Valikko

Seikkailijat

Seikkailijaikäkaudessa ryhdytään syventämään partiolaisen metsäntuntemusta. Myös metsien monimuotoisuus rupeaa tässä vaiheessa jo avartumaan. Minkälaisia erilaisia metsiä on ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. Seikkailija on utelias ja oppii mielellään uusia asioita metsästä. Hän harjoittelee puulajien tuntemusta ja erilaista käyttöä.  Tämä linkittää käytön myös taloudelliseen puoleen. Aktiviteetit kuten saha ja puukko tutustuttavat seikkailijat erilaisten puumateriaalien ominaisuuksiin. Metsästä saatavien tuotteiden tuntemustakin voidaan jo syventää. Missä kaikkialla seikkailija havaitsee puusta tai metsästä saatavia tuotteita? Seikkailijaiässä voidaan metsävierailuja laajentaa eri alueilla sijaitseviin metsiin. Vartiot voivat käydä esimerkiksi tutustumassa kansallispuistoon ja siellä sijaitsevaan luontokeskukseen.


Metsäohjelman tavoitteet seikkailijoille:

  • Harjaantuu tutkimaan lähiympäristön ja kotiseudun metsäluontoa sekä tunnistamaan eri eliölajeja.
  • Huomaa metsäluonnon monimuotoisuuden.
  • Osaa hyödyntää metsäluonnon antimia.
  • Ymmärtää luonnon suojelun tärkeyden.
  • Ottaa omassa toiminnassaan ja käyttäytymisessään luonnon huomioon.
  • Ymmärtää metsien merkityksen uusiutuvana luonnonvarana.
  • Tietää, että suomessa on pääasiassa hoidettuja talousmetsiä.
  • Osaa käyttää puuta käsityömateriaalina.
  • Tutustuu tarinoiden kautta metsän ja puun merkitykseen suomalaisessa kulttuurissa.

Metsäpainotteinen esimerkkitoimintasuunnitelma seikkailijavartiolle täältä.


Harjaantuu tutkimaan lähiympäristön ja kotiseudun metsäluontoa sekä tunnistamaan eri eliölajeja sekä huomaa metsäluonnon monimuotoisuuden.

Teillä ja poluilla (Etelä, pakollinen)

Seikkailija oppii seuraamaan etenemistään kartalla ja kulkemaan teitä ja polkuja pitkin kartan avulla.

Metsän siimeksessä (Etelä, pakollinen)

Seikkailija osaa suunnistaa itse kokeneemman suunnistajan opastuksella.

Luonnontuntija (Taitomerkki)

Seikkailija opettelee tunnistamaan kotiseudun yleisimmät kasvit, kivilajit, sienet ja linnut. Taitomerkistä kannattaa valita ainakin seuraavat aktiviteetit:

Luontomatka (Luonnontuntija, pakollinen)

Seikkailija tekee tutkimusmatkan luontoon. 

Puut (Luonnontuntija, pakollinen)

Seikkailija opettelee tunnistamaan 10 yleistä puulajia. 

Hyönteiset (Luonnontuntija, pakollinen)

Metsä kätkee sisäänsä myös paljon pieniä yksityiskohtia, joita kiireinen tarkkailija ei välttämättä huomaa. Tutustukaa metsän pikkuruisiin asukkaisiin. Seikkailija opettelee tunnistamaan vähintään 10 eri hyönteislajia. 


Osaa hyödyntää metsäluonnon antimia.

Luonnontaitaja (Taitomerkki)

Seikkailija tunnistaa syötäväksi kelpaavia kasveja ja osaa valmistaa ruokaa luonnon antimista. Taitomerkistä kannattaa valita ainakin seuraavat aktiviteetit:

Hyvät mausteyrtit (Luonnontaitaja, pakollinen)

Seikkailija tutustuu ainakin kolmeen hyvään mausteyrttiin. 

Hyvää luonnonteetä (Luonnontaitaja, pakollinen)

Seikkailija valmistaa teetä luonnosta keräämistään aineksista.

Hyvää ruokaa luonnon kasvista (Luonnontaitaja, pakollinen)

Seikkailija valmistaa ruokaa, johon hän käyttää luonnosta löytyviä syötäviä kasveja.


Ymmärtää luonnon suojelun tärkeyden.

Luonnonsuojelija (Taitomerkki)

Seikkailija tutkii ympäristöä ja toimii aktiivisesti ympäristön puolesta. Taitomerkistä kannattaa valita ainakin seuraavat aktiviteetit: 

WWF Naturewatch (Luonnonsuojelija, pakollinen)

Seikkialijat havainnoivat ja tutkivat lähiluontoa vartioittain WWF:n Naturewatch-ohjelmaa hyödyntäen.

Vesieroosio (Luonnonsuojelija, pakollinen)

Seikkailija tutkii, kuinka kasvillisuus vähentää veden virtausta ja estää vesieroosion syntymistä.


Ottaa omassa toiminnassaan ja käyttäytymisessään luonnon huomioon.

Jokamiehenoikeudet (Pohjoinen, pakollinen)

Seikkailija tutustuu luonnossa liikkujan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Seikkailija saa perustiedot siitä, mikä luonnossa retkeiltäessä on sallittua ja mikä kiellettyä.


Ymmärtää metsien merkityksen uusiutuvana luonnonvarana.

Puulajit (Länsi, pakollinen)

Seikkailija tuntee yleisimmät Suomen puulajit ja niiden ominaisuudet polttopuina. Seikkailija tuntee myös minkälaisia tavaroita eri puulajeista voidaan valmistaa. 

Metsätaitomerkki  (Taitomerkki, uudistuu alkuvuodesta 2017)

Metsätaitomerkin avulla metsien eri käyttömuodot tulevat seikkailijoille tutuiksi. Merkki on toteutettu yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n kanssa. 


Tietää, että suomessa on pääasiassa hoidettuja talousmetsiä.

Metsätyypit (Länsi, pakollinen)

Seikkailija perehtyy kotiseutunsa metsätyyppeihin ja pohtii leiripaikan valintaa.


Osaa käyttää puuta käsityömateriaalina.

Saha (Pohjoinen, pakollinen)

Seikkailija osaa käyttää ja säilyttää sahaa turvallisesti. Hyvä rakenteluvinkki on esimerkiksi linnunpönttö, sillä vielä kevään 2017 ajan partiolaiset osallistuvat Miljoona linnunpönttöä -kampanjaan.

Puukko (Pohjoinen, pakollinen)

Seikkailija harjoittelee puukon käyttöä. Seikkailija veistelee ja tutustuu turvallisuussääntöihin.

Kirves (Etelä, pakollinen)

Seikkailija oppii käyttämään ja säilyttämään kirvestä turvallisesti. 


Tutustuu tarinoiden kautta metsän ja puun merkitykseen suomalaisessa kulttuurissa.

Yövyn tulilla (Länsi, pakollinen)

Ilta ja yö metsässä on tunnelmallinen. Monet tarinat ja uskomukset ovatkin saaneet alkunsa nuotion äärellä. Kipinämikkona onkin hyvä miettiä omia uskomuksia metsästä tai vaikka kirjoittaa lyhyt tarina. 

Ilta pimenee (Itä, pakollinen)

Seikkailija osallistuu illan päätöksen toteuttamiseen kokouksessa, retkellä tai leirillä. Iltaohjelma onkin oivallinen paikka metsäaiheiselle tarinalle tai jopa pienelle näytelmälle.