Valikko

Tarpojat

Tarpojaikäkaudella tiedollinen osuus oppimisessa kasvaa. Oppimisen perustana ovat aiemmin omaksutut tiedot ja taidot, joita syvennetään ja laajennetaan. Tarpojaikäiselle tulee tarjota sopivankokoisia ja uusia haasteita metsässä ja paras tapa toteuttaa tätä on hieman vanhempi samoaja ryhmän johtajana. Tiedollinen osuus lisääntyy nuoren varttuessa, mutta myös elämykset, kokemukset ja retkeily ovat tärkeitä.  Myönteinen suhtautuminen metsäluontoon ja ymmärrys metsien merkityksestä ei synny pelkästään faktatietoja opettelemalla. Metsätuotteen kestävä kehityskaari tulee tarpojalle tutuksi mobiilipeliaktiviteetin kautta ja hän pystyy itsekin ideoimaan uusia käyttötapoja. Tarpoja pohtii, mitä hän voi tehdä metsäluonnon suojelun ja monimuotoisuuden edistämiseksi.

Omakohtainen tutustuminen metsätalouteen, puunjalostukseen ja metsäteollisuuteen antaa puolestaan opintoja tai tulevaisuuttaan pohtivalle nuorelle tietoa alaan liittyvistä työmahdollisuuksista. Luotsi voi tukea tarpojaa hakeutumaan esimerkiksi metsäaiheiseen TET:iin.

Metsäaktiviteetit linkataan tälle sivustolle tarpojaohjelman uudistuksen valmistuttua tammikuun alusta!


Metsäohjelman tavoitteet tarpojille:

 • Ymmärtää perusasiat suomalaisen metsän luonteenomaisista piirteistä.
 • Tuntee metsäluonnon ja metsän käytön eroja eri puolilla maailmaa.
 • Kykenee itsenäisesti tutkimaan metsäluontoa.
 • Osaa liikkua metsässä turvallisesti.
 • Osaa tehdä ruokaa metsäluonnon antimista.
 • Kokee metsien suojelun myönteisenä asiana ja tietää miten itse voi vaikuttaa tähän omilla teoillaan.
 • Ymmärtää metsien ja metsäalan alueellisen merkityksen hyvinvoinnille.
 • Tietää metsien hoidon perusperiaatteet.
 • Osaa monipuolisesti käyttää puuta käsityömateriaalina.

Metsäpainotteinen esimerkkitoimintasuunnitelma tarpojavartiolle täältä.


MobiMetsä 

Aktiviteetin tehtyäni osaan: Kertoa minkälaisia tuotteita metsästä on mahdollista saada. Tiedän tuotteen matkan siemenestä lopulliseksi tuotteeksi. Tunnistan neljä erilaista puulajia kasvavina puina. Tiedän tärkeimmät vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät metsien käsittelyssä.

Aktiviteetin tavoite: Tarpoja tietää minkälaisia tuotteita metsästä on mahdollista saada. Tarpoja havainnoi omaa lähiympäristöä ja huomaa minkälaisia puita tutuissa paikoissa kasvaa. Tarpoja oppii myös liiketoiminnan perusperiaatteet. Pelin sisäisen taitomerkin ansaitakseen tarpojan tulee:

 • Istuttaa 40 puuta
 • Toimittaa vähintään 20 tilausta
 • Suunnitella vähintään 8 tuotekehitystä
 • Ansaita vastuullisen toimijan status!

Aktiviteetin kuvaus: Tarpoja pelaa mobimetsää ja tämän kautta oppii minkälaisia tuotteita metsästä saadaan, minkälaisia ominaisuuksia niihin voidaan tehdä sekä minkälaisia raaka-aineita niihin käytetään. Pelissä tarpojan tehtävänä on perustaa metsäalan yritys ja valita kolmesta eri tuotteesta haluamansa, jota ryhdytään kehittämään. Pelin lomassa tarpoja oppii myös vastuullisuuden merkityksen osana liiketoimintaa, sekä oppii liiketoiminnan perusteet.

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja opastaa ja auttaa pelin asentamisessa.

Luotsin tehtävä: Vastailla kysymyksiin metsäalasta sekä metsien käytöstä Suomessa.

Aktiviteetin kesto: 2-3 viikkoa

Paikka: Koti, Kaupunki, Kolo


Kaupunki-tarppo:

Leiri-tarppo:

Luovuus-tarppo:

Minäminä-tarppo:

Selviytyminen-tarppo:

Paussit: