Valikko

Metsät ja ilmastonmuutos - aktiviteetteja seikkailijoille

Aktiviteetin nimi: Missä hiili luuraa? (Luonnonsuojelija -taitomerkki, valinnainen)

Aktiviteetin tavoite: Seikkailija löytää hiilen erilaisissa muodoissa metsästä. Seikkailija oppii, että kaikessa orgaanisessa materiaalissa on hiiltä sitoutuneena.

Aktiviteetin kuvaus: Ennen aktiviteetin ohjaamista on hyvä tutustua  tämän materiaalin info-laatikoihin virhekäsitysten välttämiseksi. Aluksi kartoitetaan seikkailijoiden pohjatiedot ilmastonmuutoksesta pienen ryhmäkeskustelun / juttutuokion avulla. Aihe saattaa olla monille vielä vieras, joten sitä voi lähestyä esimerkiksi ympäristön, luonnonsuojelun tai roskaamisen kautta. Ajatuksia kerätään yhteen. Keskustelua voidaan käydä ihan yksinkertaisesti vain kyselemällä: ”Mitä tulee mieleen sanasta ilmastonmuutos?” Tämän jälkeen joko piirretään hiilen matka tai tutkitaan luonnossa mistä kaikkialta hiiltä löytyy.

Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kirjaa esiin tulleita asioita suurelle paperille ajatuskartaksi tai tarinaksi, jonka tekoa voidaan opetella samalla, jollei se vielä ole tuttu (piirretyt tai liimatut kuvat ja artikkelit ovat hyvä lisä).

Aktiviteetin kesto: 1,5 tuntia

Paikka: Kolo, Metsä, Retki

Kasvatustavoite: Luontosuhde, vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luonnonsuojelu, Luonnontuntemus, Metsä, Yhteiskunta, Ympäristö

Toteutusvinkki 1: Heikki ja Hilla Hiilen tarina

Piirretään yhdessä sarjakuva hiilen matkasta. Kuunnellaan hiilen kiertoon liittyvä tarina ja kuvitetaan tarina.

Inspiraation lähteenä voi käyttää esim.

Toteutusvinkki 2: Ilmastonmuutosristikko

Laaditaan oma ilmastonmuutosristikko toiselle seikkailijaryhmälle tai jollekin kaveriporukalle. Jokainen voi myös laatia oman ristikkonsa ja niitä voidaan vaihdella kokouksessa.

Toteutusvinkki 3 :Hiiliretki

Tehdään hiiliretki metsään. Etsitään metsästä vähintään viisi asiaa jotka sisältävät hiiltä ja otetaan niistä kuvat. Etsittävät asiat voivat olla esimerkiksi erikokoiset puut (nuoret puut, vanhat puut, pienet puut), metsälampi, kuollut lehti, multaa, lahopuu, turve, metsän eläin.

Toteutusvinkki 4:  Missä hiili luuraa? -muistipeli

Missä hiili luuraa? -peli on versio perinteisestä KIM-leikistä. Liinan päälle kerätään erilaisia hiiltä sisältäviä asioita (esimerkiksi käpy, nenäliina, A4-paperi, puusta tehty kynä jne, xylitol-purkka). Alustalta poistetaan yksi tavara, ja esine piilotetaan kololle. Osallistujat pitävät silmät kiinnin. Tämän jälkeen pelin vetäjä huutaa: ”Missä hiili luuraa?”,  ja osallistujien tulee muistaa ja sitten etsiä poistettu esine. Leikin vetäjä voi tarvittaessa antaa vinkkejä (lämpenee/kylmenee), mikä esine ei meinaa löytyä.


Aktiviteetin nimi: Mitä ei paljain silmin nää (Luonnontuntija -taitomerkki, valinnainen)

Aktiviteetin tavoite: Seikkailijat tutustuvat hajottajina toimiviin pieneliöihin

Aktiviteetin kuvaus: Aktiviteetissa tutustutaan maaperään ja sieltä löytyviin erilaisiin pieneliöihin itse tutkimalla ja tekemällä ”kokeita”. Maaperän pieneliöt ja sienet toimivat metsän kierrätyskeskuksena. Maaperässä on runsaasti erilaisia sieniä, bakteereita, mikroskooppisia alkueläimiä sekä maaperäeläimia kuten pieniä punkkeja ja hyppyhäntäisiä ja änkyrimatoja. Nämä kaikki yhdessä hajottavat kuolleen aineksen ja pilkkovat sen yksinkertaisiksi yhdisteiksi ja alkuaineiksi. Näin eloperäisen aineksen sisältämä hiili vapautuu takaisin ilmakehään hiilidioksidina ja ravinteet uudelleen kasvien käyttöön.

Johtajan tehtävä: Johtaja hankkii tarvikkeet aktiviteetin toteuttamista varten ja ohjeistaa seikkailijoita.

Aktiviteetin kesto: 1,5 tuntia

Paikka: Kolo, Metsä, Retki

Kasvatustavoite: Luontosuhde, vastuu elinympäristöstä

Taitoalue: Luonnonsuojelu, Luonnontuntemus, Metsä, Yhteiskunta, Ympäristö

Toteutusvinkki 1:  Näkymättömät puurtajat esiin!

Laittakaa pala samalla sisältävää metsän pintamaata isolle valkoiselle kankaalle tai paperille. Seuraatka tarkasti, millaisia maaperän puurtajia valkoisella taustalla pian vilistää. Maaperäeläimiä voi tutkia myös suurennuslasilla.

Toteutusvinkki 2: Vilskettä saappaan alla

Tutkikaa tietoa hajottajista ja selvittäkää, miltä maaperäeläimet näyttävät. Apua löytyy täältä.

Ottakaa A4-kokoinen paperi ja piirtäkää siihen oman kumisaappaan kokoinen jalanjälki. Tämän jälkeen piirtäkää omaan jalanjälkeen maaperäeläimia ja vertailkaa oman ja  koon 42 saappaan pinta-alalta löytyvien maaperäeläinten määrä

 


Aktiviteetin nimi: Ota talvi haltuun (Luonnonsuojelija, valinnainen)

Aktiviteetin tavoite: Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät erityisesti talvella. Etälä-Suomessa talvet ovat usein vähälumisia ja sateisia. Seikkailija tutustuu luonnon monimuotoisuuteen, huomaa merkkejä ihmisen vaikutuksesta luontoon ja havainnoi luonnossa tapahtuvia muutoksia. Näiden muutosten kautta tutustuaan ilmastonmuutoksen merkkeihin.

Aktiviteetin kuvaus: Seikkailijat havainnoivat ja tutkivat talvista lähiluontoa vartioittain WWF:n Naturewatch talvella-ohjelmaa hyödyntäen .

Johtajan tehtävä: Sampo tutustuu Naturewatch-ohjelmaan ja toimii asiantuntijana ja kannustajana. Vartionjohtajat noutavat sammolta tarvittavat tarpeet ja ohjeet. Johtajat valitsee Naturewatch -tehtävistä sopivat koloiltaan. Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä, ja jakaa tehtäviä vartion sisällä.

Luotsin tehtävä:

Aktiviteetin kesto: Noin 1,5 tuntia

Paikka: Metsä

Kasvatustavoite: Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä

Taitoalueet: Luonnonsuojelu, Luonnontuntemus, Meripartio, Metsä, Yhteiskunta, Ympäristö

Toteutusvinkki 1:

Naturewatch talvella -tehtäväpaketti löytyy WWF:n materiaalipankista: https://wwf.fi/mediabank/5032.pdf