvatuksessa onkin, että vältetään pelottelua ja muistetaan, että jokaisen ihmisen omilla teoilla on merkitystä. Ihmisen toiminnan vaikutus ilmastonmuutoksen etenemisessä on ratkaiseva ja tämän hidastamisessa tuleekin kaikkien tahojen tehdä töitä.

Kattava perustietopaketti ilmastonmuutoksesta ja ilmastokasvatuksesta löytyy Open Ilmasto-oppaasta osoitteesta http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

Miksi ilmastonmuutoksesta on hyvä puhua myös partiossa?

  1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ilmenevät yhä vahvemmin kaikkialla luonnossa ja yhteiskunnassa
  2. Ilmastonmuutokseen liittyy monia harhakäsityksiä ja ennakkoluuloja

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=qH4xdXQKfTA

Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa?

llmakehä toimii maapallolla kuten lasikatto kasvihuoneessa – lämmittäen. Ilmakehän koostumuksesta riippuu, kuinka voimakasta tämä lämmitys on. Tärkeimmät ilmakehässä luonnostaan esiintyvät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja otsoni (O3). Tällä hetkellä kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä kasvaa jyrkästi ihmistoiminnan vaikutuksesta ja lämmitys voimistuu. Sen seurauksena myös maapallon ilmasto muuttuu.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo

Miten ilmastonmuutos näkyy ja mihin se vaikuttaa?

Ilmastonmuutos vaikuttaa maapallolla monella eri tavalla. Perusjuttu on se, että keskilämpötila nousee. Lämpötilan noustessa myös erilaiset ääri-ilmiöt, kuten myrskyt tai kuivuus lisääntyvät. Lämpötilan noususta huolimatta saattaa siis välillä olla kipakoitakin pakkasjaksoja.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin?

Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa ilmastonmuutos ei sinällään uhkaa metsien olemassaoloa, päinvastoin metsien kasvu luultavasti jopa kiihtyy. Ilmastonmuutos kuitenkin muuttaa metsiä, uusia lajeja levittäytyy yhä pohjoisemmaksi lämpötilan noustessa ja lisäksi erilaiset meillä ennen tuntemattomat vieraslajit valtaavat alaa. Ilmaston lämpenemisen myötä myös erilaiset tuholaiset lisääntyvät ja tätä kautta vaikuttavat metsiin.

Mikä on metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä?

  • Maaekosysteemit sitovat lähes neljänneksen ihmistoiminnasta peräisin olevista hiilipäästöistä, jotka johtuvat fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja maankäytön muutoksista. Puut sitovat ilmakehästä hiiltä ja varastoivat sitä puun runkoon, oksiin ja juuriin. Metsien hiilensidonta hidastaa ihmistoiminnasta johtuvaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua. Näin ollen metsien hiilensidonta ja -varastointi hidastavat ilmastonmuutosta.
  • Suomessa metsät ovat sitoneet keskimäärin noin puolet kansallisista kasvihuonepäästöistämme viime vuosina.
  • Metsät tarjoavat raaka-aineita, jolla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja ja fossiilisia polttoaineita.

Hiili on puuainekseen sitoutuneena, kunnes puu tai puutuote palaa tai lahoaa, jolloin hiili vapautuu hiilidioksina takaisin ilmakehään. Näin ollen puut,  puutalot, puiset huonekalut, kirjat ja paperitkin ovat samalla myös hiilivarastoja.


Tiesitkö, että

Metsien heijastusvaikutus on nimeltään albedo ja vaikuttaa myös ilmaston lämpenemiseen

Albedo eli heijastuskyky (“valkoisuus”) on jonkin kappaleen kyky heijastaa siihen osuvaa säteilyä eli toisin sanoen valoa. Valkoinen heijastaa valoa täysin, kun musta puolestaan imee puoleensa kaiken säteilyn.

Metsiin albedo liittyy läheisesti. Havumetsän albedo on pienempi kuin lehtimetsän, eli lehtimetsä heijastaa enemmän säteilyä. Koivun albedo on sama kuin aukolla eli hakkuuaukealla ja koivikolla albedo on sama. Tämä johtuu metsän väristä.

Lähde: Henvi – Helsingin yliopisto

Myös VOC-yhdisteet liittyvät ilmastonmuutokseen 

VOC on lyhenne sanoista volatile organic compound eli suomeksi haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Yhteyttämisessä syntyvän hapen lisäksi kasveista haihtuu hiiliperäisiä aineita ilmakehään, jotka sitten ilmakehässä reagoivat siellä ennestään olevien yhdisteiden ja hiukkasten kanssa. Tämä voi sitten joko lisätä tai hillitä ilmaston lämpenemistä. Osa VOC-yhdisteistä on hajuttomia, osan taas voi tunnistaa vaikkapa kukille ominaisina tuoksuina. Osa yhdisteistä houkuttelee pölyttäjiä, osa taas toimii puolustuksena kasveja syöviä eläimiä tai hyönteisiä vastaan. Lisätietoa löydät esimerkiksi Hiilipuusta.

Lähde: Hiilipuu (http://voc.hiilipuu.fi/fi/artikkelit/co2)


Lisämateriaalia: