Valikko

Seikkailijat

Metsästä on moneksi. Se tarjoaa toimeentuloa usealla eri tavalla. Metsä tuottaa puuta, sieltä voi kerätä sieniä ja marjoja. Suomessa ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat monia asioita. Metsässä voi myös harrastaa: metsästää, patikoida tai vaikkapa hiihtää. Metsässä on aina uutta nähtävää ja koettavaa. Metsien monimuotoisuus houkuttelee tutkimaan. Näiden aktiviteettien avulla metsä tuleekin hieman tutummaksi. Tältä sivulta löytyy seikkailijoiden aktiviteetit metsäretkelle. Aktiviteetit sopivat hyvin osaksi seikkailijoiden metsätaitomerkkiä.

Partiossa tasapainoinen metsäsuhde ottaa huomioon metsien erilaiset käyttötavat, joihin kuuluvat niin metsien virkistyskäyttö, talouskäyttö kuin myös metsien monimuotoisuuden huomioiminen.

metsakaavio

Teemat: Ekologinen jalanjälkiMetsien monimuotoisuusMetsä virkistyksen lähteenäMetsäala elinkeinona


POHDIMME METSÄSUHDETTAMME:

Alkuharjoitus: Kaikille ikäluokille.

Kesto: Noin 10 minuuttia

 1. Etsikää metsästä tukeva puu, joka tuntuu mukavalta. Jokainen etsii itselleen oman puun. Kokeilkaa lyhyttä ja helppoa läsnäoloharjoitusta
 2. Asettukaa seisomaan selkä puuta vasten.
 3. Suunnatkaa katse alaspäin tai sulkekaa silmänne.
 4. Tuntekaa puu kehoa vasten. Huomaatteko puussa lämpöä tai tuulen aiheuttamaa huojuntaa?
 5. Huokaiskaa lopuksi, hengittäkää syvään. Kaikki ovat tervetulleita metsään!

Lähde: Sirpa Arvonen – Metsämieli

Aktiviteetin nimi: Videoterveiset suomalaisesta luonnosta

Tämän jälkeen listatkaa ryhmissä asioita, joita metsästä on tullut mieleen. Tämän voi toteuttaa, joko piirtäen tai vain listaamalla asioita. Käyttäkää tätä aktiviteetin pohjana.

Aktiviteetin nimi: Videoterveiset suomalaisesta luonnosta

Kesto: Valmistelu 5-30 minuuttia, kesto 1 tunti / koko retki

Tavoite: Kertoa videon keinoin omasta ja ryhmän metsäsuhteesta. Mikä metsässä kiehtoo? Mikä metsässä puolestaan pelottaa? Tavoitteena on kertoa kavereille sekä tuntemattomille omakohtaisista luontokokemuksista sekä luonnon merkityksestä. Toteutusvinkkien haasteellisuus kasvaa ikäkausien mukaan.

Kuvaus: Retkellä kuvataan videotervehdys tai oikea dokumentti omasta metsäkokemuksestanne. Tavoitteena on kertoa niin kotiväelle kuin tuntemattomillekin siitä mitä metsässä oikein voikaan puuhastella ja mitä metsä teille merkitsee. Videolla voidaan myös osallistua Suomen Metsäyhdistyksen ”Sydänkäpy” –videokilpailuun. Juhlavuoden kunniaksi, saavat metsämme ensimmäisen ikioman elokuvafestivaalinsa: elokuussa 2017 järjestetään Helsingissä SYDÄNKÄPY-metsäelokuvafestivaali, jonka teemana on metsäsuhde. Festivaalien aikana tuodaan esiin se monipuolinen metsäsuhteiden kirjo. Osallistukaa kuvaamallanne videolla kilpailuun. Jakakaa ajatuksenne, kokemuksenne ja kuvanne metsästä somessa: #sydankapy, #suomalainenonni ja tietenkin #partioscout. Laatikaa ikäkausittain video suomalaisesta metsästä aiheella: tämä on yhteinen metsämme. Elokuva voi olla faktaa tai fiktiota, ja se voi olla muodoltaan melkein mitä vain. Se voi olla näyteltyä draamaa, se voi olla dokumentaarista ilmaisua, se voi olla arkisia kokemuksia metsästä.

Muistakaa aina kysyä kaikilta videossa tunnistettavasti esiintyviltä kuvauslupa etukäteen!

Johtajan tehtävä: Avustaa videon suunnittelussa ja järjestää kuvaus. Vanhemmilla ikäkausilla omatoimisuuden määrä kasvaa.

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Kuvatkaa retkellä video itsellenne tärkeistä metsään liittyvistä kohteista. Esitelkää matkan varrella löytämiänne erilaisia paikkoja. Minkälaisia paikkoja matkalta löytyy? Kohteita kannattaa kartoittaa myös etukäteen.


Metsäretken ekologinen jalanjälki:

Partiolaiset jättävät metsään ainoastaan kaksi asiaa: ei mitään ja kiitos. Tämän vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota metsäretken ekologiseen jalanjälkeen ja retkeillä luontoa kunnioittaen.

Teemme tulet ekologisesti ja turvallisesti:

Tulen sytyttäminen on partiolaisille tärkeä perustaito. Tätä on kuitenkin hyvä aina retkillä kerrata ja pohtia myös, miten se vaikuttaa luontoon. Nämä seuraavat aktiviteetit ovat myös erinomaisia harjoituksia partioon tutustujille. Tulentekoon ja tulipaikan valintaan liittyvät perusjutut kannattaa tarkistaa Retkeilyn ABC:stä.

 • Tarkista aina ennen retkeä metsäpalovaroitus!

Minkä takia tulta kannattaa käyttää säästeliäästi? Listatkaa yhdessä erilaisia syitä. Niitä ovat esimerkiksi tulen hiukkaspäästöt, materiaalin puute jne. Voitte käsitellä tulen polttamisen ekologisia vaikutuksia samalla kun harjoittelette käytännön taitoja. Lisätietoja puun hiilen sidonnasta löytyy esimerkiksi Seitsemän Hiiliveljestä kirjasta.

Aktiviteetin nimi: Syty nuotio, pala nuotio.

Aktiviteetin kesto: 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Seikkailija osaa omatoimisesti sytyttää nuotion erilaisissa olosuhteissa ja erilaisilla sytykkeillä.

Kuvaus: Seikkailijat kokeilevat erilaisia sytykkeitä On hyvä käyttää koko ajan saman tyyppistä nuotiota ja tarkastellaan syttymistä. Sen jälkeen seikkailijat voivat vetää johtopäätöksiä siitä mikä syttyy parhaiten. Miten eri puulajit palavat? Minkälaisia palo-ominaisuuksia eri puulajeilla on.

Johtajan tehtävä: Hankkia sytykkeisiin tarvittavat materiaalit. Antaa palautetta ja neuvoa.

Toteutusvinkki 1: Seikkailijat valmistavat vartioittain erilaisia kiehisiä ja muita sytykkeitä. Sampo näyttää ensin mallia ja ohjaa sitten vartiot vuolemaan mallin mukaisia kiehisiä. Kokeilkaa myös muita sytykkeitä sanomalehteä, käpyjä, steariinisytykkeitä, sytytyspaloja tai tuohta.

Toteutusvinkki 2: Järjestäkää kilpailu eri sytykkeiden välillä. Millä sytykkeillä saa tulen nopeimmin syttymään?

Toteutusvinkki 3: Tehkää tulet risukeittimellä. Ohjeet löydätte esimerkiksi täältä.

Sytykkeiden teko ja eri puulajien kokeileminen nuotiossa sopivat tarpojille hyvin johtamisharjoitukseksi. Eli tarpojat voivat toimia apuohjaajina seikkailijoiden aktiviteetissa.

———————-

Valmistaudumme retkelle oikein ja huomioimme ympäristön:

Retken jätehuolto on tärkeä osa ekologista retkeilyä ja tuleekin aina huomioida osana retkiä. Roskattomasta retkeilystä lisää Retkeilyn ABC:stä. 

Seikkailijat:

Aktiviteetin nimi: Retken jätehuolto

Kesto: 30 minuuttia kololla, 45 minuuttia retkellä

Aktiviteetin tavoite: Seikkailija ymmärtää lajittelun merkityksen. Seikkailija huomaa kuinka paljon roskia retkellä tulee.

Aktiviteetin kuvaus: Seikkailija tutustuu kotiseutunsa jätehuoltomääräyksiin. Hän suunnittelee ja toteuttaa niiden mukaisen lajittelusysteemin retkipaikalle.

Paikka: Kololla ennen retkeä, retkellä

Johtajan tehtävä: Sampo opastaa ja ohjaa seikkailijaa ottamaan selville, mihin mikäkin asia kuuluu lajitella. Sampo ohjaa seikkailijaa jätehuoltopisteen rakentamisessa.

Toteutusvinkki 1: Seikkailijat toteuttavat retkipaikalle, lippukunnan kämpälle tai muuhun vastaavaan paikkaan kierrätyspisteen. Lyhyellä retkellä seikkailijat voivat vastata roskien keräämisestä keskitetysti eli niin, että kaikki laittavat omat roskansa retken lopuksi seikkailijoiden keräykseen. Seikkailijat miettivät yhdessä koloillassa, millainen kierrätyspiste voisi olla. He esimerkiksi pohtivat, minkä kokoinen keräysastia tarvitaan millekin jätteelle. Retken aikana seikkailijat vastaavat retken jätteiden keräämisestä ja lopuksi arvioivat jätteiden määrän.


Metsää monelta kannalta

Metsien monimuotoisuus

Suomessa arvioidaan elävän noin 50 000 lajia, kun lasketaan yhteen kaikki eläin-, kasvi- ja sienilajit. Näistä noin 20 000 lajia elää metsissä. Metsien monimuotoisuus valkenee parhaiten itse tutkimalla ja kokeilemalla. Tutkiminen aloitetaan helpoista asioista ja siirrytään pikkuhiljaa vaativampiin.

Aktiviteetin nimi: Metsätyypit

Kesto: 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Tutustutaan erilaisiin metsiin ja minkälaisia luonteenpiirteitä niistä löytyy. Seikkailija Harjaantuu tutkimaan lähiympäristön ja kotiseudun metsäluontoa.

Aktiviteetin kuvaus: Tutkitaan retkipaikan läheltä löytyvää maastoa ja etsitään sieltä erilaisia metsiä ja metsästä löytyviä asioita.

Johtajan tehtävä: Johtaja laatii metsäbingon seikkailijoille ennen retkeä. Ohjeet toteutusvinkissä. Bingo voidaan laatia myös yhdessä seikkailijoiden kanssa edeltävässä kokouksessa.

Toteutusvinkki 1: Metsäbingo.

Laatikaa retkelle metsäinen bingo. Kyseessä on siis samanlainen peli kuin perinteinen bingo, mutta metsässä! Tarvitsette tätä varten A4-paperia, johon piirretään 5 x 5 ruudut. Ruutuihin kirjoitetaan metsään liittyvä tehtävä tai havainto. Osallistujille jaetaan bingolaput ja kuka on ensimmäisenä saanut viiden suoran voittaa! Aktiviteetista voi tehdä haasteellisemman lisäämällä ruutuja. Tässä esimerkkejä: keräsin 3-kerroksisen sammaleen, otin talteen syksyisen puun lehden ja tunnistin puun, löysin puun jonka ympäri käteni eivät yletä, kiipesin puuhun, laitoin taskuuni linnun sulan, tunnistin mustikan varvun, keräsin kolme kuusenkäpyä, taputin koivua, löysin porojäkälän, löysin kanervan, huomasin eläimen kakan, silitin mäntyä, löysin muurahaispesän, poimin kymmenen pihlajan marjaa, esittelin toisille sienen, maistoin marjoja, kiersin kuusen ympäri, näin variksen, heitin männynkävyn oksan yli, haistoin kääpää, otin kuvan kasvista jne. Tämän lisäksi voitte myös lisätä erilaisia puulajeja sekä metsätyyppejä bingoon.

Toteutusvinkki 2: Puu saalistaa -leikki

Pelin tarkoituksena on havainnollistaa valon, veden, lämmön ja ravinteiden välttämättömyyttä puiden (kasvien) kasvulle ja lisääntymiselle. Puut saalistavat kasvutekijöitä. Niistä syntyy uusia puita, kun puu on saanut kiinni yhden kutakin kasvutekijää. Peliä voidaan vaikeuttaa ottamalla mukaan useita kasvutekijöitä.

Tarvikkeet: sopiva paikka ulkona ja tunnuksia joukkueille

Pelin aloittaminen:

 • Pelikenttä rajataan ja pelaajat jaetaan puihin (3-5) ja kasvutekijöihin.
 • Kullekin puulle annetaan oma tunnuksensa.
 • Myös eri kasvutekijöille (valo, lämpö, vesi ja ravinteet) annetaan omat tunnuksensa
 • Puut valitsevat itselleen kotipesät, joissa puiden tunnukset säilytetään.

Pelin kulku:

Puut lähtevät saalistamaan kasvutekijöitä ja kiinni saatuaan kuljettavat heidät kotipesäänsä. Kun puu saa kosketettua kasvutekijää, hänen on lähdettävä suosiolla puun mukaan. Aina kun puu on saanut kotipesäänsä koko sarjan välttämättömiä kasvutekijöitä, se pystyy lisääntymään eli kasvutekijöistä tulee uusia puita. Uudet puut ottavat kotipesän tunnuksen ja alkavat joukkueena saalistaa kasvutekijöitä samaan kotipesään. Pisimpään kotipesässä odottaneet kasvutekijät pääsevät ensin puiksi (esimerkiksi valo, vesi, lämpö).Ylimääräiset kasvutekijät jäävät kotipesään odottamaan täydennystä. Peli loppuu, kun kaikki kasvutekijät on saatu kiinni. Lopuksi voidaan laskea, mikä puu jälkeläisineen on voittanut pelin eli ollut tehokkain saalistamaan kasvutekijöitä. Peli-iloa!

———————-

Aktiviteetin nimi: Lintuja!

Kesto: Noin 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Seikkailijat opettelevat tunnistamaan erilaisia alueen lintulajeja.

Aktiviteetin kuvaus: Ennen retkeä tutustutaan alueen linnustoon esimerkiksi lintukirjojen tai BirdLife Finlandin nettisivujen kautta. Retkellä sitten bongaillaan lintuja ja rakennetaan linnunpönttö jätettäväksi lähimetsään. Muistakaa selvittää etukäteen metsänomistajalta, onko pönttöä lupa jättää metsään!

Toteutusvinkki 1: Linturetki

Ennen linturetkeä on hyvä tutustua eri lintulajien tuntomerkkeihin niin luonnossa lintujen tunnistaminen käy helpommin. Lintukirjoja löytyy kirjastosta runsaasti. Tarvikkeet: lintukirjoja, kiikarit (jos ei jokaiselle niin ainakin joka toiselle).

 1. Pysähtykää kuuntelemaan ja kuulostelemaan lintujen konserttia.
 2. Kuinka monen eri linnun ääntä kuulet?
 3. Kuuntele tarkemmin. Mistä eri suunnista äänet kuuluvat? Kiinnitä huomio yhteen, sinua kiinnostavaan ääneen. Seuraa viserrystä keskittyneesti ja huomaa sävelten hienovireisyys.
 4. Millaisia tunteita, tunnelmia ja ajatuksia lintujen musisointi herättää?

Toteutusvinkki 2: Mun koti ei oo täällä 

Koloissa pesivillä linnuilla on nykyään pulaa pesäpaikoista, sillä luonnonkoloja ei ole tarpeeksi. Myös retkialueella luultavasti pesii kymmeniä lintulajeja, eikä kaikille riitä pesimispaikkoja. Linnut tarvitsevat apuanne, jotta pesintä onnistuisi. Rakentakaa retkellä linnunpönttö alueen linnuille. Selvittäkää ensin minkälaisia lintuja alueella pesii ja suunnitelkaa pönttö heille. Muistakaa myös rekisteröidä pönttö Ylen Miljoona linnunpönttöä kisaan: http://yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa. Sivulta löytyy myös paljon erilaisia ohjeita pönttöjen rakentamiseen!


Metsä virkistyksen lähteenä:

Metsät rauhoittavat, virkistävät sekä motivoivat. On tärkeää, että jokainen löytää oman tapansa nauttia metsästä. Nämä aktiviteetit tarjoavat virikkeitä metsästä nauttimiseen.

Aktiviteetin nimi: Metsien terveysvaikutukset (seikkailija liikunta):

Aktiviteetin kuvaus: Lähimaastoon suunnitellaan mielen ja kehon kuntokierros, jossa pysähdytään erilaisiin metsäpaikkoihin tekemään erilaisia lihaskuntoliikkeitä. Valitkaa mahdollisimman erilaisia paikkoja suorituksille. Etsikää paikkoja missä voitte olla rauhassa ja sellaisia paikkoja jotka inspiroivat. Tämän lisäksi kehon kuntoa voi harjoitella mitä erilaisimmilla tavoilla metsässä.

Aktiviteetin tavoite: Seikkailija virkistyy metsässä ja havainnoi metsää siinä ohessa pienten asioiden kautta. Seikkailija saa vahvistusta terveille elämäntavoille ja huomaa, että metsässä on kiva liikkua.

Kesto: 1 tunti

Toteutusvinkki 1: Metsäinen kuntosali

Muistakaa, että tätä aktiviteettia ei tarvitse tehdä verenmaku suussa. Lihaskuntoliikkeet voivat olla esimerkiksi painojen nostelua (kivet, puut), vatsalihaksia (puu tukena), leuan vetoa (oksilla) jne. Vain mielikuvitus on rajana. Kuntokierroksen aluksi verytelkää nostamalla luonnosta löytämäänne keppiä tai risua reisiltä poikittain pään yläpuolelle. Valitkaa matkan varrelle vähintään yksi iso kivi, vanha puu sekä puro. Testatkaa samalla tasapainonne: seisokaa yhdellä jalalla vähintään minuutin ajan. Haastetta tähän saadaan tekemällä se puunrungolla tai kannon nokassa. Ei hätää, jos se ei onnistu, tasapainoharjoittelua voi tehdä esimerkiksi juurakkoisella polulla.! Suuren puun runkoa vasten voidaan suorittaa punnerruksia. Kallion reunalla voidaan tehdä vatsalihaksia. Metsäkuntosalin painoina toimivat tietenkin puunrungot sekä kivet. Talvella syvä lumihanki tarjoaa kuntopolulle myös astetta suuremman haasteen!

Toteutusvinkki 2: Metsäinen tasapainotreeni (Sirpa Arvonen – Metsämieli)

Toteuttakaa tehtävä vartioittain. Etsikää paikka, jossa jokaiselle löytyy puu johon nojata. Johtajan tehtävän on opastaa aktiviteetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Seiso puun vierellä suhteellisen tasaisella alustalla. Ota toisella kädellä kevyesti tukea puunrungosta.
 2. Ota katseelle tukipiste kymmenen metrin päästä silmien korkeudelta.
 3. Ryhdistäydy. Vedä napa kohti selkärankaa ja tunne vatsalihasten aktivoituminen.
 4. Nosta toista jalkaa sivulle 10 kertaa ja pidä tukijalan polvi hieman koukussa. Vaihda jalkaa. Toista molempien jalkojen nostoja vielä kymmenen sarjaa.

5. Hetkuttele lantioita ja taputtele pakaroita.

Toteutusvinkki 3: Puks-leikki.

Leikkialueeksi valitaan melko laaja, mutta selvästi rajattu alue, jonka keskellä tehdään raja. Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka leikin alkaessa ovat alueen eri päädyissä. Leikinjohtajan merkistä joukkueet lähtevät etenemään maastossa kohti keskirajaa. Tarkoituksena on päästä rajan yli vastustajien puolelle heidän huomaamattaan. Kun huomaa vastustajan on huudettava tätä nimeltä, esimerkiksi ”Puks Mikko!” Tällöin Mikon on palattava alkuun ja lähdettävä etenemään uudestaan. Lisää haastetta leikkiin saa kun sen suorittaa hämärässä.


Metsäala elinkeinona:

Metsiä hyödyntämällä saadaan monenlaisia raaka-aineita erilaisiin arkipäivän tuotteisiin. Metsäala tarjoaa myös elinkeinon monille suomalaisille. Seuraavien aktiviteettien avulla tutustutaan metsien taloudelliseen hyödyntämiseen.

Tutustutaan erilaisiin metsäammatteihin.

Yrittäkää saada retkelle mukaan metsäalan ammattilainen, jotta hän voi esitellä teille mitä kaikkea juuri hänen ammattiinsa kuuluu. Hyviä paikkoja etsiä ammattilaista ovat esimerkiksi partiolaisten vanhemmat tai Suomen Yrittäjien jäsenjärjestöt. Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen tai metsäalan yritysten alueellisen puun ostajaan. He ohjaavat partiolaisia mielellään tutustumaan metsäkoneisiin tai metsätöihin! Metsäammattilainen voi myös auttaa retken toteutuksessa.

Erilaisia metsäammatteja: Metsäkoneenkuljettaja, puunostaja, ympäristöpäällikkö, tutkija, sahatyöntekijä, puutavara-auton kuljettaja, puuseppä, hankintajohtaja, metsäneuvoja, huonekalupuuseppä, myyntiassistentti, metsäkoordinaattori, biologi, tiedottaja, metsäenergiapäällikkö. Kuvauksia erilaisista ammateista löytyy esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n esitteestä.

Aktiviteetin nimi: Metsäammattilaispantomiimi.
Aktiviteetin kesto:
30 minuuttia – 1 tunti

Tavoite: Seikkailijat toteuttavat luovuuttaan ja ilmaisevat itseään. Seikkailijat oppivat metsäisiä ammatteja.

Toteutusvinkit: Opetellaan erilaisia metsäisiä ammatteja pantomiimein. Jokainen toimii pantomiimin esittäjänä vuorollaan. Esittäjä miettii yhdessä johtajan kanssa yhden oman metsäammatin ja hetken pohdittuaan esittää muille ryhmäläisille tämän pantomiimina. Metsässä on erityisen helppo esittää erilaisia ammatteja. Joka ensimmäisenä arvaa oikein saa seuraavan esitysvuoron. Mukana voi olla myös oikea metsäammattilainen.

———————-

Metsän kiertokulku:

Tutustutaan metsän kiertokulkuun ja erilaisiin metsiin. Miten talousmetsä eroaa luonnontilaisesta metsästä? Opitaan myös metsien mittausta ja määritellään retkialueen puuston määrä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin metsien mittauksessa käytettäviin työvälineisiin.

Aktiviteetin nimi: Talousmetsän kierto

Kesto: noin 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Seikkailijat tunnistavat erilaisia vaiheita metsän kierrossa.

Aktiviteetin kuvaus: Seikkailijat kiertävät retkipaikan lähistölle etsien metsän erilaisia kehitysvaiheita.

Toteutusvinkki 1: Talousmetsän kierto (sopii myös tarpojille)

Lähtekää retkelle lähiympäristöön ja etsikää vähintään kolme erityyppistä metsää. Onko tämä mahdollista? Eri tyyppisiä metsiä ovat 1. taimikko.  2. Kasvatusmetsä. 3. Uudistuskypsä metsä 4. Aukea metsä. Ladatkaa Suomen Metsäyhdistyksen Talousmetsän kierto -tehtäväpaketti mukaan matkalle.

———————-

Metsästä tuotteita?

Metsiä hyödynnetään erilaisten tuotteiden valmistukseen. Metsä kuitenkin muutakin kuin puuta. Tutustutaan erilaisiin metsistä saataviin hyödykkeisiin ja ennen kaikkea siitä mistä ne alun perin tulevat.

Seikkailijat:

Aktiviteetin nimi: Se ei ole puuta!

Tavoite: Seikkailija oppii minkälaisia erilaisia tuotteita puusta voidaan tehdä. Hän oppii havainnoimaan ympärillään olevista tuotteista ja tavaroista, mitkä ovat valmistettu puumateriaalista.

Aktiviteetin kuvaus: Käydään läpi retkellä mukana olevia yhteisiä tavaroita. Jokainen osallistuja valitsee 5 tavaraa. Piiritoimistolta voidaan myös lainata mukaan biotaloussalkku aktiviteetin toteutuksen tueksi.

Toteutusvinkki 1: Jakaannutaan kahteen joukkueeseen, ja molemmat joukkueet valitsevat 5 metsästä peräisin olevaa tuotetta biotaloussalkusta ja 5 muuta tuotetta, jotka asettavat maahan piirrettyyn ruutuun, esim. 10 asiaa/joukkue. Sitten vaihdetaan ruutuja, ja joukkueille annetaan hiukan aikaa katsoa toisten ruutua. Tämän jälkeen mennään takaisin omalle ruudulle ja otetaan pois siitä joitakin asioita. Toisen ryhmän pitää katsomaan tullessaan yrittää huomata, mitä ruudusta on kadonnut ja onko kadonnut asia peräisin metsästä vaiko ei? Leikkiä voi vaikeuttaa tuotteiden määrää tai samankaltaisuutta lisäämällä tai sitten pois ottamisen sijasta vaihtamalla esineitä.

Toteutusvinkki 2: Asetellaan maahan esineitä, jotka melkein kaikki on tehty puusta. Jokainen ottaa vuorollaan yhden esineen. Kun joku tarttuu ”ei-puiseen” esineeseen ohjaaja huutaa ”se ei ole puuta!”, esine jää paikalleen ja vuoro siirtyy seuraavalle. Toinen leikkijä yrittää vuorostaan. Leikkiä jatketaan niin kauan, kunnes jäljelle jäävät vain ”ei puusta” tehdyt esineet.